Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Zmluvy, faktúry a objednávky - ARCHÍV

Zmluvy 2012

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana - dodávateľ

Predmet zmluvy

Náklady na celkové plnenie

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia

 

359/2012-RZ 655

MPaRV SR,Dobrovičová 12, Bratislava Dodatok k zmluve nenavrátneho finančného príspevku - rekonštrukcia základnej školy 0 1.1.2013  

28.12.2012

 

80/2012-RZ 653

MPaRV SR,Dobrovičová 12, Bratislava Dodatok k zmluve nenavrátneho finančného príspevku - cestovný ruch 194 496 1.1.2013  

31.12.2012

 

353/2012-RZ 645

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb 29,99 20.12.2012  

19.12.2012

 

352/2012-RZ 642

Vúb a.s.,Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava Dodatok č. 5 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968/2008/UZ   20.12.2012  

19.12.2012

 

89/2012-RZ 640

Marta Dvorská, Tehelná 10, 08501 Bardejov Audit učtovnej závierky obce   20.12.2012  

19.12.2012

 
19/2012-RZ 641 Hudák Vlado, Kláštorná, 08641 Raslavice Zmluva o zvoze a manipulácií odpadu   20.12.2012 31.12.2013

19.12.2012

 
342/2012-RZ 603 URBEKO s.r.o., Konštantínová 3, Prešov Dodatok č.1 k zmluve o dielo 0609/2011 - UPO - zmeny a doplnky   12.12.2012  

11.12.2012

doba neurčitá
311/2012-RZ 553 Made spol.s.r.o., Lazovná 69, Banská Bystrica Licenčná zmluva č. u1168/2013   29.11.2012  

28.11.2012

doba neurčitá

222/2012 RZ 564

Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1,813 70 Bratislava 1

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry nár. menšín

2000 EUR 29.11.2012  

28.11.2012

 

143/12 RZ

Orbital s.r.o, Gorlická 5, Bardejov

Kúpno – predajná zmluva dodanie výpočtovej techniky -v rámci projektu s názvom „People to people "

  27.11.2012  

26.11.2012

 

312/2012 RZ 554

Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínová ž, Prešov Zmluva č. 314/2012-HU zo dňa 31.8.2012 o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľnosti   23.11.2012  

22.11.2012

 

188/2012 RZ 550

Ondek Anton, Lúčna 441/11, Raslavice Kúpna zmluva - pozemok   20.11.2012  

19.11.2012

 

122/12 RZ 371

ŽSR,Klemensová 8, Bratislava Zmluva o zriadení vecného bremena   20.11.2012  

19.11.2012

 

307/2012 RZ 545

Július Gorog, Bardejovská 500/1, Zborov

Zmluva o dielo: Rozšírenie inžinierských sietí ul. Lopuchovská

  16.11.2012  

15.11.2012

 

295/2012 RZ 529

DOXX- Strávne lístky spol.s.r.o., Kálov 356, Žilina

DODATOK č. 1 k Zmluve č.05K773076

  8.11.2012  

7.11.2012

 

235/2012 RZ 408

Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1,813 70 Bratislava 1

Zmluva o poskytnutí dotácie č: 1832/2012-na aktivity zamerané na podporu a ochranu ľudských práv a slobôd

14 998 EUR 7.11.2012  

6.11.2012

 

4/2012 RZ 523

UNISTAV s,r,o,, Ku surdoku 25, Prešov

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 2108/ 2011

  6.11.2012  

5.11.2012

 

188/2012 -

Obec Raslavice Zmluva o zriadení vecného bremena ČOV a kanalizácia   3.11.2012  

2.11.2012

 

290/2012 RZ 518

COMMERCE EW, spol. s r.o.
So sídlom: Masarykova 16, 080 01 Prešov

Sponzorská zmluva - Raslavičanik

300 € 31.10.2012  

30.10.2012

 

53/2012 RZ 508

REMOPEL – EKO SVIP – ARPROG, združenie,Hollého 44, 083 01 Sabinov

Dodatok č.3 k ZMLUVA O DIELO č. RZ – 01 – 12 - 2010

  24.10.2012  

23.10.2012

 

260/2012 RZ 498

František Chovanec, Anton Chovanec, Raslavice Zmluva o zriadení vecného bremena   23.10.2012  

22.10.2012

 

262/2012 RZ 486

Šcerba Jozef, Novaková Marta, Pod kaštieľom, Raslavice Zmluva o zriadení vecného bremena   17.10.2012  

16.10.2012

 

188/2012 - RZ 472

SVP, štátny podnik, Radničné námesti e8, Banská Štiavnica

Zmluva o zriadení vecného bremena

220 € 11.10.2012  

10.10.2012

 

262/2012 - RZ 467

Marta Nováková, Jozef Ščerba, Pod kaštielom 113/26, Raslavice

Dohoda o realizácii domovej prípojky - vody

  4.10.2012  

3.10.2012

 

131/2012 RZ 470

LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Mandátna zmluva - Zabezpečenie verejného obstarávania elektrina,plyn

3000 € 3.10.2012  

2.10.2012

 

217/2012 RZ 366

Vychodoslovenská distribučná Mlynská 31, Košice

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete

  26.9.2012  

25.9.2012

 

122/2012 RZ 456

Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Zmluva o nájme pozemku   26.9.2012  

25.9.2012

 

258/2012 RZ 450

UPSVaR, Dlhý rad 17, Bardejov Dohoda č. 6/50-NS /2012 NPI-2/D-BJ   26.9.2012  

25.9.2012

 

143/2012 RZ 442

MJM Group s,r,o,,Kurov 85, 08604 Kružlov

Zmluva o dielo - vypracovanie štúdie tradičných ľudových odevov

  20.9.2012  

19.9.2012

 

177/2012 RZ 427

Progres-TS s.r.o., Na križovatkách 35/E, Bratislava

Dodatok č.1 k Zmluve o prevádzkovaní č.0112

  15.9.2012  

14.9.2012

 

188/2012 RZ

Obec Raslavice, Hlavná 154, Raslavice

Zmluva o zriadení vecného bremena in rem -

  13.9.2012  

12.9.2012

 

147/2012 RZ 407

FSR, Špitalská 6, 814 55 Bratislava Zmluva o spolupráci - Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach   11.9.2012  

10.9.2012

 

177/2012 RZ 401

MCOM-NET s.r.o., Dujavská 23/217, Raslavice Zmluva o postúpení práv a povinností- pripojenie do internetu   8.9.2012  

7.9.2012

 

227/2012 RZ 390

Obec Raslavice, Hlavná 154, Raslavice

Kúpno predajná zmluva motorového vozidla

  25.8.2012  

24.8.2012

 

188/2012 RZ 323

Obec Raslavice, Hlavná 154, Raslavice

Zmluva o zriadení vecného bremena in rem -

  25.8.2012  

24.8.2012

 

221/2012 RZ 373

VSE a.s., Mlynská 31, Košice

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - DK

  10.8.2012  

9.8.2012

 

217/2012 RZ 366

VVS a.s., Komenského 50, Košice

Zmluva č. 10-000056692PO2012- dodávka vody

  10.8.2012  

9.8.2012

 

177/2012 RZ 306

PROGRES-TS, s.r.o. Na križovatkách 35/E, Bratislava

Zmluva o prevádzkovaní KDS

  11.7.2012  

10.7.2012

 

185/2012 RZ 319

Demo Ondrej, Sekčovská 388/4, Raslavice

Zmluva o nájme nebytových priestorov - DK

  30.6.2012  

29.6.2012

 

139/2012

Obec Lopúchov Sponzorská zmluva o poskytnutí finančnej čiastky - 44.ročník ŠSPaT 50 € 29.6.2012  

28.6.2012

 

139/2012

EKO SVIP s.r.o., Ovocinárska 48, Sabinov

Sponzorská zmluva o poskytnutí finančnej čiastky - 44.ročník ŠSPaT

150 € 29.6.2012  

28.6.2012

 

169/2012 RZ 291

RTVS, Rastislavová 13, Košice Zmluva o spolupráci v rámci projektu Folklórne leto s Rádion Regina 2012    20.6.2012  

19.6.2012

 

171/2012- RZ 293

František Gál, Drienovská Nová Ves 39 Zmluva o výpožičke   20.6.2012  

19.6.2012

 

139/2012

Ing. Miroslav Goliáš- Wi-net, Sekčovská 23, Raslavice Sponzorská zmluva o poskytnutí finančnej čiastky - 44.ročník ŠSPaT 100 € 20.6.2012  

19.6.2012

 

139/2012

Inrich Goliáš- Liana Golf, Hlavná 325, Raslavice Sponzorská zmluva o poskytnutí finančnej čiastky - 44.ročník ŠSPaT 100 € 20.6.2012  

19.6.2012

 

142/2012

FS Magura, Michalovská 18, 06001 Kežmarok Dohoda o účinkovaní - 44.ročník ŠSPaT   20.6.2012  

19.6.2012

 

142/2012

FS Urpín, Horná 21, 97401 Banská Bystrica Dohoda o účinkovaní - 44.ročník ŠSPaT   20.6.2012  

19.6.2012

 
139/2012

GMT projekt spol. s.r.o., Námestie SNP 1, Bardejov

Zmluva o reklame- 44. ročník ŠSPaT   13.6.2012  

12.6.2012

 
139/2012

ECIVALSAR s.r.o., Sekčovská 21, Raslavice

Zmluva o reklame - 44. ročník ŠSPaT

  13.6.2012  

12.6.2012

 
167/2012 RZ 288

PROX T.E.S. Poprad s.r.o., Mnoheľová 3891/3A, Poprad

Zmluva o prevádzkovaní infraštrukturalného majetku

  13.6.2012  

12.6.2012

 
 

Alžbetka n.o. Školská 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

  13.6.2012  

12.6.2012

 
162/2012 RZ 275 Ekočergov a.s., Skládka odpadov 226, Bartošovce Zmluva o zneškodňovaní odpadu   5.6.2012  

4.6.2012

 
159/2012 RZ 269 UPSVaR, Dlhý rad 17, Bardejov Dohoda č.5/§52/2012 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť   5.6.2012 30.11.2012

4.6.2012

 
157/2012 RZ 267 Johhny Servis,s.r.o, Gajary- Dolečky, P.O.BOX 3,Gajary Zmluva o prenájme mobilného wc s pisoárom   5.6.2012 26.6.2012

4.6.2012

 

142/2012

DFS Zemplínik Michalovce, Zemplínske osvetové stredisko, Gorkého 1 Dohoda o účinkovaní - 44.ročník ŠSPaT   5.6.2012  

4.6.2012

 

142/2012

FS Sabinovčan , J.Borodáča 18, Sabinov Dohoda o účinkovaní - 44.ročník ŠSPaT 500 € 5.6.2012  

4.6.2012

 

142/2012

Tanečné divadlo -Ifjú Szivek, Mostová 8, Bratislava Zmluva o verejnom vystúpení umeleckého súboru - 44.ročník ŠSPaT 2000 € 5.6.2012  

4.6.2012

 

139/2012

AGRO Raslavice, s.r.o., Čergovská 583, Raslavice Zmluva o reklame - 44.ročník ŠSPaT 100 € 5.6.2012  

4.6.2012

 

139/2012

KOMFOS Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, Prešov Zmluva o reklame - 44.ročník ŠSPaT 101 € 5.6.2012  

4.6.2012

 

139/2012

RAKY stav s.r.o.Hlavná 387/87, Raslavice Sponzorská zmluva o poskytnutí finančnej čiastky - 44.ročník ŠSPaT 200 € 5.6.2012  

4.6.2012

 

139/2012

Obec Fričkovce, Fričkovce 103 Sponzorská zmluva o poskytnutí finančnej čiastky - 44.ročník ŠSPaT 33 € 5.6.2012  

4.6.2012

 

93/2012 RZ 254

Numeral, spol. s r.o., Ťačevská 19, 085 01 Bardejov

Zmluva - Vyhotovenie PD stavby v rozsahu projektu pre stavebné povolenie a realizáciu projektu REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŚKOLY I“

3000 5.6.2012  

4.6.2012

 

53/2012

MŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, Bratislava

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenavratného finančného prostriedku " ČOV a kanalizácia"   31.5.2012  

30.5.2012

 

82/2012 RZ 238

MPSVaR SR, Špitálska 4 Bratislava

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

32 000 29.5.2012  

28.5.2012

 

 

František Hvizda- HM-COMP
086 41 Janovce 85

Zmluva o dielo- o dodaní tovaru

56 316 19.5.2012  

18.5.2012

 

 

Tlačiareň svidnícka, s.r.o.
089 01 Svidník, Čat. Nebiljaka 121/1

Zmluva o dielo-Výroba a dodávka propagačných materiálov

41 580 8.5.2012  

7.5.2012

 

 

ARDE, s.r.o.
Kellerova 1
085 01 Bardejov

 

Zmluva o poskytnutí služieb Spracovanie publikácií v slovenskom jazyku- 1. Raslavice, 2. Lopúchov, 3. Mikroregión Sekčov - Topľa a ich preklady do poľského a anglického jazyka

56 880 8.5.2012  

7.5.2012

 

 

M.A. Company s.r.o.
Kurov 85, 086 04 Kružlov

Zmluva o poskytnutí služieb vypracovať Marketingovú štúdiu ucelenej ponuky produktov cestovného ruchu

39 720 8.5.2012  

7.5.2012

 

 

Allianz -Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Súhrnný návrh poistnej zmluvy 90 8.5.2012  

7.5.2012

 

114/2012-

Vúb a.s.,Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava Dodatok č. 4 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968/2008/UZ 170 000 8.5.2012  

7.5.2012

 

 

UPSVaR, Dlhý rad 17, Bardejov Priznanie postavenia chráneného pracoviska   5.5.2012  

4.5.2012

 

 

UPSVaR, Dlhý rad 17, Bardejov Dohoda č.235/§51/2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe   28.4.2012 30.10.2012

27.4.2012

 

110/2012 RZ 213

Kovalčín Miloš - MCOM, Dujavská 23, Raslavice Zmluva o využívaní stlpov obecného rozhlasu   28.4.2012  

27.4.2012

 

 

UPSVaR, Dlhý rad 17, Bardejov Dohoda č.39/§50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti   27.4.2012 30.10.2012

26.4.2012

 

117/2012-RZ 172

MK SR, Námestie SNP č.33, 813 31, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR 3300 € 13.4.2012  

12.4.2012

 

90/2012-RZ 125

Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy-Raslavice- IBV Nad ihriskom   11.4.2012  

10.4.2012

 

76/2012-RZ 176

Numeral, spol. s.r.o., Tačevská 19, 085 01 Bardejov Vyhotovenie PD - Rekonštrukcia multifunkčné centrá 6 558 € 5.4.2012 9.6.2012

4.4.2012

 

18/2012-RZ 172

The National Development Agenty, Wesselenyi street 20-22, Budapest Zmluva o poskyt. NFP- projekt "Ľudia ľuďom efektívna spolupráca založená na láske k folklóru"   5.4.2012  

4.4.2012

 

114/2012-RZ 170

Vúb a.s.,Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 319/2011/UZ   5.4.2012  

4.4.2012

 

113/2012-RZ 169

Ing. Vojtech Onderík, Ambroseho 1, Bratislava Prepis originálu Pameci Karoľa Manika do elektronickej podoby 60 € 5.4.2012 5.4.2012

4.4.2012

 

107/2012-RZ 158

UPSVaR, Dlhý rad 17, Bardejov Dohoda č.13/§50j/2012 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti 2700 € 29.3.2012 30.9.2012

28.3.2012

 

89/2012-RZ 124

Marta Dvorská, Tehelná 10, 08501 Bardejov Overenie účtovnej závierky za rok 2011  664 € 14.3.2012 15.3.2012

13.3.2012

 
1/2012 - RZ 1

Semerád Čeněk -Mlynská 694/2 Stropkov

Zmluva o použití verejného piestranstva - Postavenia lunaparku počas 44. ročník ŠSPaT

400 € 6.3.2012  

5.3.2012

 
67/2012 - RZ 80

Ingrid Doležalová -ID, Sibírska 19, Prešov

Poskytnutie služieb - servisný zásah na PC   27.2.2012 31.12.2012

16.2.2012

 
57/2012-RZ 69 Marcel Záleha -Kačmár, Alejová 514/29, Raslavice Nájomna zmluva- nebytové priestory DS - garáž 338,43 € 21.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 Marcel Záleha -Kačmár, Alejová 514/29, Raslavice Nájomna zmluva- nebytové priestory DS - predajňa 481,44 € 21.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 Imrich Šoltýs-Stav, Abrahámovce 84 Dodatok č. 2/2011 k nájomnej zmluve-nájom nebytové priestory DS 473,48 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 Marcel Záleha -Kačmár, Alejová 514/29, Raslavice Dodatok č. 2/2011 k nájomnej zmluve-nájom nebytové priestory DS 288,32 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 Gabriela Oravcová, Sekčovská 25/2, Raslavice Dodatok č. 2/2011 k nájomnej zmluve-nájom nebytové priestory DS 249,53 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 Ing. Radovan Demjanovič, Sekčovská 396, Raslavice Dodatok č. 2/2011 k nájomnej zmluve-nájom nebytové priestory DS 428,28 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 AZ THERM s.r.o.Hlavná 163, Raslavice Dodatok č. 2/2011 k nájomnej zmluve-nájom nebytové priestory DS 739,17 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 Varchol František, Dujavská 5,, Raslavice Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve - nájom nebytové priestory 247,46 € 30.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 Udermanová Alžbeta , Na kameni 385,5, Raslavice Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve - nájom nebytové priestory 1212,43 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 Vladimír Gdovin, Sekčovská 643/32, Raslavice Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve-nájom nebytové priestory PD 1479,08 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 SHR Chovanec Jozef, Čergovská 8, Raslavice Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve - nájom nebytové priestory 893,88 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 SHR Chovanec Jozef, Čergovská 8, Raslavice Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve - nájom garáž 128 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 FSM Jarinová , Čergovská 4, Raslavice Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve - nájom nebytové priestory 383,62 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 Vladimír Gdovin, Sekčovská 643/32, Raslavice Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve - nájom nebytové priestory 600,98 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 Ing. Jana Sabolová, Ku Amfiteátru, Raslavice Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve - nájom nebytové priestory 392,84 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 Fores Servis Pod Lipkou 20, Bardejov Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve - nájom nebytové priestory 381,62 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 AZ THERM s.r.o.Hlavná 163, Raslavice Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve - nájom nebytové priestory 650,88 € 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
57/2012-RZ 69 M-COM Kovalčin Miloš,Dujavská 23, Raslavice Dodatok č. 1/2011 k nájomnej zmluve - nájom nebytové priestory 669,10€ 15.12.2011  

10.2.2012

doba neurčitá
35/2012-RZ 40 Made spol.s.r.o. Pridanie modulu zmluvy 40 € 24.1.2012  

25.1.2012

doba neurčitá
19/2012-RZ 19 Hudák Vlado, Kláštorná, 08641 Raslavice Zmluva o zvoze a manipulácií odpadu   16.1.2012 31.12.2012

19.1.2012

 

6/2012-RZ 6

Marta Dvorská, Tehelná 10, 08501 Bardejov Audit   10.1.2012  

18.1.2012

 

4/2012-RZ15

MZ SR Dodatok č.1 k zmluve ZS - VZP   9.1.2012  

18.1.2012

 

Úrad

Sviatok a výročie

Meniny má Marina

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak sú dažde, teplo v Hody (vianočné sviatky), nedobrý rok za tým chodí.

Ďalší

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:392
TÝŽDEŇ:2421
CELKOM:1098889

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na