Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Hlavný kontrolór obce

Pôsobnosť hlavného kontrolóra

 

Hlavný kontrolór plní okrem úloh uložených obecným zastupiteľstvom najmä tieto úlohy:

vykonáva 
• finančnú kontrolu v zmysle zák. č.502/2001 Z.z. o kontrole a vnútornom audite,
predkladá
• raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
• správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
• obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku, 
vypracúva 
• odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
spolupracuje 
• so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
zabezpečuje
• kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov,
• kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
• kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
• kontrolu dodržiavania VZN vrátane nariadení obce,
• kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
• kontrolu dodržiavania interných predpisov obce. 
koordinuje
• kontrolné akcie vyplývajúce z podnetov orgánov činných v trestnom konaní, sťažností a petícií,
• vykonávanie kontrolných akcií s orgánmi vonkajšej kontroly,
• prijímanie opatrení z kontrol vonkajšími kontrolnými orgánmi z oblasti kontroly a sťažností,
vybavuje
• sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
je povinný
• vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
zodpovedá
• za plnenie úloh obecnému zastupiteľstvu. Rozsah kontrolnej činnosti a pravidlá kontrolnej činnosti upravujú §18d a §18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Osoby

Mgr. Ľudmila Kopčaková

Hlavný kontrolór obce

Ostatné

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice 2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 358,34 kB
Stiahnuté: 212×
Vložené: 3. 12. 2020

Samospráva

Sviatok a výročie

Meniny má Viktor, Porfýr

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Vinohrad ak nezrežeš vo februári, nezrežeš v marci.

Ďalší

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:227
TÝŽDEŇ:227
CELKOM:1160492

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na