Raslavice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Materská škola

V obci sa nachádzajú dve materské školy ( na ul. Toplianskej 152 a Alejovej 504 ). Materská škola na Toplianskej ulici je štvortriedna s celodennou prevádzkou a kapacitou 84 detí. MŠ na Alejovej ulici je v súčasnosti jednotriedna s celodennou prevádzkou a kapacitou 20 detí. Ponúkame aj možnosť Adaptačného pobytu pre deti, ktoré dosiahli vek 2 roky a spĺňajú podmienky Školského poriadku / odplienkované, ovládajú hygienické a sebaobslužné návyky/.

Dlhodobým zámerom MŠ sú úlohy z projektu „Zdravá škola“ a využívanie regionálnych prvkov vo výchovno – vzdelávacom procese. V tomto školskom roku pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu: " S tancom a so spevom v Raslaviciach veselo". Ponúkame aktivity v 3 záujmových krúžkoch - literárno-dramatický - Z rozprávky do rozprávky, výtvarný krúžok - Dúha a prírodovedný krúžok - Zvedavček. V MŠ sa ponúka stravovanie zdravej výživy, kde sa pravidelne podávajú čerstvé zeleninové a ovocné šaláty, často sa ponúka mlieko a mliečne výrobky a dodržiava sa pitný režim dňa. Deti, ktoré majú rôzne druhy alergií na potraviny, majú možnosť /po správe od odborného lekára/ mať tieto potraviny zo stravy vylúčené, existuje aj možnosť donášky vlastnej stravy /po súhlase RÚVZ v Bardejove/.

MŠ úspešne spolupracujú s rodičmi a so ZŠ, kde im pripravujú množstvo zábavných aktivít. Pomocným orgánom MŠ je Rada školy a výbor ZRPŠ, ktorej členovia sa pravidelne stretávajú a pomáhajú riešiť problémy MŠ.
MŠ majú vytvorené optimálne podmienky pre šťastný život detí v MŠ a úspešný štart pre 1.roč. ZŠ. V MŠ dostanú deti všetky základné atribúty pre ich ďalší zdravý a plnohodnotný život. Pri odchode do 1 ročníka ZŠ dostanú deti Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

Materská škola, Toplianska č. 152 – sa nachádza v časti Vyšné Raslavice. Budova školy je účelová a bola daná do užívania 6.12.1947. V tedajšej dobe navštevovalo školu okolo 30-35 žiakov. V roku 1980 bola zrealizovaná oprava strechy a v roku 2005 menšia rekonštrukcia budovy. V školskom roku 2015/2016 prebehla rekonštrukcia celej budovy, ktorá ako štvortriedna bola daná do užívania 5. septembra 2016.

Kontakt : Materská škola – ul. Toplianska 152 , 086 41 Raslavice, 054/4792 131

 

Materská škola, Alejová č. 504 – sa nachádza v časti Nižné Raslavice. Dňa 16.1.1979 bolo slávnostné otvorenie tejto školy. V októbri 2017 bola schválená žiadosť o NFP na rekonštrukciu budovy tejto MŠ, ktorú plánujeme zrealizovať v roku 2018.

Kontakt: Materská škola – ul.Alejová 504, 086 41 Raslavice , 054/4792 126

 

Novinky: