Obsah

Rozpočet obce

2016

Konsolidovaná výročná správa obce za rok 2015 Stiahnuté: 622x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje Stiahnuté: 308x | 31.12.2016

Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy Stiahnuté: 325x | 31.12.2016

Položkovitý rozpočet na rok 2017 Stiahnuté: 1106x | 31.12.2016

2015

Záverečný účet za rok 2015 Stiahnuté: 151x | 03.10.2018

Účtovná závierka Obecné služby Raslavice, s.r.o. za rok 2015 Stiahnuté: 180x | 16.07.2018

Výročná správa obce za rok 2014 Stiahnuté: 1020x | 31.12.2015

Návrh úpravy rozpočtu 2015 Stiahnuté: 297x | 31.12.2015

2014

Záverečný účet za rok 2014 Stiahnuté: 155x | 03.10.2018

Správa audítora za rok 2013 Stiahnuté: 282x | 31.12.2014

Rekapitulácia rozpočtu 2014 Stiahnuté: 253x | 31.12.2014

Rozpočet obce na rok 2015 Stiahnuté: 268x | 31.12.2014

2013

Záverečný účet za rok 2013 Stiahnuté: 151x | 03.10.2018

Čerpanie rozpočtu 2013 Stiahnuté: 318x | 31.12.2013

Rozpočet obce na rok 2014 Stiahnuté: 253x | 31.12.2013

2012

Rozpočet obce na rok 2013 Stiahnuté: 257x | 31.12.2012

2011

Rozpočet obce na rok 2012 Stiahnuté: 248x | 31.12.2011

2010

Rozpočet obce na rok 2011 Stiahnuté: 213x | 31.12.2010

Sumár rozpočtu na rok 2011 Stiahnuté: 171x | 31.12.2010

Stránka