Raslavice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Vývoj počtu obyvateľov. V roku 1787 mala obec Slovenské Raslavice 40 domov a  346 obyvateľov, v roku 1828 mala 56 domov a  435 obyvateľov. V 17.storočí patrila obec Raslavickovcom, v 19.storočí Winklerovcom a Koszeghyovcom. V roku 1913 mali Slovenské Raslavice 114 domov a 664 obyvateľov.


Obec Uhorské Raslavice patrila taktiež Raslavickovcom a v 19.storočí mali v obci majetky Hedryovci a Winklerovci. V roku 1787 mala 32 domov a 370 obyvateľov, v roku 1828 mala 55 domov a 415 obyvateľov. V polovici 19.storočia obe obce postihlo silné vysťahovalectvo. Podľa sčítania ľudu v roku 1930 mala 117 domov a 672 obyvateľov. Podľa rozprávania najstarších občanov sa za pôvodné raslavické domy považujú rodina Gažiová, Vrabľová, Paľová, Birošová.


Vo Vyšných Raslaviciach rodina Lacková, Lukáčová, Kočambová, Jusková, Marcinová, Margicinová, Konturová a Salokyová. Ostatné rodiny boli buď komenciášske a zväčša prišli do dediny so svojimi pánmi / Szaloky, Reseszi, Hunyadi, Forgoš/, alebo to boli rodiny z iných oblastí. Komenciašske rodiny v  Slovenských Raslaviciach pracovali na pozemkoch veľkostatkára Atlasa. V Uhorských Raslaviciach ku komenciašskym rodinám patrili rodiny Jackaninová, Palšová, Štiblarová. Pod horným kaštieľom boli dva pánske dvory.

Súčasnosť obce - počet a charakteristika

Počet obyvateľov k 1.1.2004 je 2540: ženy 1287, muži 1253  z toho 321 Rómov.

Počet obyvateľov k 1.1.2005 je 2557 : ženy 1290, muži 1267 z toho 331 Rómov.

Počet obyvateľov k 1.1.2006 je 2582: ženy 1311, muži 1271 z toho 343 Rómov

.Počet obyvateľov k 1.1.2007 je 2592: ženy 1305, muži 1287 z toho 329 Rómov.

Počet obyvateľov k 1.1.2008 je 2599: ženy 1299, muži 1300 z toho 346 Rómov.

Počet obyvateľov k 1.1.2009 je 2619: ženy 1309, muži 1310 z toho 353 Rómov.

Počet obyvateľov k 1.1.2010 je 2643: ženy 1326, muži 1317 z toho 365 Rómov.

Počet obyvateľov k 1.1.2011 je 2659: ženy 1344, muži 1315 z toho 381 Rómov.

Počet obyvateľov k 1.1.2012 je 2668: ženy 1345, muži 1323 z toho 382 Rómov.

Počet obyvateľov k 1.1.2013 je 2684: ženy 1361, muži 1323 z toho 389 Rómov.

Počet obyvateľov k 1.1.2014 je 2686: ženy 1354, muži 1332 z toho 386 Rómov.

Počet obyvateľov k 1.1.2015 je 2702: ženy 1363, muži 1339 z toho 406 Rómov.

Počet obyvateľov k 1.1.2016 je 2686: ženy 1354, muži 1332 z toho 386 Rómov.

Počet obyvateľov k 1.1.2017 je 2686: ženy 1354, muži 1332 z toho 386 Rómov.

Najstaršími obyvateľmi obce sú: Mária Gregová-Guteková /nar.1916/,  Helena Belunková /nar.1920/. Priemerný vek obyvateľov Raslavíc je 36,38 roka /muži 36,03 r., ženy 37,07 r./.. Počet obývaných rodinných domov je 507 a 7 bytových domov, neobývaných rodinných domov je 57. V obci je zabezpečená cestná a železničná doprava (osobná a nákladná doprava, železničná stanica/. V súčasnosti sa v našej obci darí hlavne malému a strednému podnikaniu. Uplatňujú sa tieto firmy podnikania: podniky jednotlivca- živnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným a verejné obchodné spoločnosti.