Obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na OZStarosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 24.06.2021 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach

Program:

                     1Otvorenie zasadnutia

                     2.  Ustanovenie pracovných funkcií

                     3.  Schválenie zverejneného programu

                     4.  Schválenie doplňujúceho-upraveného programu

                     5.  Zloženie sľubu poslanca  p. Ing. Anton Lamanec

                     6. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2020

                     7. Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

                     8. Schválenie záverečného účtu za r. 2020

                     9. Správa nezávislého audítora za rok 2020

                     10. Rozpočtové opatrenia č.5 , č.6

                     11. Návrh - VZN č.1/2021 O určení názvov ulíc a iných verejných   priestranstiev

                     12.  Schválenie kúpno – predajnej zmluvy p. Obšut

                     13. Dodatok k zmluve p.Timko

                     14. Zmluva o zriadení vecného bremena ul. Hájová

                     15. Žiadosť o výmenu častí pozemku – ul. Ku Amfiteátru p. Fedorko

                     16. Rôzne

                     17. Diskusia

                     18. Záver


Príloha

Vytvorené: 16. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 16. 6. 2021 08:29
Autor: