Raslavice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Raslavickú dolinu po okrajoch chotára obce Raslavice lemuje pásmo lesov, tiahnuce sa z južnej strany smerom od lopúchovského chotára, zvážajúce sa k obci Demjata. Hoci toto pásmo lesa je od obce vzdialené , predsa je zdrojom oddychu a prechádzok lesnou krajinou. Chatová osada v tejto časti láka občanov nielen našej obce , ale aj jej okolia. Terajšie lesné porasty raslavického chotára v časti Nižné Raslavice tvoria zmiešané lesné dreviny: hrab obyčajný (Cartinus betulus), buk lesný (Fagus silvatica), borovica sosna (Pinus silvestris), breza bradavičatá (Betula verrucosa), smrek obyčajný (Pisea exelsa), agát biely (Robinia pseudoacasia), vŕba rakyta (Salix saprea), topoľ osika (Populus tremula), lieska obyčajná (Corilus avellana) a dub (Qercus).
Od obce Demjata po ľavej strane juhozápadným smerom vystupuje k Čergovskému pohoriu ďalšie pásmo vyššie položených lesov. Sú to predovšetkým listnaté stromy, ktoré rastú v spomínanej nadmorskej výške našej obce, a to hrab obyčajný, dub lesný, borovica sosna, smrekovec opadavý, breza bradavičnatá, jelša lepková, agát biely, vŕba rakyta, topoľ osika a lieska obyčajná. Z východnej strany je naša obec lemovaná ďalším pásmom listnatých lesov, no pre našich občanov tieto lesy väčší hospodársky význam nemajú, makoľko už nezapadajú do nášho chotára.

Menšie lesné lokality priamo v chotári obce: Vaniškovská sosnina, Abrahámovský lesík a tiež Sosnina v oblasti nižného mlyna sú zásahom človeka v dnešnej dobe už dosť zdevastované, čím sa ochudobňujeme o najväčšie bohatstvo našej krajiny a zver žijúcu v chotári o útočište a domov. V poľných porastoch chotára možno často pri potulkách prírodou vyplašiť rodinku jarabice poľnej (Perdix) alebo kačice divej , ktoré majú v našom chotári hojný výskyt. Kačicu divú je vidno plávať aj priamo v potoku obce. V našich záhradách možno počuť hrkútanie hrdličky záhradnej a často je vidieť a počuť drozda čvíkotavého (Zurdus pilaris). Z ostatnej pernatej úžitkovej zveri sa v našom chotári vyskytuje sluka hôrna a ojedinele sa vyskytuje aj bažant obyčajný (Phasianus colchicus).

Nielen v lesoch, ale aj priamo v parkoch obce v časti Nižné Raslavice, je možné denne vidieť vevericu obyčajnú (Sciurus vulgaris). Hojný je tiež výskyt škodlivej srstnatej zveri: lasice obyčajnej (Mustela nivalis), tchora obyčajného (Putorius putoriu), kuny hôrnej a jazveca obyčajného. Často sa k ľudským obydliam priblíži líška obyčajná (Vulpes,vulpes) a mačka divá. Medzi srstnatú úžitkovú zver našich lesov možno zaradiť jeleňa obyčajného (Cervus elaphus), srnca hôrného (Capreolus)a sviňu divú (Sus scrofa). Zničené životné prostredie spôsobuje čoraz zriedkavejší výskyt zajaca poľného. Svoj domov v okolí obydlí a záhrad hľadá jež tmavý (Erinaceus concolor). Nad chotárom a lesmi našej obce možno vidieť škodlivé pernaté vtáctvo jastraba veľkého, mišiaka hôrneho, sovy obyčajnej, krkavca čierneho, vrany obyčajnej východoeurópskej, kavky obyčajnej, straky obyčajnej, sojky obyčajnej a každoročne do svojich hniezd vracajúceho sa bociana bieleho. V hojnej zeleni obce hniezdi tiež veľké množstvo známeho spevavého vtáctva.