Raslavice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dom kultúry Raslavice

 

Dom kultúry Raslavice – jeho súčasťou je divadelná sála (kinosála), tanečná sála, salónik určený na prezentačné účely, denný bar. S jeho výstavbou sa začalo v roku 1986, do užívania bol odovzdaný v roku 1994. Z hľadiska súčasných potrieb chýbajú v tomto Dome kultúry nácvikové priestory pre DFS Raslavičan, DFSk Raslavičanik, rómsky súbor Romale. Rovnako obec zatiaľ nemôže uspokojiť požiadavku rómskeho etnika na samostatné klubové priestory rómskej mládeže a všeobecne priestory na resocializáciu rómskeho etnika.

Súčasťou služieb ponúkaných v DK je aj sauna s možnosťami vodoliečby a masáží.Dom kultúry v Raslaviciach z hľadiska svojich kapacitných možností a priestorových daností predstavuje multifunkčný kultúrno-spoločenský priestor využívaný v rámci celého mikroregiónu.

Kontakt :Obecný úrad Raslavice,  tel. č. 0544792 222, 4882098

Vykonávané kultúrne aktivity a spoločenské akcie v Dome kultúry:

 • divadelné predstavenia
 • celoobecné schôdze a tematické prednášky
 • rokovania obecného zastupiteľstva
 • schôdze a iné aktivity spoločenských organizácií v obci
 • pôsobnosť Klubu dôchodcov
 • svadobné hostiny, kary a iné príležitostné posedenia
 • školenia a semináre a osvetová činnosť obce voči občanom obce, rómskej
 • komunite, záujmovým združeniam
 • kultúrno-spoločenské akcie (kultúrne vystúpenia, hlavne v dobe sviatkov)
 • kultúrno-spoločenské akcie ZŠ Raslavice
 • rokovania a semináre Združenie obcí Mikroregión Sekčov-Topľa.