Raslavice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Hlavná cesta v časti Vyšné Raslavice nesie ľudový názov Vybuchanec, v jej dolnej časti Na bilim kameňu. Medzi riekou Sekčou a Hrabovec je Vyšný a Nižný kotulec a Hurka. Za Haťou je časť Pod bocany (bývale farské role). Medzi novým a starým kostolom v časti Nižné Raslavice je Pastovník, nad ním smerom hore Ščepník. Za kláštorom smerom k družstvu v časti Nižné Raslavice je územie Za Krištofufku. Pôvodná stará dedina Nižné Raslavice sa rozprestiera na území pod horným kaštieľom (terajšia ulica Pod kaštieľom). Ešte aj dnes pre túto časť obce je zaužívaný názov Vo valale. Starším občanom je známy aj jej názov Šľamuvňa.