Obsah

Správy

prvá
z 5
ďalší posledná

Tvorivé dielne

Veľkonočné tvorivé dielne Výtvarného odboru ZUŠ v Raslaviciach

Srdečne Vás pozývame na Veľkonočné tvorivé dielne Výtvarného odboru ZUŠ v Raslaviciach, ktoré sa uskutočnia 28. marca 2018 od 13:00 hod v učebni VO v ZUŠ v Raslaviciach. celý text

ostatné | 21. 3. 2018 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce  Vás pozýva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.03.2018 /utorok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
celý text

ostatné | 16. 3. 2018 | Autor:
Divadelné predstavenie MOZOĽOVCI

Divadelné predstavenie - MOZOĽOVCI

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Raslaviciach a KD aZI v Raslaviciach , pozývajú svojich členov a ostatných občanov na divadelné predstavenie MOZOĽOVCI, ktoré odohrajú divadelníci z Tulčíka dňa 17.marca 2018 /sobota/ o 15:00 hod. v kinosále KD Raslavice. Vstupné pre dospelých 1,50 € a deti do 15 rokov zdarma.Tešíme sa na Vašu účasť. celý text

ostatné | 15. 3. 2018 | Autor:

Prieskum záujmu o Materskú školu

Vážení rodičia,
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v mesiaci MÁJ 2018.
Od 15.02.2018 – 15.03.2018 sa uskutoční PRIESKUM ZÁUJMU O MATERSKÚ ŠKOLU.
Svoj záujem môžete nahlásiť:
- osobne v materskej škole u riaditeľky MŠ
- na telefónnom čísle 0919 073739
- emailom: msraslavice@gmail.com celý text

ostatné | 9. 2. 2018 | Autor:

Úprava systému zberu zmesového komunálneho odpadu

Vážení občania,
Týmto Vám oznamujeme, že dňom 1.1.2018 nadobudlo účinnosť nové VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad, ktorým sa upravuje systém zberu zmesových komunálnych odpadov. Podľa tohto VZN sa budú vyvážať len nádoby označené nálepkou (s erbom obce, označením roku). V súvislosti s týmto budú v týždni od 8.1.2018 do 12.1.2018 pracovníci Obecného úradu umiestňovať nálepky na zberové nádoby na zmesový komunálny odpad (KUKA nádoby) pri jednotlivých rodinných domoch. Počet označených nádob bude korešpondovať s počtom osôb žijúcich v rodinnom dome. V prípade ak v dome žije 1 – 5 obyvateľov, bude označená 1 nádoba, v prípade ak v dome žije 6 – 10 osôb, označené môžu byť 2 nádoby.
V prípade, ak máte záujem o vývoz viacerých nádob, než na koľko máte nárok, je možné na obecnom úrade dokúpiť:
a) „celoročnú“ náleku, ktorú umiestnite na ďalšiu zberovú nádobu a budú Vám vyvážané všetky označené nádoby (cena nálepky je 45,90 € - 17 vývozov v roku 2018);
b) nalepovací pásik, pre označenie nádoby (kuka nádoby, vreca) pre jednorázový zber (cena 2,70 €).
Zároveň Vás upozorňujeme, že vyvážané budú len označené nádoby, ktoré budú v zberový deň umiestnené v zmysle platného VZN obce o odpadoch (t.j. voľne prístupné z verejného priestranstva).
celý text

ostatné, náš tip | 10. 1. 2018 | Autor: Peter Paľa

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2017 /štvrtok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 13. 12. 2017 | Autor:

Návrh rozpočtu obce Raslavice na rok 2018, 2019 a 2020

Návrh rozpočtu obce Raslavice na rok 2018, 2019 a 2020 celý text

ostatné | 1. 12. 2017 | Autor:

Oznámenie o prerokovaní konceptu územného plánu obce Raslavice

Verejné prerokovanie konceptu ÚPN-O pre verejnosť sa uskutoční za účasti spracovateľa dňa 7.12.2017 o 16:00 v obradnej miestnosti OcÚ Raslavice . celý text

ostatné | 14. 11. 2017 | Autor:

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Raslavice"

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Raslavice" celý text

ostatné | 10. 11. 2017 | Autor:

Uzávierka cesty Raslavice - Janovce

Správa a údržba ciest PSK vykoná dňa 30. septembra 2017 úplnú uzávierku hlavnej cesty smerom na Bardejov, z dôvodu opravy cesty a rekonštrukcie mosta cez potok Sekčov.
Uzávierka je plánovaná na dva mesiace, v prípade nepriaznivého počasia aj dlhšie.
Oznamujeme občanom na ul. Lúčna, Dujavská, Vaniškovská a časť ul. Hlavnej, že sa pracuje na náhradnej miestnej komunikácii v lokalite Hurka, ktorá by mala byť sprístupnená do dvoch týždňov. Dovtedy je pre občanov z uvedených ulíc obchádzka, autom cez Vaniškovce, pre peších bude cez potok Sekčov postavený drevený chodník.
Za trpezlivosť a pochopenie ďakujeme. celý text

ostatné, náš tip | 29. 9. 2017 | Autor: Peter Paľa

Úplná uzávierka cesty Raslavice - Janovce až od soboty, vodiči tadiaľ neprejdú

Vodiči a cestujúci, ktoré jazdia na trase Bardejov – Prešov, musia už tento týždeň počítať s dopravnými obmedzeniami. Úplná uzávierka cesty Raslavice – Janovce je na sobotu, 30.9.2017. celý text

ostatné | 27. 9. 2017 | Autor:

Záujem o odkúpenie pozemkov pre výstavbu nájomných bytov

Obec Raslavice týmto oznamuje svoj záujem odkúpiť pozemok v katastri Nižné Raslavice, alebo Vyšné Raslavice vhodný pre výstavbu nájomných obecných bytov. Žiadame záujemcov o odpredaj, aby svoju ponuku doručili na Obecný úrad v termíne do 25.9.2017. celý text

ostatné, náš tip | 21. 9. 2017 | Autor: Ing. Paľa

Redakčná rada hľadá redaktora/redaktorku

Zaujímaš sa o dianie v našej obci? Máš chuť zažiť a naučiť sa niečo nové? Potom hľadáme práve teba. celý text

ostatné | 16. 9. 2017 | Autor:

Raslavičanik prezentuje tradičnú slovenskú kultúru v zahraničí

Každoročne býva zvykom, že členovia DFS Raslavičanik nezaháľajú cez voľné dni a venujú sa prezentovaniu folklóru aj cez prázdniny na domácich i zahraničných festivaloch. Inak tomu nebolo ani tento rok, kde sa zúčastnili medzinárodného folklórno hudobného festivalu „Morski struni“ v Čiernej hore v dňoch 20. – 24. augusta 2017. Účastníkmi boli deti a mládež z Litvy, Lotyšska, Estónska, Ruska, Poľska, Českej republiky, Slovenska, Nemecka, Ukrajiny, Turecka, Srbska, Bosny, Rumunska, Slovinska, Talianska, Švédska, Moldavska, Arménska, Chorvátska, Česka, Slovenska, Bulharska, Maďarska ...
Svetovým motívom festivalu je prezentovať kultúrnu tradíciu rôznych krajín a poskytnúť členom skupín príležitosť stretnúť sa, vytvoriť priateľstvo a prezentáciu kultúry prostredníctvom tanca a hudby. Všetko vďaka projektu spolufinancovaného zo zdrojov Fondu na podporu umenia.
Bar je starobylé mesto. Existuje veľmi málo presných informácií o jeho pôvode. Tvrdenie, že ľudia žili v tejto oblasti v prehistorickej, ilirovej, gréckej a rímskej dobe, potvrdzujú archeologické nálezy významného rozsahu a kvality: pozostatky neolitického materiálu nájdeného počas vykopania studne v osade Cheluga a Eneolitovej sekery zo Šušanj, Veľký hrob v meste Šušanj, múza v obci Ravanj, rôzne vázy s čiernymi postavami atď. To všetko sa mohli dozvedieť členovia detského súboru a spoznávať kultúru našich slovanských predkov. Festival sa teda niesol nie iba v duchu tanca, ale aj spoznávania kultúry a histórie tohto štátu.
Program sa niesol v každý deň v inom duchu. Po príchode sme mali stretnutie so zástupcami festivalu, privítanie všetkých zahraničných hostí a oboznámenie s celým konkrétnym programom nasledujúcich dní. Nadviazali sme nové priateľstvá, odovzdali kontakty pre vedúcich iných zahraničných súborov, s ktorými sme strávili nasledujúce dni. Usporiadatelia nás sprevádzali a ukázali pamiatky starobylých miest Kotor. Absolvovali sme plavbu loďou, čo pre mnohé deti bol dosť veľký zážitok. Večer nás čakalo vystúpenie a slávnostné otvorenie festivalu všetkých súborov. Slovenský, temperamentný folklór mal veľký úspech, členovia boli odmenený neutíchajúcim potleskom. Keďže naše ubytovanie bolo neďaleko pláže, voľné chvíle si účastníci spríjemňovali pri mori.
Nasledujúci deň bol pre nás opäť zaujímavý návštevou mesta Budva. Vo večerných hodinách sme boli na prehliadke skupín v rôznorodých kostýmoch s krátkym prezentovaním tanca svojej krajiny. Neskôr to už bolo vystúpenie vo veľkej sále kultúrneho domu, opäť s veľkým úspechom.
Každodenné vystúpenie vzbudzovalo u detí väčší záujem. Zblížili sa s novými kamarátmi a v záverečný deň galaprogramu bol plný nadšenia a dobrej nálady.
Rečová bariéra bola minimálna, dorozumievanie v anglickom a ruskom jazyku utvrdila znalosť a schopnosť komunikovať.
Tento festival v nás zanechal veľké spomienky na krajinu, ale aj na ústretovosť, ochotu a priateľskosť usporiadateľov.
Ďalšia skúsenosť zúčastniť sa medzinárodného festivalu za hranicami Slovenska sa niesla v duchu spoznávania, ale i prezentovania slovenskej kultúry východného Šariša a odovzdať deťom nové skúsenosti v rámci kultúra, ktorá je nám tak veľmi podobná.
Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch v spolupráci s Fondom na podporu umenia budeme pracovať na prezentácii slovenského folklóru v zahraničí a motivovácii detí k vytrvalej práci na zdokonaľovaní tanečných i speváckych zručností a zachovávaniu ľudových tradícií pre ďalšie generácie.
celý text

