Obsah

Rozpočet obce

2020

Výročná správa 2019 Stiahnuté: 10x | 22.12.2020

Programový rozpočet obce RASLAVICE na roky 2021 – 2023 Stiahnuté: 12x | 15.12.2020

Investičné výdavky 2021 Stiahnuté: 15x | 15.12.2020

Schválený rozpočet 2021 Stiahnuté: 21x | 15.12.2020

Príloha k Rozpočtu programy-2021 - návrh Stiahnuté: 35x | 29.11.2020

Návrh rozpočtu obec Raslavice 2021, 2022, 2023 Stiahnuté: 19x | 29.11.2020

Účtovná závierka_Obecné služby Raslavice, s.r.o, r.s.p._2019 Stiahnuté: 41x | 09.07.2020

Výročná správa 2019 -Obecné služby Stiahnuté: 26x | 09.07.2020

príloha k záv. účtu - Hodnotiaca správa 2019 Stiahnuté: 34x | 11.06.2020

Záverečný účet obce za rok 2019 Stiahnuté: 59x | 11.06.2020

Príloha k Rozpočtu programy - na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 56x | 14.01.2020

Investičné výdavky 2020 Stiahnuté: 78x | 14.01.2020

Výročná správa 2018 Stiahnuté: 58x | 14.01.2020

Schválený rozpočet obce na rok 2020, 2021, 2022 Stiahnuté: 110x | 18.12.2019

príloha k rozpočtu Stiahnuté: 96x | 08.12.2019

Návrh rozpočtu 2020, 2021, 2022 Stiahnuté: 96x | 29.11.2019

2019

Záverečný účet obce za rok 2018 Stiahnuté: 137x | 10.06.2019

príloha k záv. účtu - Hodnotiaca správa 2018 Stiahnuté: 124x | 10.06.2019

Čerpanie finančného rozpočtu výdavky 2018 Stiahnuté: 117x | 10.06.2019

Čerpanie finančného rozpočtu príjmy 2018 Stiahnuté: 123x | 10.06.2019

Stránka