Obsah

Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Raslavice.

Typ: ostatné
Obec Raslavice v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Raslavice

Podrobnosti Výzvy sú dostupné po kliknutí na tento odkaz.


Vytvorené: 14. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 14. 12. 2018 15:57
Autor: