Obsah

Správy

prvá
z 7
posledná

Koronavírus - vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR od 12.3.2020 1

Koronavírus - vyhlásenie mimoriadnej situácie na území SR od 12.3.2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111
z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:
Ústredný krízový štáb SR prijal nasledovné opatrenia: 1

Ústredný krízový štáb SR prijal nasledovné opatrenia:

Obec Raslavice chápe obavy svojich obyvateľov, preto dôrazne apeluje na všetkých, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby bez výnimky uprednostnili 14-dňovú domácu izoláciu a telefonicky kontaktovali svojho lekára.
dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení:
- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
- nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.
celý text

ostatné | 13. 3. 2020 | Autor:
Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starosta obce  Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční, dňa 27.2.2020 (Štvrtok) zo začiatkom o 18:00h. celý text

ostatné | 26. 2. 2020 | Autor:
Triedením skla šetríme prírodné zdroje.

Triedením skla šetríme prírodné zdroje.

So SKLOM ako materiálom sa každý z nás stretáva takmer na dennej báze. Pre svoje charakteristické vlastnosti hrá SKLO dôležitú úlohu v každodennom živote človeka. Stretávame sa s ním nielen vo forme fliaš, pohárov, ale aj rôznych umeleckých predmetov alebo okien a dverí. Navyše, je to materiál, ktorý môžeme vďaka jeho vlastnostiam recyklovať takmer donekonečna. celý text

ostatné | 24. 2. 2020 | Autor:
Pochod

II. Turisticko – Spomienkový pochod

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA v Raslaviciach v spolupráci s OcÚ, pri príležitosti 75. výročia oslobodenia obce, pozýva občanov na II. TURISTICKO – SPOMIENKOVÝ POCHOD, ktorý sa uskutoční v sobotu 18. januára 2020 o 13,oo hod.

celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor:

Zmena otváracích hodín na Zbernom dvore

Oznamujeme občanom obce Raslavice zmenu otváracích hodín na Zbernom dvore. Zberný dvor bude otvorený každú prvú sobotu v mesiaci od 10:00 do 14:00 hod. Pondelok - piatok: 07:30 -12:00 hod , 13:00 hod. -16:00 hod. 
0919 221 071 - Fignárová Katarína – pracovník Zberného dvora
0903 540 701 – Matijová Ľubica
celý text

ostatné | 16. 1. 2020 | Autor:

Africký mor ošípaných - identifikácia a registrácia chovov ošípaných

Informácia a povinnosť registrácie chovov/drobnochovov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú spotrebu čo i len jeden kus ošípanej. celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor:
20. výročia založenia DFS Raslavičanik

20. výročia založenia DFS Raslavičanik

ZUŠ Vás pozýva na reprízu slávnostného programu „Kedz ja bula mala“ pri príležitosti 20. výročia založenia DFS Raslavičanik, ktorá sa uskutoční 12. januára 2020 o 16:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Raslaviciach celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor:
Fašiangový ples

Fašiangový ples

Pozývame Vás na Fašiangový ples dňa 31.1.2020 o 18:30 hod., do tanca Vám zahrá skupina LEXEL. Predpredaj vstupeniek: na Obecnom úrade u p. Zuzany Vaňovej, tel. č. 0919 298 899.
Vstupné 25 € v cene je prípitok, 2x večera, káva a fľaša vína na pár. celý text

ostatné | 9. 1. 2020 | Autor:
Vianočný koncert

Vianočný koncert

ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na Vianočný koncert žiakov ZUŠ v Raslaviciach, ktorý sa uskutoční 18. decembra 2019 o 16:30 v sále Kultúrneho domu v Raslaviciach celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor:
Pozvánka na OZ

Pozvánka zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 13.12.2019 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach celý text

ostatné | 11. 12. 2019 | Autor:
20 výročie DFS Raslavičanik

20. výročie DFS Raslavičanik

ZUŠ v Raslaviciach a DFS Raslavičanik Vás srdečne pozývajú na slávnostný program pri príležitosti 20. výročia DFS Raslavičanik "KEDZ JA BULA MALA" dňa 8.12.2019 o 16: 00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 5. 12. 2019 | Autor:
zdravotné stredisko

Oznam

Dovoľujeme si oznámiť, že obec Raslavice sa s projektom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Raslavice“ (ďalej aj „CIZS Raslavice“) zapojí do výzvy zameranej na integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky . celý text

ostatné | 26. 11. 2019 | Autor:
Plánovaná výstavba optickej siete-oznam

Modernizácia telekomunikačnej siete Slovak Telekom – oznam

Milí občania,
V týchto dňoch ste do Vašich poštových schránok dostali informačný list od spoločnosti Slovak Telekom, ktorá plánuje v blízkej budúcnosti modernizáciu telekomunikačnej siete v našej obci. Vyplnením uvedeného letáku, poskytnete informáciu pre investora o Vašom záujme resp. nezáujme o danú službu, ktorú Slovak Telekom zrealizuje bezplatne. V prípade, že Vás uvedená ponuka zaujala, vyplnený leták môžete poslať elektronicky na adresu suhlasy@gmail.com alebo ju môžete osobne odovzdať na obecnom úrade v podateľni.
celý text

ostatné | 14. 11. 2019 | Autor:
Pozvánka na premiéru 3 letušky v Paríži

Tri letušky v Paríži

Členovia OD NA SKOK vás srdečne pozývajú na premiéru ďalšej inscenácie zo svojej dielne. Komédia Tri letušky v Paríži spracovaná na motívy najúspešnejšej francúzskej komédie Boeing-Boeing, útočí na bránice divákov z celého sveta. celý text

ostatné | 8. 11. 2019 | Autor:
V zmysle §19 ods. 8. zákona č.292/2014 Z.z. o príspevkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste členov Miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOPS )

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §19 ods. 8. zákona č.292/2014 Z.z. o príspevkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste členov Miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOPS ) celý text

ostatné | 6. 11. 2019 | Autor:
Pozvánka na OZ

POZVÁNKA: zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29.10.2019 o 17.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 26. 10. 2019 | Autor:
 Z babičkinej kuchyne 3

Z babičkinej kuchyne

Milí naši starí rodičia, pozývame Vás na posedenie: „ Z babičkinej kuchyne“, ktoré sa uskutoční dňa:7. novembra 2019 o 15.00 hod. celý text

ostatné | 23. 10. 2019 | Autor:
prerušenie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.10.2019

VSD a.s. oznamuje občanom, že dňa 24.10.2019 od 7.50 hod. do 15.30 hod. bude prerušenie distribúcie elektriny v časti obce Nižné Raslavice na uliciach:
- Hlboká, Kláštorná, Alejová -rodinné domy č. 13 a 15 /Štiblár Marek,Štiblár Jozef, Biroš Ján/.
celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor:
dedina roka

Dedina roka 2019

Obec Raslavice sa na podnet Slovenskej agentúry životného prostredia, Sekcie environmentalistiky so sídlom v Banskej Bystrici zapojila do súťaže Dedina roka 2019 a získala 3 miesto. celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor:
#

Dotazník spokojnosti v autobusovej doprave

Prešovský samosprávny kraj týmto žiada občanov o vyplnenie dotazníka pomocou ktorého bude môcť spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK.
Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave.
celý text

ostatné | 4. 10. 2019 | Autor:
výberové konanie

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Obec Raslavice V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov:
Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka ( 1 prac. miesto)
Podkategória: asistent/asistentka učiteľa Materskej školy
celý text

ostatné | 2. 10. 2019 | Autor:
Rozlúčka s letom

Rozlúčka s letom - oznam

Vážení občania
Srdečne Vás pozývame na hudobno-kultúrne podujatie „Rozlúčka s letom“, ktoré sa uskutoční 14. septembra 2019 v priestoroch prírodného amfiteátra.
Aj tento rok je pre vás pripravený bohatý kultúrny program.... celý text

ostatné | 13. 9. 2019 | Autor:
 POZVÁNKA: zasadnutie Obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA: zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 06.09.2019 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor:
obedy

Zavedenie školského stravovacieho systému a elektronickej dochádzky

Od 1.9.2019 prichádza do platnosti zákon 544/2010 Z.z. o dotácii v pôsobnosti MPSVaR SR. Nárok na štátnu dotáciu má žiak iba vtedy, keď sa v daný deň zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie obed v ŠJ. Z tohto dôvodu zavádzame v našej školskej jedálni elektronický školský stravovací systém a s ním súvisiaci systém dochádzky. celý text

ostatné | 22. 8. 2019 | Autor:
Raslavický plažák

Raslavický plažák

Pozývame všetkých priaznivcov volejbalu na 2.ROČNÍK MIX turnaja v plážovom volejbale RASLAVICKÝ PLAŽÁK , ktorý sa uskutoční v sobotu 31.8.2019 zo začiatkom o 8:30 na plážovom ihrisku v areáli ZŠ v Raslaviciach.

celý text

ostatné | 21. 8. 2019 | Autor:
Rozlúčka s letom

Rozlúčka s letom

Obec RASLAVICE pozýva všetkých priaznivcov kvalitnej hudby a dobrej zábavy na 5.ročník hudobno-kultúrneho festivalu ROZLÚČKA S LETOM, ktorý sa uskutoční, v sobotu, 14.9.2019, na miestnom prírodnom amfiteátri.

Aj tento rok máme pre Vás a Vašich najmenších pripravený bohatý a zaujímavý program. Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 12. 8. 2019 | Autor:
komunálny odpad

Oznam k vývozu komunálneho odpadu

S ohľadom na aktuálnu platnú legislatívu upravujúcu vstup cudzím osobám na súkromný pozemok oznamujeme, že firma, ktorá vyváža komunálny odpad bude vyvážať len zberné nádoby vyložené v bezprostrednej blízkosti verejnej komunikácie prístupnej pre zberné vozidlo.

Preto upozorňujeme, že počnúc mesiacom august je potrebné v deň zberu komunálneho odpadu nádoby s odpadom vyložiť do 6.00 hod. Nádoby, ktoré nebudú vyložené včas na hranicu pozemku, nebudú vyvezené.
Za pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné | 9. 8. 2019 | Autor:
FS Raslavican

RASLAVIČAN sa predviedol v Grécku....

V dňoch 9.7 – 16.7. 2019 sa členovia Folklórnej skupiny RASLAVIČAN z Raslavíc predstavili na XV. medzinárodnom festivale ´´Rythms of Olymp“ v Grécku v časti Paralia, ktorá leží na Olympskej riviere, pod mýtickou horou Olymp, približne 70 km od mesta Thessaloniky. celý text

ostatné | 9. 8. 2019 | Autor:
Denný letný tábor

Denný letný tábor

Oznamujeme rodičom, že v dňoch od 8.7.2019 - 23.8.2019 je otvorený Denný letný tábor počas pracovných dní v čase od 08:00 - 16:00 hod. Poplatok za jeden deň na jedno dieťa je 2,50 €. Prihlásiť sa je možné v Komunitnom centre na Hlavnej 164 (knižnica) na 1. poschodí. celý text

ostatné | 19. 7. 2019 | Autor:
prvá
z 7
posledná