Obsah

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na OZ v Raslaviciach 16.08.2021Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.08.2021 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach

Program:

                     1Otvorenie zasadnutia

                     2.  Ustanovenie pracovných funkcií

                     3.  Schválenie zverejneného programu

                     4.  Schválenie doplňujúceho-upraveného programu

                     5.  Rozpočtové opatrenia č.7/2021, č.8/2021

                     6. Návrh VZN č.2/2021 o výške poplatkoch na stravovanie v jedálňach škôl

                     7. Čerpanie úveru

                     8. Správa zo zasadnutia finančnej komisie

                     9. Správa zo zasadnutia komisie verejného poriadku a životného prostredia

                     10. Rôzne

                     11. Diskusia

                     12.  Záver


Príloha

Vytvorené: 10. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 10. 8. 2021 23:57
Autor: