Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.10.2019

Zmluva o vytvorení , použití a šírenia umeleckého výkonu

2019/155

670,00 EUR

Lomnické Čháve

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28.10.2019

Zmluva o výpožičke č. : PHZ-OPK2-2019/002420-038 Číslo zmluvy: PHZ-OPK2-2019/002420-038

2019/154

107 665,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28.10.2019

Zmluva o spolupráci č. USVRK-OIP-2019/001673-096

2019/153

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.10.2019

Zmluva o spolupráci č. z. USVRK OIP 2019 001664-044

2019/152

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.10.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci č.: USVRK-OIP-2018/000768-022

2019/151

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.10.2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

2019/150

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16.10.2019

Kúpna zmluva

2019/149

150,00 EUR

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.10.2019

DODATOK č. 3 k zmluve o zabezpečení stravovania

2019/148

Neuvedené

Obecné služby Raslavice, s.r.o.,,Hlavná 154,086 41,Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

10.10.2019

Kúpno predajná zmluva

2019/147

2 936,00 EUR

Horoščáková Mária

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.10.2019

Nájomná zmluva Jana Štiblárová

2019/146

Neuvedené

Štiblárová Jana

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.10.2019

Nájomná zmluva Gabriela Kočerhová

2019/145

Neuvedené

Kočerhová Gabriela

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.10.2019

Nájomná zmluva - Andrea Hudačková

2019/144

Neuvedené

Hudačková Andrea

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.10.2019

Nájomná zmluva Markuš Martin

2019/143

Neuvedené

Markuš Martin

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.10.2019

Nájomná zmluva Margita Balogová

2019/142

Neuvedené

Balogová Margita

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.10.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb - 0903540701

2019/141

9,00 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.10.2019

Nájomná zmluva

2019/140

781,79 EUR

Júlia Fertáľová

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

03.10.2019

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 01686/2019-PKZO-K40014/19.00

2019/139

Neuvedené

Slovenský pozemkový fond

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

02.10.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

2019/138

200,00 EUR

Martin Markuš - PROSTUDIO X, Kláštorná 87/41, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

02.10.2019

Dohoda č. 19/34/054/110 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z

2019/137

34 938,30 EUR

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.09.2019

Dodatok č. 1 k Dohode o odbere stravy

2019/136

Neuvedené

Obec Lopúchov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24.09.2019

Dodatok č. 1 k Dohode o odbere stravy

2019/135

Neuvedené

Obec Kochanovce

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/134

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/133

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/132

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.09.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy

2019/131

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: