Obsah

Oznam

Typ: ostatné
zdravotné strediskoDovoľujeme si oznámiť, že obec Raslavice sa s projektom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Raslavice“ (ďalej aj „CIZS Raslavice“) zapojí do výzvy zameranej na integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky .

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti (Abrahámovce, Bartošovce, Buclovany, Demjata, Fričkovce, Janovce, Kobyly, Kochanovce, Koprivnica, Lopúchov, Malý Slivník, Osikov, Raslavice, Stuľany, Tročany, Tulčík, Vaniškovce, Veľký Slivník), ktorí majú záujem o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v CIZS Raslavice, môžu kontaktovať vedenie obce e-mailom na starosta@raslavice.sk najneskôr do 10.12.2019.

 

Predpokladané personálne zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti v novozriadenom CIZS:

  1. všeobecní lekári pre dospelých (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo),
  2. všeobecný lekár pre deti a dorast  (lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria),
  3. lekár so špecializáciou gynekológia a pôrodníctvo,
  4. ďalší špecializovaní lekári.

 

Obec Raslavice má v novozriadenom CIZS v objekte zámer integrovať aj poskytovanie relevantných sociálnych služieb. V tejto súvislosti si dovoľujeme vyzvať potenciálnych záujemcov o využitie priestorov CIZS Raslavice (t.j. aj neverejných poskytovateľov sociálnych služieb) na poskytovanie ambulantnej alebo terénnej formy sociálnych služieb, aby kontaktovali mesto na vyššie uvedenom kontakte.

 

Príloha: Zámer realizácie projektu CIZS Raslavice


Príloha

Vytvorené: 26. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 11. 2019 09:45
Autor: