Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.09.2019

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní stravovacích služieb

2019/119

Neuvedené

ALŽBETKA, n.o., Školská, 052 01 Spišská Nová Ves

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

05.09.2019

Mandátna zmluva

2019/118

1 260,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.08.2019

Dodatok k zmluve o podnikateľskom účte

2019/117

Neuvedené

Poštová banka, a.s.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21.08.2019

Zmluva o umeleckom výkone

2019/116

2 724,00 EUR

Buckingham Entertainment Group s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20.08.2019

Zmluva o dielo

2019/115

4 800,00 EUR

4road s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.08.2019

Zmluva o dielo

2019/114

2 400,00 EUR

MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Lipová 15, 08221 Veľký Šariš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

14.08.2019

Zmluva budúcej zmluve o zriadení vecného bremena

2019/113

Neuvedené

Miko František

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2019

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -č. 0903540701

2019/112

25,00 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava,Prievozská 6/A,821 09,Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2019

Dodatok č.4 k Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC111-2017-23 165

2019/111

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2019

Dodatok č.3 -Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku OPKZP-PO1-SC111-2017-23 165

2019/110

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2019

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. „ZM_SEP-IMRK3-2019-002558“

2019/109

87 631,20 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2019

DODATOK č.1 -K DOHODE č. 19/34/50j/30

2019/108

Neuvedené

Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13.08.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/107

40,00 EUR

Sokol Ján JUDr.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

09.08.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/106

40,00 EUR

Kočamba Vladimír

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

09.08.2019

Zmluva o balíčku GDPR+ a certifikate SSL

2019/105

774,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o., Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

09.08.2019

Zmluva_832-2019-OF -PSK

2019/104

2 500,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

09.08.2019

Kúpna zmluva

2019/103

650,00 EUR

Kadlec Peter

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

19.07.2019

Zmluva o postúpení práv a povinnosti stavebníka č. 421/88/2019/IÚ

2019/102

Neuvedené

Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.

Obec Raslavice

19.07.2019

Zmluva o nájme reklamnej plochy

2019/101

200,00 EUR

BAPE FOOD trade s.r.o.

Obec Raslavice

04.07.2019

Zriadenie záložného práva č. 0044-PRB/2017/Z

2019/100

Neuvedené

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

Obec Raslavice

27.06.2019

Zmluva o nájme č. 3A-RO-0040619

2019/099

250,00 EUR

O.S.V.O comp,a.s.,Strojnícka 18,08006,Prešov

Obec Raslavice

27.06.2019

Zmluva o grantovom účte

2019/098

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a. s. Žilina, Hodžova 11, 010 11 Žilina

Obec Raslavice

27.06.2019

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej siete-

2019/097

Neuvedené

Vychodosl distribučná, s.s. Mlynská 31, Mlynská 31, 04291 Košice

Obec Raslavice

27.06.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/096

25,00 EUR

Kolesár Dušan Ing.

Obec Raslavice

27.06.2019

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku

2019/095

25,00 EUR

Husár Zdenko

Obec Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: