Obsah

Rozpočet obce

2019

Záverečný účet obce za rok 2018 Stiahnuté: 29x | 10.06.2019

príloha k záv. účtu - Hodnotiaca správa 2018 Stiahnuté: 23x | 10.06.2019

Čerpanie finančného rozpočtu výdavky 2018 Stiahnuté: 26x | 10.06.2019

Čerpanie finančného rozpočtu príjmy 2018 Stiahnuté: 27x | 10.06.2019

Programový rozpočet obce Raslavice na roky 2019-2021 Stiahnuté: 109x | 17.12.2018

Schválený rozpočet obce na roky 2019-2021 Stiahnuté: 120x | 17.12.2018

Investičné výdavky v roku 2019 Stiahnuté: 112x | 14.12.2018

2018

Výročná správa 2018 Obecné služby s.r.o. Stiahnuté: 8x | 12.07.2019

Účtovná závierka 2018 Obecné služby Raslavice s.r.o_ Stiahnuté: 10x | 12.07.2019

Príloha k schválenému rozpočtu programy-2018 Stiahnuté: 140x | 14.06.2018

Rozpočet obce Raslavice na rok 2018, 2019 a 2020 Stiahnuté: 123x | 14.06.2018

2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 93x | 27.12.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2017 Stiahnuté: 130x | 16.07.2018

Príloha k záverečnému účtu - rozpočet položkovitý Stiahnuté: 135x | 14.06.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Raslavice Stiahnuté: 132x | 14.06.2018

Záverečný účet Obce Raslavice za rok 2017 Stiahnuté: 165x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 326x | 29.12.2017

Rekapitulácia rozpočtu Stiahnuté: 206x | 29.03.2017

Rozpočet 2017 Stiahnuté: 341x | 29.03.2017

2016

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 65x | 27.12.2018

Stránka