Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.07.2020

Zmluva o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č.7/2020

2020/064

6 000,00 EUR

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Dodatok k zmluve č. 5/2020 k zmluve o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2020/063

Neuvedené

Folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc o.z.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Dodatok k zmluve č. 3/2020 k zmluve o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2020/062

Neuvedené

Centrum futbalových talentov Academy Slovakia, Gen. Svobodu 316, 093 16 Vranov nad Topľou

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Dodatok k zmluve č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

2020/061

Neuvedené

Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Zmluva o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č.4/2020

2020/060

1 500,00 EUR

Cyklo-klub Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Dodatok č. 2k Z201852128_Z Obec Raslavice_doplnenie OM_KO

2020/059

Neuvedené

MAGNA ENERGIA a.s.,Nitrianska 7555,921 01,Piešťany

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.07.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/058

25,00 EUR

Cvoreňová jiřina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

14.07.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena IN REM

2020/057

Neuvedené

Jozef Žolták

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.07.2020

Komisionárska zmluva

2020/056

Neuvedené

UP Slovensko, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.07.2020

Zmluva o grantovom účte

2020/055

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.06.2020

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb

2020/054

1 700,00 EUR

TPA,s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Lioptovský Mikuláš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29.05.2020

Dohoda o vyhotovení posudkov pre účely soc. služieb

2020/053

Neuvedené

ALPED, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28.05.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/052

25,00 EUR

Guňová Emília

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28.05.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/051

40,00 EUR

Hudáková Magdaléna

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.05.2020

Podnájomná zmluva

2020/050

Neuvedené

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.05.2020

Nájomná zmluva

2020/049

Neuvedené

OFK - SIM Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.05.2020

Dodatok č. 13 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968/2008/UZ

2020/048

Neuvedené

VÚB a.s.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11.05.2020

ZMLUVA č. PHZ-OPK1-2019-003410 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MV SR

2020/047

11 264,06 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

04.05.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/046

40,00 EUR

Pacindová Kristína

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.04.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

2020/045

6,64 EUR

Komunálna poisť.,Štefánikova 17,811 05,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.04.2020

Zmluva o zrušení vecného bremena

2020/044

Neuvedené

Kovalčin Martin

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23.04.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena In rem

2020/043

Neuvedené

Kovalčin Martin

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.04.2020

Zmluva o dodávke plynu

2020/042

Neuvedené

SPP a.s.,Mlynské Nivy 44,810 00,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.04.2020

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2020/041

25,00 EUR

Šerdziková Emília

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.04.2020

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy č. ZOP/2020/111-BZ

2020/040

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: