Raslavice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Základna škola

História školy

Odkedy bola  v obci škola, ťažko je v dnešnej dobe zistiť. Pred rokom 1899 bola v Uhorských Raslaviciach drevená ľudová škola, ktorú navštevovali  aj žiaci zo Slovenských Raslavíc. Pre  zlé platové pomery málokedy mala stáleho učiteľa. V roku  1899 bola v Slovenských Raslaviciach postavená štátna ľudová škola s dvoma triedami. Národná škola sa vo vtedajších Slovenských Raslaviciach spomína od roku 1901 do roku 1953. V roku 1902 sa spomína ako škola s troma triedami  .Do roku  1918 sa v tejto škole vyučovalo  maďarsky. Po 1.svetovej vojne  mnohí učitelia  odišli do Maďarska a na školách ostali iba tí učitelia , ktorí sa dobrovoľne zúčastnili kurzu slovenského  jazyka. Do roku 1918 sa slovensky vyučovalo iba náboženstvo. Podľa  zriaďovacej listiny jeden člen učiteľského zboru musel vykonávať kantorské funkcie, za ktoré ho platila obec. Prvým správcom štátnej ľudovej školy bol František Kopčák, ktorý túto funkciu vykonával do roku 1915.Nástupcom Františka Kopčáka sa v roku 1915 stal Vojtech Wolf, ktorý školu spravoval až do roku 1918.Bol však nenávidený pre  násilnú maďarizáciu raslavických detí a občanov , a preto musel  po roku 1918 zo školy odísť.V tomto období na škole vyučovala aj učiteľka  Gizela Schosserová....pokračovanie v článku

Webová stránka školy: http://zsraslavice.edupage.org/

Dokumenty: Zriaďovacia listina Základnej školy v Raslaviciach. 

Základna škola Základna škola