Obsah

Rozpočet obce

2020

Príloha k Rozpočtu programy - na roky 2020 - 2022 Stiahnuté: 12x | 14.01.2020

Investičné výdavky 2020 Stiahnuté: 16x | 14.01.2020

Výročná správa 2018 Stiahnuté: 15x | 14.01.2020

Schválený rozpočet obce na rok 2020, 2021, 2022 Stiahnuté: 43x | 18.12.2019

príloha k rozpočtu Stiahnuté: 52x | 08.12.2019

Návrh rozpočtu 2020, 2021, 2022 Stiahnuté: 54x | 29.11.2019

2019

Záverečný účet obce za rok 2018 Stiahnuté: 87x | 10.06.2019

príloha k záv. účtu - Hodnotiaca správa 2018 Stiahnuté: 78x | 10.06.2019

Čerpanie finančného rozpočtu výdavky 2018 Stiahnuté: 78x | 10.06.2019

Čerpanie finančného rozpočtu príjmy 2018 Stiahnuté: 91x | 10.06.2019

Programový rozpočet obce Raslavice na roky 2019-2021 Stiahnuté: 171x | 17.12.2018

Schválený rozpočet obce na roky 2019-2021 Stiahnuté: 196x | 17.12.2018

Investičné výdavky v roku 2019 Stiahnuté: 158x | 14.12.2018

2018

Výročná správa 2018 Obecné služby s.r.o. Stiahnuté: 61x | 11.10.2019

Účtovná závierka 2018 Obecné služby Raslavice s.r.o_ Stiahnuté: 59x | 12.07.2019

Príloha k schválenému rozpočtu programy-2018 Stiahnuté: 193x | 14.06.2018

Rozpočet obce Raslavice na rok 2018, 2019 a 2020 Stiahnuté: 165x | 14.06.2018

2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 178x | 27.12.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2017 Stiahnuté: 174x | 16.07.2018

Príloha k záverečnému účtu - rozpočet položkovitý Stiahnuté: 179x | 14.06.2018

Stránka