Obsah

Rozpočet obce

2019

Programový rozpočet obce Raslavice na roky 2019-2021 Stiahnuté: 252x | 17.12.2018

Schválený rozpočet obce na roky 2019-2021 Stiahnuté: 247x | 17.12.2018

Investičné výdavky v roku 2019 Stiahnuté: 206x | 14.12.2018

2018

Výročná správa 2018 Obecné služby s.r.o. Stiahnuté: 104x | 11.10.2019

Účtovná závierka 2018 Obecné služby Raslavice s.r.o_ Stiahnuté: 92x | 12.07.2019

Príloha k schválenému rozpočtu programy-2018 Stiahnuté: 246x | 14.06.2018

Rozpočet obce Raslavice na rok 2018, 2019 a 2020 Stiahnuté: 204x | 14.06.2018

2017

Výročná správa za rok 2017 Stiahnuté: 371x | 27.12.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2017 Stiahnuté: 208x | 16.07.2018

Príloha k záverečnému účtu - rozpočet položkovitý Stiahnuté: 222x | 14.06.2018

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu Obce Raslavice Stiahnuté: 249x | 14.06.2018

Záverečný účet Obce Raslavice za rok 2017 Stiahnuté: 248x | 14.06.2018

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 552x | 29.12.2017

Rekapitulácia rozpočtu Stiahnuté: 271x | 29.03.2017

Rozpočet 2017 Stiahnuté: 426x | 29.03.2017

2016

Výročná správa za rok 2016 Stiahnuté: 146x | 27.12.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2016 Stiahnuté: 178x | 16.07.2018

Záverečný účet 2016 Stiahnuté: 317x | 21.06.2017

Návrh rozpočtu 2016 Stiahnuté: 306x | 31.12.2016

Rozpočet 2016 Stiahnuté: 303x | 31.12.2016

Stránka