Obsah

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Vážení občania,
pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29.10.2018 /pondelok/ o 18:00 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Program zasadnutia OZ v Raslaviciach:

1. kúpno-predajná zmluva na časť miestnej komunikácie na ul. Kopčáková;

2. kúpno-predajná zmluva na pozemok CKN 222/3 k.ú. Nižné Raslavice;

3. delegovanie členov do Rady školy pri ZUŠ;

4. komisia pre prideľovanie obecných nájomných bytov.

5. prejednávanie žiadosti občanov týkajúcich sa majetkového vysporiadania.

S pozdravom 
Marek Rakoš v. r. , starosta obce


Vytvorené: 23. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2018 15:39
Autor: