Obsah

Pranostiky

Na mesiac december

 • Keď v advente je iňavica (inoväť) na stromoch, bude veľa ovocia.
 • V advente, keď vietor fúka, stromy sa húkajú (nakláňať sa k sebe), bude hojnosť ovocia.
 • Ak sú dažde, teplo v Hody (vianočné sviatky), nedobrý rok za tým chodí.
 • Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží.
 • V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita.
 • Keď je december studený, je vždy s úrodným rokom spojený.
 • Aké veľké sú cencúle v decembri, také dlhé budú rúrky z kukurice.
 • Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.
 • Ľavný december pokazí celú zimu.
 • Blatnatý december, blatnatý celý rok.
 • Aký je december, taký je jún.
 • Aký je december, taký má byť celý rok.
 • Ak bol celý rok samá voda, blato - na Silvestra nenapadne zlato.
 • Ak december leje, január potom zaveje.
 • V decembri si ešte zima robí žarty, ale v januári už kraľuje.
 • Mrazy, čo december zaseje, až január a február zožne.
 • Keď december bystrí, január a február iskrí.
 • Mrazy, keď v decembri ochabnú, znamenajú zimu zlú.
 • Ak je studený a mrazivý december, bude aj celá zima tuhá.
 • Keď zima dobre drží v decembri a v januári, bude pekný rok.

Na dnešný deň

 • Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
 • Svätá Barbora vyháňa drevo zo dvora.
 • Svätá Barbora vetry rozháňa
 • Aké je počasie na Barboru, také býva až do Vianoc.
 • Po svätej Baruši daj pozor na uši.

Na pozajtra

 • Keď je na svätého Mikuláša počasie peknô, v januári pole je bielo.
 • Na svätého Mikuláša už je všetka zima naša.
 • Keď na deň Mikuláša sneží, bude požehnaný rok.
 • Keď na Mikuláša prší, zima ľudí hodne skruší.