Obsah

Výzva: obsadzovanie komisií pri obecnom zastupiteľstve

Typ: ostatné
Vážení občania,
prosíme záujemcov o participovanie na činnosti niektorej z novozvolených komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Raslaviciach, aby venovali pozornosť nasledujúcej výzve:

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach (ďalej len „OZ“) na svojom ustanovujúcom zasadnutí 04.12.2018 prijalo uznesenia o vzniku stálych komisií pri OZ:

- komisia pre školstvo a zdravotníctvo a sociálnu oblasť, predseda Ing. Vladimír Droblienka,

(náplň práce: predkladanie návrhov, vyjadrení a iniciatív v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže v obci; prerokovávanie a posudzovanie žiadostí o jednorazovú finančnú výpomoc, komunikácia s klubmi dôchodcov; vyjadrovanie sa k otázkam zdravotníckych a sociálnych služieb v obci),

- komisia finančná a správy majetku, pre podporu podnikania a cestovného ruchu, predseda Ing. Jozef Jarina,

(náplň práce: príprava a kontrola plnenia rozpočtu obce, efektívneho hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom obce; posudzovanie podnikateľských aktivít v obci, predkladanie návrhov a iniciatív pri tvorbe; vhodného podnikateľského prostredia v obci; podpora rozvoja cestovného ruchu na území mikroregiónu Sekčov-Topľa),

... čítaj ďalej ...


Príloha

Vytvorené: 5. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 5. 12. 2018 23:12
Autor: