Obsah

Oznámenie

Typ: ostatné
UPDObec Raslavice oznamuje podľa § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), že dňom zverejnenia tohto oznámenia sa začalo obstarávanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie –Územného plánu obce Raslavice, Zmeny a doplnky č. 1/2020 /v ďalšom texte „ ZaD č. 1/2020 ÚPN-O Raslavice

Príloha

Vytvorené: 20. 4. 2020
Posledná aktualizácia: 20. 4. 2020 15:03
Autor: