Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva
- schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, 
- schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, uznášať sa na nariadeniach,
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku, 
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení 
- určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra,
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.),
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Osoby

Ing. Peter Marcin

poslanec OZ

Marek Rakoš

poslanec OZ

Marek Saloky

poslanec OZ

Peter Saloky

poslanec OZ

Podriadené organizačnej zložke

 • Komisia finančná a správy majetku, pre podporu podnikania a cestovného ruchu

  Náplň práce komisie:
  - príprava a kontrola plnenia rozpočtu obce, efektívneho hospodárenia s rozpočtovými
  prostriedkami a majetkom obce,
  - posudzovanie podnikateľských aktivít v obci, predkladanie návrhov a iniciatív pri tvorbe
  vhodného podnikateľského prostredia v obci,
  - podpora rozvoja cestovného ruchu na území mikroregiónu Sekčov-Topľa.
 • Obecné zastupiteľstvo

  Náplň práce komisie:
  - predkladanie návrhov, vyjadrení a iniciatív v oblasti kultúrneho života v obci,
  - zastupovanie záujmov mládeže v obci a podpora rozvoja dobrovoľníctva,
  - súčinnosť pri tvorbe koncepcie a podmienok na rozvoj mládeže, telesnej kultúry.
 • Komisia verejného poriadku a životného prostredia

  Náplň práce komisie:
  - kontrola dodržiavania a hodnotenie úrovne verejného poriadku a stavu životného prostredia
  na území obce.
 • Komisia pre školstvo a zdravotníctvo a sociálnu oblasť

  Náplň práce komisie:
  - predkladanie návrhov, vyjadrení a iniciatív v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže
  v obci,
  - prerokovávanie a posudzovanie žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc, komunikácia
  s klubmi dôchodcov, vyjadrovanie sa k otázkam zdravotníckych a sociálnych služieb v obci.
 • Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

  Náplň práce komisie:
  - komisia dohliada na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods. 5 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.
 • Obecná rada

  Je to iniciatívny, výkonný a kontrolný orgán obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
 • Obecné zastupiteľstvo

Samospráva

Sviatok a výročie

Meniny má Marina

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš.

Ďalší

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:416
TÝŽDEŇ:2445
CELKOM:1098913

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na