Obsah

Mimoriadne núdzové opatrenia

Typ: ostatné
Mimoriadne núdzové opatrenia - AMOOpatrenia vydané ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej a potravinovej správy v súvislosti s neustále šíriacim sa africkým morom ošípaných nielen v poľovných revíroch, ale čoraz viac aj v chovoch domácich ošípaných.

Ide o prenosné ochorenie s veľkou schopnosťou rýchleho šírenia, v dôsledku čoho vznikajú vážne ekonomické straty v hospodárstve, vrátane ohrozenia medzinárodného obchodu.

Upozorňujeme na  dodržiavanie zásad biologickej ochrany chovov  pred zavlečením vírusu  do chovov domácich ošípaných – prezliekanie ošetrovateľov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, dezinfekcia rúk, zamedzenie vniknutiu diviakov do areálu farmy  prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom (dôkladné oplotenie farmy),  držať ošípané v uzatvorených priestoroch, nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom s ošípanými a  osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcich do chovu, nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané a predovšetkým nepoužívať čerstvé krmivá, s ktorými mohla  prísť do kontaktu diviačia zver (okopaniny, kukurica, zelené krmivo, obilniny a pod). Slama na podstielanie musí byť pred použitím  chove ošípaných skladovaná aspoň 3 mesiace (Ďalšie opatrenia viď. príloha).

Len zodpovedným prístupom členov užívateľov poľovných revírov, chovateľov ošípaných, ale aj ostatných občanov je možné zabrániť  ďalšiemu šíreniu tohto vysoko nákazlivého ochorenia domácich ošípaných a diviakov.

Informácia o aktuálnej situácii v okrese Bardejov:

Africký mor ošípaných bol k dňu 10.08.2021 potvrdený ŠVÚ Zvolen u 388 diviakov, a to  v katastroch obcí Raslavice, Osikov, Fričkovce, Hertník, Kríže, Livov, Livovská Huta, Bogliarka, Malcov, Lukov, Richvald, Šiba a v katastri mesta Bardejov, v chovoch domácich ošípaných nebol potvrdený žiadny prípad AMO.


Príloha

Vytvorené: 19. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 19. 8. 2021 14:53
Autor: