Obsah

POZVÁNKA: zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Typ: ostatné
Pozvánka na OZStarosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29.10.2019 o 17.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Program: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Ustanovenie pracovných funkcií
3. Schválenie zverejneného programu
4. Schválenie doplňujúceho-upraveného programu
5. Úprava rozpočtu
6. Smernica o oznamovaní protispoločenskej činnosti
7. Zásady odmeňovania poslancov OZ
8. VZN č. 3/2019 o určení školského obvodu ZŠ v Raslaviciach
9. Rôzne
10. Diskusia.
11. Záver.
Marek Rakoš,
starosta obce


Príloha

Vytvorené: 26. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 26. 10. 2019 15:57
Autor: