Obsah

Správy

prvá
z 7
posledná

Prerušenie dodávky elektrickej energie 1

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prekládky a opravy distribučnej siete bude nasledujúci týždeň vypnutý elektrický prúd v nasledovných častiach Nižných Raslavíc:
celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 1

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 39/2018 zo dňa 14.8.2018 určilo, že celý text

ostatné | 16. 8. 2018 | Autor:
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vážení občania a obyvatelia obce, celý text

ostatné | 6. 8. 2018 | Autor:
Oznam o vyhlásení výberového konania 1

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice vyhlasuje výberové konanie na
•jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), počas trvania materskej dovolenky.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 07. 08. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Raslaviciach.

celý text

ostatné | 18. 7. 2018 | Autor:
Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce  Raslavice 1

Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce Raslavice

Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce Raslavice celý text

ostatné | 4. 7. 2018 | Autor:
Raslavická nočná

Raslavická nočná 2018

DHZ V Raslaviciach Vás pozýva 29.6.2018 na hasičskú súťaž Raslavická nočná 2018. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor:

 Pomaturitné  štúdium na Obchodnej akadémii v Bardejove - vzdelávanie pre dospelých.

Riaditeľstvo Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 28  Bardejov oznamuje záujemcom o pomaturitné štúdium, že v školskom roku 2018/2019 otvára študijné odbory. celý text

ostatné | 26. 6. 2018 | Autor:

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2018 /štvrtok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 25. 6. 2018 | Autor:
Plenérová škola remesiel - Raslavice, 23.-24.06.2018

Plenérová škola remesiel

Radi by sme Vás pozvali na aktívnu prezentáciu umenia remeselníkov, ktoré sa uskutoční počas jubilejného ročníka Šarišských piesní a tancov v Raslaviciach.  celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:
50. výročie Šarišských slávností piesní a tancov.

50. výročie Šarišských slávností piesní a tancov.

Pozývame všetkých milovníkov folklóru v dňoch 22.- 24. júna 2018 do prírodného amfiteátra v Raslaviciach, kde sa bude konať 50. výročie Šarišských slávností piesní a tancov. celý text

ostatné | 20. 6. 2018 | Autor:
Lúčnica

Novinka

Piatkový program Šarišských slávností piesní a tancov obohatí fenomenálny umelecký súbor Lúčnica v samostatnom hudobno-tanečnom programe so začiatkom o 22. hodine.
Dovidenia! celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor:

Absolventský koncert žiakov ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na koncert a slávnostné vyradenie absolventov ZUŠ v Raslaviciach v školskom roku 2017/2018, ktorý sa uskutoční 13. júna 2018 o 16:30 v Dome kultúry v Raslaviciach. celý text

ostatné | 11. 6. 2018 | Autor:

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadnutie mimoriadného obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 07.06.2018 /štvrtok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
celý text

ostatné | 1. 6. 2018 | Autor:
Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí

ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na Deň otvorených dverí 1.6.2018 od 13:00 hod - 18:00 hod. v priestoroch ZUŠ. celý text

ostatné | 31. 5. 2018 | Autor:
Program - 50. ŠSPaT Raslavice

50. výročie ŠSPaT

Pozývame všetkých milovníkov folklóru v dňoch 22.- 24. júna 2018 do prírodného amfiteátra v Raslaviciach, kde sa budú konať 50. Šarišské slávností piesní a tancov. celý text

ostatné | 24. 5. 2018 | Autor:
Prijímacie skúšky Hertník

Prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru.

Základná umelecká škola v Raslaviciach v súlade s § 5 ods.2 a 3 vyhlášky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. vyhlasuje
prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2018/2019
celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:
 Verejný koncert žiakov ZUŠ

Verejný koncert žiakov ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na verejný koncert žiakov ZUŠ v Raslaviciach – elokované pracovisko Hertník, ktorý sa uskutoční 29. mája 2018 o 16:30 v areáli ZŠ v Hertníku.
celý text

ostatné | 18. 5. 2018 | Autor:

Informácia o zámere realizácie projektu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Raslavice

V súvislosti so zverejnením Výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom: IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8 v rámci OP IROP 2014-2020, mieni obec Raslavice predložiť projektový zámer, týkajúci sa vybudovania Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci. celý text

ostatné | 17. 5. 2018 | Autor:
Výtvarná súťaž - FOLKLÓR

Vytvarná súťaž "FOLKLÓR"

ZUŠ v Raslaviciach vyhlasuje 4. ročník výtvarnej súťaže „FOLKLÓR“. Uzávierka súťaže 31.5.2018. Budeme radi, keď sa do nej zapojíte a už teraz sa tešíme na vaše výtvarné práce. Prajeme vám veľa úspechov a radosti z tvorby. celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor:
Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ

Koncert žiakov a pedagógov ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na koncert žiakov a pedagógov ZUŠ v Raslaviciach pri príležitosti Dňa matiek, ktorý sa uskutoční 16. mája 2018 o 16:30 v Dome kultúry v Raslaviciach celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor:

Mediačná poradňa v obci RASLAVICE

Obec Raslavice v spolupráci s mediátormi mediačnej kanceláriou DOHODA pre Vás otvorili mediačnú poradňu, ktorá bude prebiehať 1x mesačne .
Prvá úvodná poradňa bude k dispozícii obyvateľom obce dňa: 15.05.2018 v priestoroch OÚ ,
od 10.00 – 11.00 hod. / v prípade záujmu obyvateľov vieme prispôsobiť termín a čas mediačnej poradne aj v popoludňajších hodinách po vzájomnej dohode s obcou, prípadne sa môžu obyvatelia vopred objednať na OÚ /
celý text

ostatné | 11. 5. 2018 | Autor:
Jazdecké preteky

XXIV. Jazdecké preteky

Obec Raslavice v spolupráci s jazdeckým klubom Novoteam Abrahámovce Vás pozývajú na XXIV. Jazdecké preteky dňa 20. MÁJA 2018 v športovom areáli v Raslaviciach. celý text

ostatné | 7. 5. 2018 | Autor:

Pozvánka

Pozývame Vás a všetkých poskytovateľov služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb (lekárov, ADOS, prevádzkovateľov laboratórií, lekárnikov...) na spoločné rokovanie k zámeru obce Raslavice vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Rokovanie sa uskutoční dňa 10. mája 2018 10.05.2018 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach o 15:00 hod
celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor:

Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývame Vás na zasadnutie mimoriadneho obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 10.05.2018 /štvrtok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. celý text

ostatné | 4. 5. 2018 | Autor:

Návrh - VZN č. 2-2018 o Zmene VZN o poskytovaní zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb

„Návrh“ ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Raslavice č. 1/2018 o poskytovaní, zabezpečovaní a výške úhrad sociálnych služieb – opatrovateľská služba
a denný stacionár – v zriaďovateľskej pôsobnosti v Raslaviciach
celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor:

Pozvánka

Pozývame Vás a všetkých poskytovateľov služieb v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb (lekárov, ADOS, prevádzkovateľov laboratórií, lekárnikov...) na spoločné rokovanie k zámeru obce Raslavice vytvoriť Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Rokovanie sa uskutoční dňa 02. mája 2018
v Zdravotnom stredisku v Raslaviciach (ul. Sekčovská 26/1, 086 41 Raslavice) o 15:00 hod.
celý text

ostatné | 30. 4. 2018 | Autor:
Jarný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ

Jarný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ

Srdečne Vás pozývame na Jarný koncert žiakov a pedagógov ZUŠ v Raslaviciach, ktorý sa uskutoční 26. apríla 2018 o 16:30 v Dome kultúry v Raslaviciach celý text

ostatné | 19. 4. 2018 | Autor:
Snehulienka a sedem trpaslíkov

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Srdečne Vás pozývame na baletné predstavenie k tridsaťročnici tvorivej činnosti súboru umeleckého tanca Miniatury "Snehulienka a sedem trpaslíkov" dňa 1. mája 2018 o 18:00 hod. v Dome kultúry, vstupné dobrovoľné. celý text

ostatné | 17. 4. 2018 | Autor:
Zápis do MŠ

Zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019

Materská škola Raslavice oznamuje rodičom detí vo veku 2 – 6 rokov, že Zápis do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční od 30.apríla do 31. mája 2018
Bližšie informácie a žiadosti Vám ochotne poskytneme v MŠ Toplianska č. 152, denne od 7.00-16.00 hod.
celý text

ostatné | 9. 4. 2018 | Autor:

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 11.4.2018

VSD a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny v obci Raslavice - ul. Kláštorná úsek od č.d. 1 po č.d. 41; ul. Alejová č.d. 13, 15; ul. Lopuchovská č.d. 1, 2; celá ul. Hlboká v termíne 11. apríl 2018 od 08:00  do 15:30 hod.  celý text

ostatné | 6. 4. 2018 | Autor:
prvá
z 7
posledná