Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 7
posledná

základná škola

Oznam žiakom a rodičom Základnej školy.

V súvislosti s epidemiologickými opatreniami v čase COVID – 19 a celoplošnými testovaniami oznamujem žiakom a rodičom, že prevádzka ZŠ v Raslaviciach a jej súčastí (ŠKD, ŠJ) bude nasledovná:
celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
online prenos

Celoplošné testovanie - na čakanie v dlhých radoch sme si našli riešenie

Aj tento víkend od 31.10. - 1.11.2020 (sobota - nedeľa) bude v našej obci prebiehať testovanie občanov na COVID 19. Testovanie bude v čase od 7.00 hod.- 22.00 hod. pričom posledný ster sa bude odoberať o 21.30 hod. v sále kultúrneho domu. Pred odberným miestom bude nainštalovaná obecná kamera s online prenosom, ktorý si môže ktokoľvek pozrieť. Predtým než sa vyberiete na testy, z pohodlia domova viete presne, aká je na mieste situácia, či budete musieť čakať, alebo pôjdete neskôr. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
znak SR

Uznesenie vlády - obmedzenie slobody pohybu a pobytu

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020, ktorým vláda SR obmedzuje slobodu pohybu a pobytu obyvateľov okresov Tvrdošín. Dolný Kubín, Námestovo a Bardejov. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
oznam - knižnica

Oznam

Milí naši čitatelia a návštevníci. Miestna obecná knižnica je od 24. októbra do 1. novembra 2020 pre verejnosť zatvorená. Služby poskytujeme v rámci donášky po telefonickom objednaní kníh na telefónnych číslach 054/4885543 alebo 0918 928 627. Donášku robíme v rámci obce Raslavice.
celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
covid - 19 -  oznam

Usmernenie k celoplošnému testovaniu COVID 19 v obci Raslavice

Testovanie v našej obci bude prebiehať v dňoch 23. -25. októbra, t.j. od zajtra do nedele v čase od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 20.00 hod. Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci občania od desať rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch.
Testovanie bude v kultúrnom dome, kde Vás budú riadiť zodpovední pracovníci a bude prebiehať nasledovne:
celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor:
Pozvánka na OZ

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 23. 10. 2020 /t.j. piatok/ o 18.30 hod. do jedálne Základnej školy, bez účasti verejnosti. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor:
ošípaná

Oznam

z dôvodu nepriaznivej situácie výskytu afrického moru ošípaných na Slovensku , Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydáva usmernenie na postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej na domácu spotrebu. celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor:
výluka vlakov

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Raslavice - Bardejov

Dňa 12., 13., 14., 15. a 16. októbra 2020( pondelok - piatok )budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 7.20 h do 14.20 h medzi železničnými stanicami Raslavice – Bardejov
celý text

ostatné | 8. 10. 2020 | Autor:
Zbieraj zelené kilometre

Zbieraj zelené kilometre

V rámci podpory cestovania prímestskou autobusovou dopravou Prešovský samosprávny kraj pripravil súťaž pre cestujúcich o hodnotné vecné ceny. Zaregistruj svoju dopravnú/študentskú kartu v aplikácii UBIAN alebo na www.ubian.sk., a za každú jazdu autobusom prímestskej dopravy PSK zbieraj zelené kilometre. Za lístok nezabudni zaplatiť zaregistrovanou kartou. celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor:
úplná uzávierka

Úplná uzávierka cesty III.triedy č. III/3490 Raslavice - Lopúchov a zmena cestovných poriadkov SAD

V rámci projektu "Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor" Vám oznamujeme úplnú uzávierku cesty III.triedy č. III/3490 Raslavice - Lopúchov -úsek v obci Raslavice okolo kláštora od 21.9.2020- 12.12.2020 a stým je spojená zmena autobusových liniek SAD a.s. Prešov celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:
Oznámenie  o orálnej vakcinácii líšok

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok - jesenná kampaň celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:
voľné pracovné miesto

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Obec Raslavice v zmysle § 84 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca - Sociálny pedagóg. celý text

ostatné | 4. 9. 2020 | Autor:
Pozvanka OZ 4.9.2020

Pozvánka

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 4.9.2020 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

celý text

ostatné | 3. 9. 2020 | Autor:
Raslavičan Dbestof

DBESTOF - večer nášho /vášho folklóru

Pozývame Vás na predstavenie FS Raslavičan dňa 28-29.8.2020 do divadelnej sály Domu kultúry. celý text

ostatné | 25. 8. 2020 | Autor:
voľne pracovné miesta

Voľné pracovné miesta

Informácia o voľnom pracovnom mieste
(obsadzovanie pracovných pozícii pedagogických zamestnancov v rámci implementácie NP „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II “)
Obec Raslavice, Hlavná 154/30, v zmysle § 84 ods.1 zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre...


celý text

ostatné | 21. 8. 2020 | Autor:
Sčítanie domov a bytov

Sčítanie domov a obyvateľov

Obec Raslavice informuje občanov, že od 1.6.2020 do 12.2.2021 prebieha v Slovenskej republike sčítanie domov a bytov, ktoré sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľstva.

celý text

ostatné | 13. 8. 2020 | Autor:
eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny

Plánovane prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. oznamuje pre odberné miesta v našej obci, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v týchto dňoch 30.7 -31.7.2020 v čase od 8:30 -15:00 hod. celý text

ostatné | 14. 7. 2020 | Autor:

Voľné pracovné miesto- Koordinátor práce s rodinou

MV SR/Úrad splnomocnenca SR pre rómske komunity obsadzuje voľné pracovné pozície Koordinátor/Koordinátorka práce s rodinou, pre Národný projekt Podpora predprimárného vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunítI.-NP PRIM. celý text

ostatné | 1. 7. 2020 | Autor:
OZ

Oznam

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 30.06.2020 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 25. 6. 2020 | Autor:
oznam o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“

Obstarávateľ – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy, doručil dňa 11.05.2020 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“ celý text

ostatné | 19. 6. 2020 | Autor:
Dotazník

Dotazník k Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji. celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor:
výluka vlakov

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Bardejov – Raslavice

V dňoch 22 a 23. júna 2020 (pondelok, utorok) budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy od 7:30 do 14:30 hod. na úseku Raslavice- Kapušany pri Prešove.

celý text

ostatné | 18. 6. 2020 | Autor:
prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ZUŠ do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva č. 2020/11326:2 o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 11. júna 2020 vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021. celý text

ostatné | 16. 6. 2020 | Autor:
výluka vlakov

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Bardejov – Raslavice

V dňoch 18 a 19. júna 2020 (štvrtok, piatok) budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy od 7:20 do 14:20 hod. na úseku Bardejov - Raslavice. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor:
stk farmárskych vozidiel

Oznam - STK na farmárske vozidlá

Oznamujeme tým občanom, ktorí vlastnia a používajú vozidlá s obmedzenou prevádzkou t.j. traktory, malotraktory a vlečky, že je možné v našej obci zabezpečiť mobilnú STK dňa 15.8.2020, súkromnou firmou . Záujemcovia o túto službunech sa nahlásia na obecnom úrade u p. Markušovej (0917 708 651) , kde im budú podané aj bližšie informácie. celý text

ostatné | 11. 6. 2020 | Autor:
prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ZUŠ

Riaditeľstvo ZUŠ v Raslaviciach oznamuje rodičom a záujemcom o štúdium v základnej umeleckej škole, že prihlášky na školský rok 2020/2021 prijíma do 15. júna 2020. celý text

ostatné | 8. 6. 2020 | Autor:
Zmena cestovných poriadkov

Zmeny cestovných poriadkov platné od 1.6.2020 do 30.6.2020

Zmeny v cestovných poriadkoch platné od 1.6.2020 do 30.6.2020 súvisiace s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID 19 a otváraním ZŠ prvého stupňa a 5 ročníka sú zverejnené na web stránke sad-po.sk. Cestujúca verejnosť, zriaďovatelia školských zariadení a školy si zmeny v cestovných poriadkoch môžu pozrieť podľa liniek ktoré prechádzajú ich obcou a zástavkami. celý text

ostatné | 29. 5. 2020 | Autor:
52. ročník ŠSPaT sa neuskutočnia

Oznámenie o neuskutočnení podujatia 52. ŠSPaT

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenou vládou SR v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 sa 52. ročník Šarišských slávnosti piesní a tancov v Raslaviciach neuskutoční. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor:
Kostol Narodenia Panne Márii

Oznam

Od dnes, 06.05., budú sväté omše pre verejnosť, ale v obmedzenom počte veriacich. Stále platí dišpenz od účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky až do odvolania.

celý text

ostatné | 6. 5. 2020 | Autor:
Oznam SAD

Zmena cestovných poriadkov od 1. mája 2020

Vzhľadom na snahu o postupný návrat do bežného režimu života Prešovský samosprávny kraj reaguje na uvoľňovanie opatrení, ktorými bola snaha zastaviť šírenie ochorenia Covid-19 v SR.

Od 1. mája 2020 na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny.
Autobusy budú jazdiť ako počas školských prázdnin. Ponuka spojov sa zvýši oproti aktuálnemu stavu. Prázdninové cestovné poriadky sú vytvorené na základe reálnych potrieb občanov. celý text

ostatné | 4. 5. 2020 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 7
posledná