Obsah

POZVÁNKA: slávnostné ustanovujúce zasadnutie OZ v Raslaviciach

Typ: ostatné
POZVÁNKA: slávnostné ustanovujúce zasadnutie OZ v Raslaviciach 1
Vážení občania,
v mene starostu obce Raslavice si Vás dovoľujeme pozvať na prvé slávnostné zasadnutie nového zastupiteľského zboru, o ktorom rozhodli obyvatelia v novembrových komunálnych voľbách.

    Dátum: 04.12.2019 / Čas: 19:00 / Miesto: Obradná miestnosť OcÚ Raslavice

    Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Oznámenie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obcí
   v roku 2018.
 4. Zloženie sľubu starostu obce.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie novozvoleného starostu obce.
 7. Schválenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva vo výnimočných prípadoch.
 9. Voľba návrhovej komisie.
 10.  Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov.
 11.  Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva a voľba ich predsedov.
 12.  Diskusie a rôzne.
 13.  Záver.

 

Originál pozvánky si stiahnete po kliknutí na tento dokaz.


Príloha

Vytvorené: 28. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2018 15:51
Autor: