Obsah

Správy

prvá
z 9
posledná

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

V súvislosti s ochorením COVID-19 sa v poslednom období v našom okrese vyskytli ďalšie prípady, kde podvodníci telefonicky kontaktovali seniorov s tým, že je v ich okolí veľa infikovaných ľudí koronavírusom, preto ich prídu očkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, za ktorú je potrebné zaplatiť 7.500 eur. Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci v telefonickom kontakte so seniormi uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a potrebuje peniaze na vakcínu vo výške 5.000 až 7.500 eur. celý text

ostatné | 10. 2. 2021 | Autor:
krízový štáb

UZNESENIE zo zasadnutia krízového štábu obce Raslavice

Na dnešnom krízovom štábe obce Raslavice bolo prijaté uznesenie k neotváraniu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raslavice, ale pokračovanie v dištančnom vzdelávaní do 09.02.2021 (vrátane 09.02.2021). Otvorenie škôl sa bude realizovať v závislosti od rozhodnutia RÚVZ Bardejov. celý text

ostatné | 7. 2. 2021 | Autor:
obecný úrad

Oznámenie

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Raslavice. celý text

ostatné | 22. 1. 2021 | Autor:
priamy prenos sv. omší

Oznam - priamy prenos sv. omší

Z dôvodu zlej pandemickej situácie sú zakázané verejné bohoslužby, verejné služby božie a verejné spovede. Zákaz sa netýka obradu krstu, pohrebného a sobášneho obradu, aj bohoslužby vykonávanej iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou- od dnes opäť spustený prenos svätých omší. celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor:
smetná nádoba

Oznam

Od 18. 01. do 31.01. 2021 Vám bude do poštovej schránky doručená obálka s nálepkou na smetnú nádobu na rok 2021. Žiadame Vás, aby ste si ju nalepili na smetnú nádobu najneskôr do prvého zvozu komunálneho odpadu, ktorý bude 1. februára 2021. V opačnom prípade Vám komunálny odpad k 1.2.2021 nebude vyvezený. celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor:
obecný úrad

Oznam

Vážení občania, OZNAMUJEME Vám, že od 08.01.2021 do odvolania je Obecný úrad Raslavice pre verejnosť
ZATVORENÝ z dôvodu Lockdown-. Bližšie informácie a prípadné zmeny nájdete na stránke obce a na dverách OcÚ, tel. kontakt: 054/4792 222.

Za pochopenie Ďakujeme
celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor:
zberný dvor

Oznam

Oznamujem občanom , že dňa 2.1.2021 bude zberný dvor z technických príčin zatvorený, náhradný termín je 6.2.2021. celý text

ostatné | 30. 12. 2020 | Autor:
Dva večery nášho_vášho folklóru

Dva večery nášho, vášho folklóru

Rok 2020... Rúška, Odstup, Ruky... na začiatku veľké plány a vízie, na konci vďaka za to málo čo sa podarilo uskutočniť. Folklórna skupina RASLAVIČAN začala v druhej polovici predchádzajúceho roka pripravovať nový program, nakoľko po úspechu predstavenia Dorota, si množstvo priaznivcov žiadalo po dlhšom čase opäť vidieť na javisku dielo z našej dielne.....
celý text

ostatné | 29. 12. 2020 | Autor:
Vianoce

Vianoce sú láska

Vianoce sú láska, Vianoce sú darovanie, Vianoce sú šťastie, Vianoce sú vtedy, keď ste Vy a Vaša rodina šťastnými.
Krásne a požehnané vianočné sviatky a v Novom roku 2021
veľa zdravia, pokoja a životnej inšpirácie Vám praje
starosta obce a pracovníci obecného úradu. celý text

ostatné | 21. 12. 2020 | Autor:
výluka vlakov

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Raslavice - Bardejov

Dňa 21. a 22.12.2020( pondelok, utorok )budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 7.20 h do 13.00 h medzi železničnými stanicami Raslavice – Bardejov celý text

ostatné | 17. 12. 2020 | Autor:
Oznam OZ

Oznam zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce oznamuje, že dňa 14.12.2020 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva (účasť bez verejnosti). celý text

ostatné | 10. 12. 2020 | Autor:
Helena Belunková

Míľniky v živote si spája s pandémiami. Storočná Helena šíri radosť a spev

Narodila sa v čase, keď v Európe zúrila španielska chrípka a sté narodeniny oslavuje počas pandémie koronavírusu. Pani Helena Bělunková si stále dokáže sama navariť, upratať i narúbať drevo. Spev a dobrá nálada, ktoré ju sprevádzajú celý život. Stovky sa vraj dožila vďaka jednoduchému receptu. „Robota, modlenie a spev, to je jej recept“. Spievala aj vo folklórnom súbore a dodnes je živou kronikou histórie obce. Stretnúť sa s človekom, ktorý tu s nami kráča už presne 100 rokov je zážitok na celý život. Pani Helena Bělunková je živým nositeľom odkazu a posolstva tradície v tej najbytostnejšej podobe. Všetko najlepšie prajeme.... celý text

ostatné | 24. 11. 2020 | Autor:
zdravotné stredisko

Oznam - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Raslavice

Dovoľujeme si oznámiť, že obec Raslavice sa s projektom Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Raslavice“ (ďalej aj „CIZS Raslavice“) zapojí do výzvy zameranej na integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) č. IROP-PO2-SC212-2020-58, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky . celý text

ostatné | 20. 11. 2020 | Autor:
oznam AMO

Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinárska správa Bardejov upozorňuje občanov - chovateľov ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu vo vzťahu k Africkému moru ošípaných v súvislosti s potvrdením výskytu AMO u diviačej zveri v okrese Bardejov, ktorý bol potvrdený v katastri obce Raslavice. celý text

ostatné | 10. 11. 2020 | Autor:
materská škola

Oznam - Materskej školy - prerušená prevádzka

Riaditeľstvo Materskej školy Raslavice oznamuje zákonným zástupcom detí, že prevádzka je prerušená v čase od 9.11 -16.11 2020 z dôvodu karantény zamestnancov. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor:
diplom recyklohry

Recyklohry

Materská škola Raslavice bola v minulom školskom roka úspešná v projekte Recyklohry. Ďakujeme všetkým, ktorí sa spolu s nami zapojili do zberu batérií a drobného elektro odpadu.
Záleží na nám na čistom životnom prostredí, preto pokračujeme aj v tomto školskom roku.
celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor:
výrub stromov

Výzva na vykonanie výrubu

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v rámci ochranného pásma elektrických vedení VN/VVN v prevádzke VSD a.s. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor:
covid test

Testovanie občanov na COVID 19

V dňoch 7.11. - 8.11.2020 (sobota - nedeľa) bude v našej obci prebiehať testovanie občanov na COVID 19. Testovanie bude v čase od 8.00 hod. - 12.00 hod. a od 13.00 hod. – do 20.00 hod. Pred odberným miestom bude nainštalovaná obecná kamera s online prenosom, ktorý si môže ktokoľvek pozrieť. Testovanie bude v kultúrnom dome, kde Vás budú riadiť zodpovední pracovníci a bude prebiehať tak, ako to bolo v prvom a druhom kole testovania, to znamená, kto kedy príde, vtedy bude otestovaný. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor:
som zodpovedný

Som zodpovedný - poďakovanie

Dňa 31.10.2020 a 1.11.2020 sa v obci Raslavice konalo Celoplošné testovanie s názvom "SOM ZODPOVEDNÝ" Na testovaní sa zúčastnilo 1376 občanov a 14 z nich malo pozitívny test na COVID 19. Chceme sa poďakovať všetkým zodpovedným – zúčastneným občanom za bezproblémový
a disciplinovaný priebeh testovania a za trpezlivosť a ohľaduplnosť pri testovaní. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor:
základná škola

Oznam žiakom a rodičom Základnej školy.

V súvislosti s epidemiologickými opatreniami v čase COVID – 19 a celoplošnými testovaniami oznamujem žiakom a rodičom, že prevádzka ZŠ v Raslaviciach a jej súčastí (ŠKD, ŠJ) bude nasledovná:
celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
online prenos

Celoplošné testovanie - oznam

Aj tento víkend od 31.10. - 1.11.2020 (sobota - nedeľa) bude v našej obci prebiehať testovanie občanov na COVID 19. Testovanie bude v čase od 7.00 do 12.00 a od 13.00 do 22.00 hod. pričom posledný ster sa bude odoberať o 21.30 hod. Pred odberným miestom bude nainštalovaná obecná kamera s online prenosom, ktorý si môže ktokoľvek pozrieť. Predtým než sa vyberiete na testy, z pohodlia domova viete presne, aká je na mieste situácia, či budete musieť čakať, alebo pôjdete neskôr. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
znak SR

Uznesenie vlády - obmedzenie slobody pohybu a pobytu

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020, ktorým vláda SR obmedzuje slobodu pohybu a pobytu obyvateľov okresov Tvrdošín. Dolný Kubín, Námestovo a Bardejov. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
oznam - knižnica

Oznam

Milí naši čitatelia a návštevníci. Miestna obecná knižnica je od 24. októbra do 1. novembra 2020 pre verejnosť zatvorená. Služby poskytujeme v rámci donášky po telefonickom objednaní kníh na telefónnych číslach 054/4885543 alebo 0918 928 627. Donášku robíme v rámci obce Raslavice.
celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
covid - 19 -  oznam

Usmernenie k celoplošnému testovaniu COVID 19 v obci Raslavice

Testovanie v našej obci bude prebiehať v dňoch 23. -25. októbra, t.j. od zajtra do nedele v čase od 8.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 20.00 hod. Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci občania od desať rokov. Neodporúča sa len tým, ktorí majú nad 65 rokov a trávia väčšinu času vo svojich domovoch.
Testovanie bude v kultúrnom dome, kde Vás budú riadiť zodpovední pracovníci a bude prebiehať nasledovne:
celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor:
Pozvánka na OZ

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 23. 10. 2020 /t.j. piatok/ o 18.30 hod. do jedálne Základnej školy, bez účasti verejnosti. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná. celý text

ostatné | 22. 10. 2020 | Autor:
ošípaná

Oznam

z dôvodu nepriaznivej situácie výskytu afrického moru ošípaných na Slovensku , Štátna veterinárna a potravinová správa SR vydáva usmernenie na postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej na domácu spotrebu. celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor:
výluka vlakov

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Raslavice - Bardejov

Dňa 12., 13., 14., 15. a 16. októbra 2020( pondelok - piatok )budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 7.20 h do 14.20 h medzi železničnými stanicami Raslavice – Bardejov
celý text

ostatné | 8. 10. 2020 | Autor:
Zbieraj zelené kilometre

Zbieraj zelené kilometre

V rámci podpory cestovania prímestskou autobusovou dopravou Prešovský samosprávny kraj pripravil súťaž pre cestujúcich o hodnotné vecné ceny. Zaregistruj svoju dopravnú/študentskú kartu v aplikácii UBIAN alebo na www.ubian.sk., a za každú jazdu autobusom prímestskej dopravy PSK zbieraj zelené kilometre. Za lístok nezabudni zaplatiť zaregistrovanou kartou. celý text

ostatné | 22. 9. 2020 | Autor:
úplná uzávierka

Úplná uzávierka cesty III.triedy č. III/3490 Raslavice - Lopúchov a zmena cestovných poriadkov SAD

V rámci projektu "Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor" Vám oznamujeme úplnú uzávierku cesty III.triedy č. III/3490 Raslavice - Lopúchov -úsek v obci Raslavice okolo kláštora od 21.9.2020- 12.12.2020 a stým je spojená zmena autobusových liniek SAD a.s. Prešov celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor:
Oznámenie  o orálnej vakcinácii líšok

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok - jesenná kampaň celý text

ostatné | 16. 9. 2020 | Autor:
prvá
z 9
posledná