Obsah

Sčítanie domov a obyvateľov

Typ: ostatné
Sčítanie domov a bytovObec Raslavice informuje občanov, že od 1.6.2020 do 12.2.2021 prebieha v Slovenskej republike sčítanie domov a bytov, ktoré sa realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľstva.


Sčítanie domov a bytov vykonávajú v obci Raslavice dvaja zamestnanci obecného úradu, ktorí po úspešnom absolvovaní školenia pre prácu v systéme pre elektronické sčítanie domov a bytov v roku 2021 získali certifikát a už začínajú napĺňať databázu.

   Pre účely sčítania domov a bytov budú využité rôzne údajové zdroje (daňová evidencia, technická správa o urbanistickom, architektonickom a stavebnom riešení stavby, výkresy k projektovej dokumentácii, technická správa o zdravotechnike, plán inžinierskych sietí, technická správa k vykurovaniu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, stavebné povolenie na čističku odpadových vôd, doklad o vývoze septiku a iné).

   Výsledkom bude databáza sčítaných domov a bytov s aktuálnymi údajmi, ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria základnú databázu údajov o domoch a o bytoch, priamo integrované na údaje o obyvateľoch a domácnostiach.

   V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa sčítania domov a bytov, môžete kontaktovať na  e-mail: matrika@raslavice.sk; telefón: 054/47 92 222 - Mgr. Mária Ščešňaková.

   Viac informácií o sčítaní domov a bytov sa môžete dozvedieť na stránke: www.scitanie.sk alebo www.slovak.statistics.sk

TS_Prešovský kraj - sčítanie obyvateľov


Prílohy

Vytvorené: 13. 8. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 9. 2020 19:40
Autor: