Obsah

Rozpočet obce

2020

Účtovná závierka_Obecné služby Raslavice, s.r.o, r.s.p._2019 Stiahnuté: 20x | 09.07.2020

Výročná správa 2019 -Obecné služby Stiahnuté: 11x | 09.07.2020

príloha k záv. účtu - Hodnotiaca správa 2019 Stiahnuté: 16x | 11.06.2020

Záverečný účet obce za rok 2019 Stiahnuté: 31x | 11.06.2020

Príloha k Rozpočtu programy - na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 39x | 14.01.2020

Investičné výdavky 2020 Stiahnuté: 62x | 14.01.2020

Výročná správa 2018 Stiahnuté: 34x | 14.01.2020

Schválený rozpočet obce na rok 2020, 2021, 2022 Stiahnuté: 85x | 18.12.2019

príloha k rozpočtu Stiahnuté: 79x | 08.12.2019

Návrh rozpočtu 2020, 2021, 2022 Stiahnuté: 74x | 29.11.2019

2019

Záverečný účet obce za rok 2018 Stiahnuté: 115x | 10.06.2019

príloha k záv. účtu - Hodnotiaca správa 2018 Stiahnuté: 103x | 10.06.2019

Čerpanie finančného rozpočtu výdavky 2018 Stiahnuté: 102x | 10.06.2019

Čerpanie finančného rozpočtu príjmy 2018 Stiahnuté: 112x | 10.06.2019

Programový rozpočet obce Raslavice na roky 2019-2021 Stiahnuté: 216x | 17.12.2018

Schválený rozpočet obce na roky 2019-2021 Stiahnuté: 224x | 17.12.2018

Investičné výdavky v roku 2019 Stiahnuté: 182x | 14.12.2018

2018

Výročná správa 2018 Obecné služby s.r.o. Stiahnuté: 82x | 11.10.2019

Účtovná závierka 2018 Obecné služby Raslavice s.r.o_ Stiahnuté: 76x | 12.07.2019

Príloha k schválenému rozpočtu programy-2018 Stiahnuté: 219x | 14.06.2018

Stránka