Obsah

Dedina roka 2019

Typ: ostatné
dedina roka Obec Raslavice sa na podnet Slovenskej agentúry životného prostredia, Sekcie environmentalistiky so sídlom v Banskej Bystrici zapojila do súťaže Dedina roka 2019 a získala 3 miesto.

Po absolvovaní povinnej časti, čo znamená vypísanie formulárov zo siedmich hodnotiacich oblastí: 1. Vízia, strategické dokumenty, obecné a mimoobecné partnerstvá, 2. Hospodárenie v obci, 3. Vzhľad obce a stavebný poriadok, 4. Hmotné a nehmotné kultúrne bohatstvo obce, 5. Vzájomná spolupráca obce a jej obyvateľov, podmienky pre život, 6. Cestovný ruch v obci, atraktivity a marketing, 7. Starostlivosť o životné prostredie, zeleň a krajinu,  sme odoslali a čakali na návštevu národnej hodnotiacej komisie, ktorá nás v mesiaci jún poctila svojou návštevou a pán starosta ich sprevádzal a odprezentoval našu dedinu. Trpezlivo sme čakali na verdikt komisie. V septembri sme dostali pozvánku na Deň kroja do Banskej Bystrice konaný v rámci Radvanského jarmoku, kde mali byť vyhlásené aj výsledky spomínanej súťaže. Tam sme sa v poobedňajších hodinách po skončení prehliadky krojov z celého Slovenska, stojaci v daždi na námestí, dozvedeli výsledok. Verdikt pre Raslavice znel: tretí v celkovom poradí súťaže Dedina roka 2019 zo všetkých zapojených obcí. Prvá bola dedina Papradno z okresu Považská Bystrica, druhá Sv. Anton z okresu Banská Štiavnica a tretí sme boli my. Ocenených bolo ešte niekoľko dedín, ale už iba za jednotlivé hodnotiace oblasti samostatne. V novembri nás čaká ešte slávnostné odovzdanie ocenenia na slávnosti ktorú usporiada víťazná obec Papradno.


Vytvorené: 8. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 10. 2019 08:21
Autor: