Obsah

Komisia kultúry, športu a mládeže

Organizačné zaradenie

Obec Raslavice > Obecné zastupiteľstvo

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Baláž Dávid, Mgr.predseda, poslanec OZ
Demo Peterčlen, poslanec OZ
Droblienka Vladimír, Ing.člen, poslanec OZ
Gdovin Gabriel, Ing.člen, poslanec OZ
Kovalčín Martin, Bc.člen, poslanec OZ
Gburová Ivana, DiS. artčlen, neposlanec
Bašista Jozef, RNDr.člen, neposlanec
Vrábeľ Ján, Ing.člen, neposlanec
Buranovský Šimončlen, neposlanec