Obsah

Komisia finančná a správy majetku, pre podporu podnikania a cestovného ruchu

Organizačné zaradenie

Obec Raslavice > Obecné zastupiteľstvo

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Jarina Jozef, Ing.predseda, poslanec OZ
Baláž Dávid, Mgr.člen, poslanec OZ
Droblienka Vladimír, Ing.člen, poslanec OZ
Demo Peterčlen, poslanec OZ
Saloky Peterčlen, poslanec OZ
Remeta Pavol, Ing.člen, neposlanec
Rychvalský Adrián, Ing.člen, neposlanec
Sabolová Jana, Ing.člen, neposlanec
Vrábeľ Milan, Ing.člen, neposlanec