Obsah

Pozvánka na zasadnutie OZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie OZStarosta obce  Vás týmto pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa uskutoční, dňa 27.2.2020 (Štvrtok) zo začiatkom o 18:00h.

Program zasadnutia :

1. Správa auditora o konsolidovanej účtovnej závierky Obce Raslavice za rok 2018

2. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Raslavice za rok 2019

3. Rozpočtové opatrenia  starostu č.14/2019

4. Rozpočtové opatrenia starostu č. 15/2019

5. Úprava rozpočtu č.1/2020

6. Výstavba 2x8 b.j nájomných bytov .

7. Diskusia

8. Záver


Vytvorené: 26. 2. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 2. 2020 16:34
Autor: