Obsah

Prijímacie skúšky ZUŠ

Typ: ostatné
prijímacie skúškyRiaditeľstvo ZUŠ v Raslaviciach oznamuje rodičom a záujemcom o štúdium v základnej umeleckej škole, že prihlášky na školský rok 2020/2021 prijíma do 15. júna 2020.

Prihlášku je možné priamo vyplniť cez elektronicky formulár na stránke www.zusraslavice.edupage.org/register , alebo vytlačenú, vypísanú a podpísanú prihlášku zaslať e-mailom na info@zusraslavice.sk, alebo poštou na korešpondenčnú adresu školy. O termíne konania prijímacích skúšok budú záujemcovia informovaní v dostatočnom časovom predstihu.


Vytvorené: 8. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2020 15:08
Autor: