Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny

Plánovane prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. oznamuje pre odberné miesta v našej obci, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v týchto dňoch 30.7 -31.7.2020 v čase od 8:30 -15:00 hod. celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor:

Voľné pracovné miesto- Koordinátor práce s rodinou

MV SR/Úrad splnomocnenca SR pre rómske komunity obsadzuje voľné pracovné pozície Koordinátor/Koordinátorka práce s rodinou, pre Národný projekt Podpora predprimárného vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunítI.-NP PRIM. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor:
OZ

Oznam

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 30.06.2020 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor:
oznam o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“

Obstarávateľ – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy, doručil dňa 11.05.2020 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“ celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor:
Dotazník

Dotazník k Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji. celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor:
výluka vlakov

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Bardejov – Raslavice

V dňoch 22 a 23. júna 2020 (pondelok, utorok) budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy od 7:30 do 14:30 hod. na úseku Raslavice- Kapušany pri Prešove.

celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor:
prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ZUŠ do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva č. 2020/11326:2 o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 11. júna 2020 vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021. celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
výluka vlakov

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Bardejov – Raslavice

V dňoch 18 a 19. júna 2020 (štvrtok, piatok) budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy od 7:20 do 14:20 hod. na úseku Bardejov - Raslavice. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor:
stk farmárskych vozidiel

Oznam - STK na farmárske vozidlá

Oznamujeme tým občanom, ktorí vlastnia a používajú vozidlá s obmedzenou prevádzkou t.j. traktory, malotraktory a vlečky, že je možné v našej obci zabezpečiť mobilnú STK dňa 15.8.2020, súkromnou firmou . Záujemcovia o túto službunech sa nahlásia na obecnom úrade u p. Markušovej (0917 708 651) , kde im budú podané aj bližšie informácie. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor:
prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ZUŠ

Riaditeľstvo ZUŠ v Raslaviciach oznamuje rodičom a záujemcom o štúdium v základnej umeleckej škole, že prihlášky na školský rok 2020/2021 prijíma do 15. júna 2020. celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor:
Zmena cestovných poriadkov

Zmeny cestovných poriadkov platné od 1.6.2020 do 30.6.2020

Zmeny v cestovných poriadkoch platné od 1.6.2020 do 30.6.2020 súvisiace s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID 19 a otváraním ZŠ prvého stupňa a 5 ročníka sú zverejnené na web stránke sad-po.sk. Cestujúca verejnosť, zriaďovatelia školských zariadení a školy si zmeny v cestovných poriadkoch môžu pozrieť podľa liniek ktoré prechádzajú ich obcou a zástavkami. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor:
52. ročník ŠSPaT sa neuskutočnia

Oznámenie o neuskutočnení podujatia 52. ŠSPaT

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenou vládou SR v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 sa 52. ročník Šarišských slávnosti piesní a tancov v Raslaviciach neuskutoční. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor:
Kostol Narodenia Panne Márii

Oznam

Od dnes, 06.05., budú sväté omše pre verejnosť, ale v obmedzenom počte veriacich. Stále platí dišpenz od účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky až do odvolania.

celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor:
Oznam SAD

Zmena cestovných poriadkov od 1. mája 2020

Vzhľadom na snahu o postupný návrat do bežného režimu života Prešovský samosprávny kraj reaguje na uvoľňovanie opatrení, ktorými bola snaha zastaviť šírenie ochorenia Covid-19 v SR.

Od 1. mája 2020 na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.
Autobusy budú jazdiť ako počas školských prázdnin. Ponuka spojov sa zvýši oproti aktuálnemu stavu. Prázdninové cestovné poriadky sú vytvorené na základe reálnych potrieb občanov. celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor:
Folklor

Výtvarná súťaž „FOLKLÓR“

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V RASLAVICIACH vyhlasuje 6. ročník výtvarnej súťaže „FOLKLÓR“ na tému„SVADBA“
celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:
Oznam

Oznam

Dňa 30.4.2020/štvrtok/ o 17.00 hodine sa v sále kultúrneho domu v Raslaviciach uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Program zasadnutia:
1. Úprava rozpočtu
2. Schválenie kontokorentu
3. Čerpanie úveru
4. Mimoriadna situácia
5. Rôzne
Z dôvodu mimoriadnej situácie sa zasadnutie uskutoční bez prítomnosti verejnosti.
celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor:
UPD

Oznámenie

Obec Raslavice oznamuje podľa § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), že dňom zverejnenia tohto oznámenia sa začalo obstarávanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie –Územného plánu obce Raslavice, Zmeny a doplnky č. 1/2020 /v ďalšom texte „ ZaD č. 1/2020 ÚPN-O Raslavice celý text

ostatné | 20. 4. 2020 | Autor:
zápis detí do mš

Zápis do materskej školy

Materská škola Raslavice oznamuje rodičom detí vo veku 2 – 6 rokov, že Zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021
sa uskutoční od 30. apríla do 31. mája 2020 celý text

ostatné | 16. 4. 2020 | Autor:
Požiar

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Bardejov od 07.04.2020 od 12:00 hod. do odvolania. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor:
stop podvodníkom

„SENIORI, SME TU PRE VÁS! Povedzme STOP podvodníkom“

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny - SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva. celý text

ostatné | 15. 4. 2020 | Autor:
zápis detí do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Základná škola v Raslaviciach Vás srdečne pozýva na Zápis do 1. ročníka dňa 20.4. - 22.4.2020 celý text

ostatné | 8. 4. 2020 | Autor:
Informácia o režime dopravy počas Veľkonočných sviatkov

Informácia o režime dopravy počas Veľkonočných sviatkov

Prešovský samosprávny kraj prichádza s opatrením zrušiť všetky spoje prímestskej autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov, t. j. od 10.4.2020 do 13.4.2020. Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020. celý text

ostatné | 6. 4. 2020 | Autor:
Zubná ambulancia

Oznam zubnej ambulancie Raslavice-MUDr. Čisariková

V súvislosti s vyhlásením núdzového stavu v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19 oznamujeme naším pacientom, že poskytujeme zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov v obmedzenom režime-len akútne bolestivé prípady a po predchádzajúcom telefonickom dohovore s ošetrujúcim lekárom. celý text

ostatné | 26. 3. 2020 | Autor:
Kostol narodenia Panny Márie

Oznam

Nachádzame sa v situácii, ktorá sa v dejinách svätej Cirkvi vyskytla po prvý krát. Žijúcim so sviatostným Kristom teraz náš Pán veľmi chýba. Rozumejú prvým kresťanom, ktorí napriek nebezpečenstvu smrti sa zhromažďovali na sv. omši, lebo ako hovorili: „Sine Dominico nón possumus!“ Bez Krista nemôžeme žiť! Vďaka Bohu za túto ich túžbu, daj Boh, aby ste ju mali všetci. celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor:
Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední

Tvorme menej odpadu a buďme zodpovední! Teraz je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým

Koronavírus zasiahol nielen Slovensko, ale paralyzoval väčšinu Európy a týka sa celého sveta. Tento problém sa dotkol všetkých oblastí nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.
Viac ako hocikedy predtým je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či už v súkromnom živote, keď sa naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie, ale aj v ostatných oblastiach každodenného života, ktorý sa momentálne zúžil najmä na naše domácnosti.
celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor:
MIMORIADNE CESTOVNÉ PORIADKY platné od 23.3.2020

OZNAM PREPRAVCU SAD Prešov, a. s. o zmene dopravnej obsluhy od pondelka, 23.3.2020

Oznamujeme občanom , že na základe aktuálnej spoločenskej situácie Prešovský samosprávny kraj pristupuje k ďalším opatreniam pre núdzový stav. Jedným z týchto opatrení sa týka dopravnej obslužnosti. celý text

ostatné | 22. 3. 2020 | Autor:
Ochotnícke divadlo NA SKOK

Prekvapenie pre malé aj veľké deti - Rozprávky na dobrú noc.

Ako ste si určite stihli všimnúť, Ochotnícke divadlo NA SKOK zrušilo všetky plánované reprízy. Aj keď ich predstavenia tak skoro neuvidíte, ich kolektív chce byť dôkazom, že divadlo žije, aj keď nehrá.
Sledujte ich profil 21.3.2020 o 20:00 hod. celý text

ostatné | 20. 3. 2020 | Autor:
Koronovírus - informácia 1

Koronovírus - informácia

Žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia – z akejkoľvek krajiny, aby svoj príchod do obce nahlásili e-mailom na adrese obec@raslavice.sk alebo telefonicky na +421 919 459 789, 054 4792 222
-Žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržiavali nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu 14 dní – čo znamená, že nesmú vychádzať z domu !!!
celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
Opatrenia ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok 2

Opatrenia ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Pre verejnosť je uzatvorené od 16.3.2020 - 27.3.2020
- Obecná knižnica, Denný stacionár, Komunitné centrum, Vývarovňa, Základná škola, Materská škola, Zberný dvor , Multifunkčné ihrisko, Futbalové ihrisko, Fitnes centrum,Bary, Krčmy,Stavebniny Heraco, Stavebniny Goliáš- (len objednávky, dovoz), Autoservis- Pneuservis- Odťahová služba Marcel Záleka Kačmar (tel.kontakt), Kvetinárstva, Norma, Podniková predajňa Liana Golf ( doručovanie kurierom), Winet s.r.o.,a všetky predajne textilu a odevov. celý text

ostatné | 16. 3. 2020 | Autor:
obecný úrad

Dôležitý oznam

V záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí pred šírením ochorenia Covid-19 sa na Obecnom úrade v Raslaviciach :
1. dočasne obmedzujú úradné hodiny počas pracovných dní:
Pondelok – Streda – Piatok 8.00 hod. – 11.00 hod.
Utorok – Štvrtok - nestránkové dni

celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná