Raslavice - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zmluvy ⁄ Faktúry ⁄ Objednávky

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23. 10. 2023

Zmluva o spolupráci

2023/216

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20. 10. 2023

Zmluva o výkone činnosti športového odborník - trénera v rámci realizácie projektu „Dajme spolu gól 2023/24“

2023/215

50,00 EUR

OFK -SIM Raslavice Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

20. 10. 2023

Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy

2023/214

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Základná škola Raslavice, Toplianska 144, 086 41 Raslavice

18. 10. 2023

Zmluva č. POD 92/2023 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny

2023/213

7 589,01 EUR

Slovenská agentúra životného prostredia

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18. 10. 2023

Kúpna zmluva zo dňa 18.10.2023

2023/212

29 580,00 EUR

UNIKOV NITRA, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

18. 10. 2023

Kúpna zmluva

2023/211

1,00 EUR

Biroš Miroslav

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16. 10. 2023

Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Nižné Raslavice, zriadenie vecného bremena na parcele CKN 803/1, LV č. 766 z dôvodu realizácie oprávnenej stavby "Vodozádržné opatrenia v obci Raslavice"

2023/210

200,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik š.p, Ďumbierska, 041 59 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

12. 10. 2023

Poistná zmluva číslo 550 9001310

2023/209

202,56 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11. 10. 2023

Kúpna zmluva

2023/208

7 067,50 EUR

Štucko Miroslav

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11. 10. 2023

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. zmluvy KŽP-PO4-SC411-2019-61/BBS8

2023/207

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

10. 10. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/206

Neuvedené

Mgr. Helena Dvoriščáková

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

9. 10. 2023

DODATOK č. 2 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. 1220000493

2023/205

Neuvedené

LAMA energy a. s. - organizačná zložka, Šulekova 2, 81106 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

6. 10. 2023

Nájomná zmluva

2023/204

282,18 EUR

Martina Kočišová

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

3. 10. 2023

Poistná zmluva číslo 5509000100

2023/203

73,61 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

3. 10. 2023

Poistná zmluva číslo 550 9001302

2023/202

197,06 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

3. 10. 2023

Poistná zmluva číslo 550 9001303

2023/201

411,36 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

6. 10. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/200

Neuvedené

Baran Pavel

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

6. 10. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/199

Neuvedené

EMP GROUP s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

6. 10. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/198

Neuvedené

Šofranková Eva

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

6. 10. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/197

Neuvedené

Šesták Jozef

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15. 9. 2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_236 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2023/196

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29. 9. 2023

Dohoda o započítavaní vzájomných pohľadávok

2023/195

150,00 EUR

MCOM-NET s. r. o., Dujavská 23/217, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29. 9. 2023

Nájomna zmluva

2023/194

150,00 EUR

MCOM-NET s. r. o., Dujavská 23/217, 08641 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28. 9. 2023

Nájomná zmluva

2023/193

361,63 EUR

tomáš petranin

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

28. 9. 2023

Nájomná zmluva

2023/192

361,63 EUR

Vladimír Novotný

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 1338