Raslavice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy ⁄ Faktúry ⁄ Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
7. 12. 2023

DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BBS8

2023/241

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

7. 12. 2023

Zmluva o spolupráci č. N20231129011 Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

2023/240

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

5. 12. 2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_619 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2023/239

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

30. 11. 2023

Záložná zmluva č. 0130-PRB/2020/Z

2023/238

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

21. 11. 2023

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve zo dňa 08. októbra 2009 v znení neskorších dodatkov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

2023/237

Neuvedené

ECIVALSAR, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16. 11. 2023

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve zo dňa 14. októbra 2008 v znení neskorších dodatkov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

2023/236

Neuvedené

RASLAZDRAV s.r.o., zastúpená konateľom, Sekčovska 26, 086 41 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16. 11. 2023

Dohoda o ukončení ZoP_2023_251_BZ

2023/235

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16. 11. 2023

Dodatok k zmluve č. 032021

2023/234

1 110,00 EUR

PROFI DEKOR s.r.o., Na vyhliadke 3, 08005 Prešov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15. 11. 2023

DODATOK Č. IROP-D3-302021J024-222-13 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J024-222-13 zo dňa 17.09.2018

2023/233

Neuvedené

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

14. 11. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 871 419 004-1-2023-ZVB

2023/232

228,00 EUR

ŽSR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

10. 11. 2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

2023/231

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Ulica Kollárova 543/8, 91701 Trnava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

10. 11. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0981202301

2023/230

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

10. 11. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0673/VSD/2023

2023/229

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

7. 11. 2023

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BBS8

2023/228

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6. 11. 2023

Dohoda č. 23/34/054/1959 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti

2023/227

2 138,75 EUR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov

6. 11. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/226

Neuvedené

Goliaš Dávid

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

6. 11. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 23225887

2023/225

156,00 EUR

ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

6. 11. 2023

Dodatok k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu

2023/224

Neuvedené

Slovenský futbalový zväz

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

6. 11. 2023

Zmluva o nakladaní s odpadom č. OCO2023 OL/2031

2023/223

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

ESPIK Group s.r.o., 133, 06543 Orlov

31. 10. 2023

Nájomná zmluva

2023/222

253,19 EUR

Buranovská Ivana r. Gburová

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

31. 10. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

2023/221

Neuvedené

Baláž Dávid Mgr.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

30. 10. 2023

Nájomná zmluva

2023/220

282,18 EUR

Dávid Čech

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

30. 10. 2023

ZMLUVA č. 967/2023/OPR o poskytnutí dotácie

2023/219

4 000,00 EUR

Prešovský samosprávny kraj

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

26. 10. 2023

Servisná zmluva na prehliadky a monitoringové služby

2023/218

1 595,52 EUR

Kubero s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20. 10. 2023

Zmluva o spolupráci

2023/217

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 1338