Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

#

Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Raslavice.

Obec Raslavice v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor:
vianočné tvorivé dielne výtvarného odboru ZUŠ

Vianočné tvorivé dielne výtvarného odboru ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na vianočné tvorivé dielne výtvarného odboru ZUŠ v Raslaviciach, ktoré sa uskutočnia 18. decembra 2018 od 13:00 hod. v učebni VO ZUŠ Raslavice. celý text

ostatné | 14. 12. 2018 | Autor:
Pozvánka: 1

POZVÁNKA: zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 13.12.2018 (štvrtok) o 19. hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 11. 12. 2018 | Autor:
#

Výzva: obsadzovanie komisií pri obecnom zastupiteľstve

Vážení občania,
prosíme záujemcov o participovanie na činnosti niektorej z novozvolených komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Raslaviciach, aby venovali pozornosť nasledujúcej výzve: celý text

ostatné | 5. 12. 2018 | Autor:
POZVÁNKA: slávnostné ustanovujúce zasadnutie OZ v Raslaviciach 1

POZVÁNKA: slávnostné ustanovujúce zasadnutie OZ v Raslaviciach


Vážení občania,
v mene starostu obce Raslavice si Vás dovoľujeme pozvať na prvé slávnostné zasadnutie nového zastupiteľského zboru, o ktorom rozhodli obyvatelia v novembrových komunálnych voľbách. celý text

ostatné | 28. 11. 2018 | Autor:
land

Zastavenie výrubu drevín na území obce

Vážení občania,
dovoľte, aby sme vyjadrili k výrubu náletových drevín v chotári našej obce.
Na základe ohlasu verejnosti sme spoločne s lesoochranárskym zoskupením Vlk preskúmali stanoviská príslušných orgánov dozoru ochrany prírody, ako aj dotknutých účastníkov konania, a vydali predbežné opatrenie, ktorým sa zdržal výrub drevín. Zároveň sme podnietili konanie o zrušenie rozhodnutia, ktoré administruje poverený orgán Spoločný obecný úrad Sveržov. celý text

ostatné | 13. 11. 2018 | Autor:
Dobré správy pre rodičov 1

Dobré správy pre rodičov

Vážení občania, radi by sme Vás informovali, že v týchto dňoch začína práca na ďalších 2 projektoch pre naše ratolesti - „Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice“ a „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Alejová“, na ktoré obec získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
celý text

ostatné | 7. 11. 2018 | Autor:
MŠ Raslavice: Prerušenie prevádzky od 29.10.2018 do 02.11.2018 1

MŠ Raslavice: Prerušenie prevádzky od 29.10.2018 do 02.11.2018

Vážení rodičia alebo zákonní zástupcovi,
zriaďovateľ materských škôl na uliciach Toplianska a Alejová, v zastúpení starostom obce, oznamuje, že z objektívnych príčin (nahlásená 84 % a 73 % neúčasť detí z dôvodu chorobnosti alebo individuálnych plánov spojených s dňami pracovného pokoja) sa prerušuje ich prevádzku v dňoch 29.10.2018-02.11.2018. Za porozumenie Vám vopred ďakujeme. (Informácie Vám poskytne riaditeľka Gabriela Hanisek Salová osobne alebo na t. č. 054/479 21 31) celý text

ostatné | 25. 10. 2018 | Autor:
#

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vážení občania,
pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29.10.2018 /pondelok/ o 18:00 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor:
Základná škola vyhlásila riaditeľské voľno 1

Základná škola: jesenné prázdniny

Riaditeľ ZŠ v Raslaviciach, Mgr. Martin Klempay, týmto oznamuje, že na deň 29. októbra 2018 (pondelok) udelil žiakom so súhlasom zriaďovateľa riaditeľské voľno.Riadne vyučovanie sa skončí v piatok 26.10.2018 a pokračovať bude po jesenných prázdninách v pondelok 5.11.2018. celý text

ostatné | 23. 10. 2018 | Autor:
Výzva

Výzva na predloženie ponuky: Výstavba miestnej komunikácie na ulici Nad železničnou stanicou Raslavice

Obec Raslavice v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor:
POZVÁNKA: Október - mesiac úcty k starším 1

POZVÁNKA: Október - mesiac úcty k starším

Obec Raslavice srdečne pozýva seniorov, pri príležitosti ich sviatku, na slávnostné posedenie spojené s kultúrnym programom a občerstvením. Podujatie sa uskutoční 30.10.2018 o 14:30 v Dome kultúry. celý text

ostatné | 22. 10. 2018 | Autor:
Oznam 1

OZNÁMENIE: Platí zákaz spaľovania zeleného odpadu zo záhrad

Upozorňujeme občanov, že v súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré zakazujú spaľovanie odpadov v domácnostiach a na voľných priestranstvách. celý text

ostatné | 19. 10. 2018 | Autor:
Rozhlas

OZNÁMENIE: Dočasná odstávka časti rozhlasového vedenia v obci

Vážení občania,
v týchto dňoch prebieha rozsiahla oprava obecného rozhlasu, ktorú spôsobila nedávna výmena stĺpov elektrického vedenia. Predmetom rekonštrukcie je odstránenie starých drôtov a inštalovanie nového káblového vedenia. Tým sa podstatne zlepší šírenie zvukového signálu.
Dočasne sú odpojené ulice Vaniškovská, Pod Kaštieľom a Hlboká. Odhadovaný termín ukončenia prác je 1-2 týždne. Ospravedlňujeme sa za dočasné nepohodlie a ďakujeme Vám za porozumenie. celý text

ostatné | 17. 10. 2018 | Autor:
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 1

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov v rámci realizácie „Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I — NP PR1M (Projekt Inklúzie v Materských školách)". celý text

ostatné | 11. 10. 2018 | Autor:
Nové autobusové spojenie: Bardejov - Užhorod 1

Nové autobusové spojenie: Bardejov - Užhorod

Dovoľujeme si Vás informovať o prevádzke novej autobusovej linky č. 701801 do Užhorodu, ktorá má zastávku aj v Raslaviciach. Cestovný poriadok si môžete pozrieť nižšie v priloženom súbore. celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:
Výzva na predloženie ponuky: Vysprávky miestnych komunikácií v obci Raslavice  1

Výzva na predloženie ponuky: Vysprávky miestnych komunikácií v obci Raslavice

Obec Raslavice v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor:
MŠ Raslavice: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 1

MŠ Raslavice: Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018

Vážení občania, rodičia a starí rodičia,
dovoľte, aby sme Vám týmto spôsobom poskytli možnosť dozvedieť sa informácie o vzdelávacej a výchovnej činnosti oboch raslavických škôlok, ako aj ich hospodárení.
celý text

ostatné | 8. 10. 2018 | Autor:
Tibor Sahajda, najlepší Slovák na 95. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach  1

Tibor Sahajda: najlepší Slovák na 95. ročníku Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach

Raslavičan T. Sahajda dnes podal fenomenálny výkon a dobehol do cieľa na 8. mieste MMM. Prekonal nielen svoj osobný rekord, ale aj zaznamenal deviaty najlepší čas v slovenskej histórii olympijskej disciplíny. Jeho úspech zachytáva reportáž youtube kanálu Košice. V mene samosprávy mu k úspechu svetového formátu srdečne gratulujeme. celý text

ostatné | 7. 10. 2018 | Autor:
Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote — jesenná kampaň  2018 1

Oznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote — jesenná kampaň 2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejove že v termíne od 8. októbra 2018 až 21. októbra 2018 (posun je možný podľa vývoja počasia) sa uskutoční na celom území SR tridsiata ôsma sezónna kampaň orálnej vakcinácie voľne žijúcich líšok proti besnote, ktorá sa vykoná na väčšine územia letecky, resp. niektoré oblasti ručným pokladaním vakcíny. celý text

ostatné | 4. 10. 2018 | Autor:
Výzva na predloženie ponuky 1

Výzva na predloženie ponuky: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v osídlení s MRK

Obec Raslavice v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
celý text

ostatné | 28. 9. 2018 | Autor:
Oznámenie o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 1

Oznámenie o zámere obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Raslavice, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. celý text

ostatné | 24. 9. 2018 | Autor:
Plánované prerušenie distribúcie elektriny 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prekládky a opravy distribučnej siete bude nasledujúci týždeň vypnutý elektrický prúd v nasledovných častiach Raslavíc, podľa nasledujúceho listu: celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:
#

Pracovno-informačné stretnutie určené pre súkromný sektor

MAS Sekčov-Topľa pozýva zástupcov súkromného sektora na stretnutie v rámci napĺňania opatrení stratégie CLLD.
celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:
#

Beh ulicami Raslavíc


Základná škola v Raslaviciach a Obec Raslavice
Vás pozývajú na 7. ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína
„Beh ulicami Raslavíc“.
celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:
Výzva na voľbu členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole 1

Výzva na voľbu členov Rady školy pri Základnej umeleckej škole

Obec Raslavice v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a vyhlášky Ministerstva školstva SR vyhlasuje výzvu na voľby členov rady školy pri ZUŠ, Toplianska 144, 086 41 Raslavice. celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor:
Zasadnutie OZ 1

Zasadnutie OZ

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 17.09.2018 /pondelok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 12. 9. 2018 | Autor:
Rozlúčka s letom

Rozlúčka s letom

Pozývame Vás na rozlúčku s letom dňa 15.9.2018. celý text

ostatné | 10. 9. 2018 | Autor:
Informácie o organizácii prvého školského dňa  1

Informácie o organizácii prvého školského dňa

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia detí,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že nástup žiakov do ZŠ dňa 3. septembra prebehne nasledovne:
- zraz žiakov 1. – 5. ročníka a žiakov špeciálnych tried v Dome kultúry o 8 hod. 30 min.;
- zraz žiakov 6. – 9. ročníka v triedach v ZŠ o 8 hod. 30 min.
Pre viac informácii neváhajte kontaktovať riaditeľstvo školy na t.č.: 054 / 479 22 29 alebo 0919 343 818. celý text

ostatné | 30. 8. 2018 | Autor:
#

Voľné pracovné miesto na pozícii kuchár/kuchárka


Obec Raslavice príjme do trvalého pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta kuchár/kuchárka v materskej škôlke. celý text

ostatné | 27. 8. 2018 | Autor:
prvá
z 5
posledná