ostatné, náš tip | 15. 9. 2017 | Autor: Monika Bučková

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Bardejov – Raslavice a Raslavice - Kapušany pri Prešove

Výluka železničnej dopravy v dňoch 18. a 19. septembra 2017 - Raslavice - Bardejov a v dňoch 20. a 21. septembra 2017 Kapušany pri Prešove - Raslavice
celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ, ktoré sa uskutoční dňa 25.09.2017 /pondelok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ celý text

ostatné | 24. 7. 2017 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny - z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia celý text

ostatné | 6. 7. 2017 | Autor:
Denný letný tábor

Denný letný tábor v Raslaviciach - leto 2017

Denný letný tábor bude v období od 10.7.2017- 25.8.2017 počas pracovných dní v čase od 08:00 do 16:00 hod. celý text

ostatné | 3. 7. 2017 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na zasadnutie OZ celý text

ostatné | 17. 6. 2017 | Autor:

2. kolo prijímacích skúšok do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach, Toplianska 144, 086 41 Raslavice v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z.vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2017/2018 Termín a miesto konania prijímacích skúšok: ZUŠ Raslavice – 14. a 15. jún 2017 v čase od 13:00 do 17:00 v priestoroch ZUŠ Raslavice celý text

ostatné | 13. 6. 2017 | Autor:

Pozvánka na zasadnutie OZ

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ celý text

ostatné | 4. 6. 2017 | Autor:
Zápis do MŠ

Zápis do materskej školy na školský rok 2017/2018

Materská škola Raslavice oznamuje rodičom detí vo veku 2 – 6 rokov, že Zápis do materskej školy
na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 30.apríla do 31. mája 2017.
celý text

ostatné, náš tip | 22. 5. 2017 | Autor: Hanisek Salová Gabriela
Deň detí 1

Deň detí

Obecný úrad a Základná škola v Raslaviciach Vás pozýva na Deň detí - plný zábavy dňa 30.5.2017 od 08:00 hod. do areálu amfiteátra. celý text

ostatné | 19. 5. 2017 | Autor:
Jazdecké preteky v parkurovom skákani - Raslavice, 28.5.2017 1

Jazdecké preteky v parkurovom skákani - Raslavice, 28.5.2017

Pozývame všetkých do Raslavíc na Jazdecké preteky v parkurovom skákaní. Príďte s nami stráviť príjemné športovo - spoločenské nedeľné popoludnie. celý text

ostatné | 17. 5. 2017 | Autor:
Koncert žiakov ZUŠ v Raslaviciach  - Kytica pre mamičku

Kytica pre mamičku

Srdečne Vás pozývame na koncert žiakov ZUŠ v Raslaviciach „Kytica pre mamičku“, ktorý sa uskutoční 16. mája 2017 o 16:30 v Dome kultúry v Raslaviciach
celý text

ostatné | 10. 5. 2017 | Autor: ZUŠ v Raslaviciach
Talentové skúšky ZUŠ

Prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2017/2018

Riaditeľ ZUŠ Raslavice vyhlasuje prijímacie skúšky
do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2017/2018 celý text

ostatné | 7. 5. 2017 | Autor:

Ľudové misie 2017

V našej farnosti Raslavice sa budú ľudové misie konať od 20. do 28.05.2017. Viesť ich bude tím  redemptoristov pod vedením pátra Michala Zamkovského. celý text

ostatné | 6. 5. 2017 | Autor:
 Koncert učiteľov ZUŠ

Koncert učiteľov ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na Koncert učiteľov ZUŠ v Raslaviciach, ktorý sa uskutoční 10. mája 2017 o 16:30 v Dome kultúry v Raslaviciach celý text

ostatné | 3. 5. 2017 | Autor: Obec
Výtvarná súťaž- folklor

3. ročník výtvarnej súťaže „FOLKLÓR“ na tému „ĽUDOVÉ REMESLÁ“

ZUŠ V Raslaviciach - vyhlasuje 3. ročník výtvarnej súťaže „FOLKLÓR“ na tému „ĽUDOVÉ REMESLÁ“
celý text

ostatné | 25. 4. 2017 | Autor:
prvá
z 5
ďalší posledná