Obsah

Rozpočet obce

2020

príloha k záv. účtu - Hodnotiaca správa 2019 Stiahnuté: 6x | 11.06.2020

Záverečný účet obce za rok 2019 Stiahnuté: 11x | 11.06.2020

Príloha k Rozpočtu programy - na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 29x | 14.01.2020

Investičné výdavky 2020 Stiahnuté: 41x | 14.01.2020

Výročná správa 2018 Stiahnuté: 25x | 14.01.2020

Schválený rozpočet obce na rok 2020, 2021, 2022 Stiahnuté: 66x | 18.12.2019

príloha k rozpočtu Stiahnuté: 65x | 08.12.2019

Návrh rozpočtu 2020, 2021, 2022 Stiahnuté: 66x | 29.11.2019

2019

Záverečný účet obce za rok 2018 Stiahnuté: 100x | 10.06.2019

príloha k záv. účtu - Hodnotiaca správa 2018 Stiahnuté: 92x | 10.06.2019

Čerpanie finančného rozpočtu výdavky 2018 Stiahnuté: 92x | 10.06.2019

Čerpanie finančného rozpočtu príjmy 2018 Stiahnuté: 101x | 10.06.2019

Programový rozpočet obce Raslavice na roky 2019-2021 Stiahnuté: 191x | 17.12.2018

Schválený rozpočet obce na roky 2019-2021 Stiahnuté: 211x | 17.12.2018

Investičné výdavky v roku 2019 Stiahnuté: 172x | 14.12.2018

2018

Výročná správa 2018 Obecné služby s.r.o. Stiahnuté: 73x | 11.10.2019

Účtovná závierka 2018 Obecné služby Raslavice s.r.o_ Stiahnuté: 68x | 12.07.2019

Príloha k schválenému rozpočtu programy-2018 Stiahnuté: 206x | 14.06.2018

Rozpočet obce Raslavice na rok 2018, 2019 a 2020 Stiahnuté: 177x | 14.06.2018

2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 206x | 27.12.2018

Stránka