Obsah

Poradovník pridelených nájomných bytov v obci Raslavice na rok 2019

Typ: ostatné
Obec Raslavice, zastupená starostom obce Marekom Rakošom, v zmysle VZN obce Raslavice č. 05/2018, oznamuje verejnosti výsledok posúdenia žiadosti o pridelenie nájomných bytov na ulici Hrabovecká.

Komisia pre prideľovanie obecných nájomných bytov zložená z 9 poslancov Obecného zastupiteľstva v Raslaviciach a 4 zástupcov samosprávy (starosta obce, prednosta OcÚ, hlavný ekonóm OcÚ a zástupca sociálneho referátu OcÚ) sa na svojom zasadnutní 13.02.2019 uzniesla na poradovníku žiadateľov platnom na rok 2019: 

Poradovník pridelených nájomných bytov v obci Raslavice 2019

Úspešní žiadatelia budú čochvíľa kontaktovaní pracovníkmi Obecného úradu v Raslaviciach. Ostatní budú zaradení do registra s možnosťou opätovného posúdenia v nasledujúcom hodnotiacom kole. 

 

 


Príloha

Vytvorené: 18. 2. 2019
Posledná aktualizácia: 18. 2. 2019 15:51
Autor: