Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Zmluvy, faktúry a objednávky - ARCHÍV

Zmluvy 2013

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana - dodávateľ

Predmet zmluvy

Náklady na celkové plnenie

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia

 

24/2013-RZ

Numeral spol. s.r.o., Tačevská 19, 08501 Bardejov

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 090312 zo dňa 09.03.2012 Vyhotovenie PD stavby v rozsahu projektu pre SP Rekonštrukcia multifunkčného centra

6 558,00 € 31.12.2013  

30.12.2013

 
2013087-RZ 859

TENDERTEAM, s.r.o.
Volgogradská , 080 01 Prešov

Mandátna zmluva-vypracovanie súťažných podkladov- Rekonštrukcia multifunkčného centra 200 € 18.12.2013  

17.12.2013

 

2013/084-RZ 766

BELLIMPEX, s.r.o.
Kossúthova č. 6, 943 01 Štúrovo

Kúpna zmluva merač rýchlosti 1651 € 18.12.2013  

17.12.2013

 
2013/086 -RZ 576 FSR, Śpitalska 6, 814 55 Bratislava Dodatok č. DOD/01 -2013//215/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci NP   14.12.2013  

13.12.2013

 
2013/085- RZ 864

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov

Zmluva o dielo - „Inžinierske siete – ul. Nad železničnou stanicou Raslavice“

4316,66 € 14.12.2013  

13.12.2013

 

2013/083-RZ 874

AGRO Raslavice s.r.o.
Čergovská 583, 086 41 Raslavice

Zmluva o vývoze fekálií do ČOV v Raslaviciach   11.12.2013  

10.12.2013

 

2013/082-RZ 875

RE-PACK, s.r.o. , Dlhá 95, 010 01 Žilina

Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov

380,80 11.12.2013  

10.12.2013

 

2013/081-RZ 823

Vúb banka a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava

Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č. 319/2011/UZ   19.11.2013  

18.11.2013

 

420/2013 RZ 784

Falck Záchranná a.s., Bačíková 7, 040 01 Košice Zmluva o nájme nebytových priestorovn a o užívaní priľahlích komunikácii a plôch  

30.10.2013

 

29.10.2013

doba neurčitá

414/2013 RZ 777

ÚPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 08501 Bardejov Dohoda č.19/§50j/NS2013 0 € 30.10.2013  

29.10.2013

 
416/2013 RZ 779 Matúš Stachura,Sekčovská 471/18, 086 41 Raslavice

Zmluva o nadstavbe bytov

  25.10.2013  

24.10.2013

 
2013/079 -RZ 766-1 BELLIMPLEX s.r.o., Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo Zmluva o výpožičke - merač rýchlosti   25.10.2013  

24.10.2013

 
2013/080 -RZ 766 BELLIMPLEX s.r.o., Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo Kúpna zmluva - merač rýchlosti 3125 € 25.10.2013  

24.10.2013

 
406/2013 -RZ 762 MK SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR na rok 2013 č. MK-8830/2013/5.1 7000 € 23.10.2013  

22.10.2013

 
388/2013 -RZ 737 Umelecká agentúra eŠ s.r.o., Námestie 1. mája 16, 814 77 Bartislava Zmluva o zabezpešení vystúpenia Františka Nedvěda so skupinou   17.10.2013  

16.10.2013

 
357/2013 -RZ 730

GAS -MG, spol.s.r.o., Komenského 315, 089 01 Svidník

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.12/2013 zo dňa 10.9.2013 6321 € 17.10.2013  

16.10.2013

 
9/2013 -RZ 725

SNK, Námestie J.H.Hronského 1, 036 01 Martin

Zmluva o výpožičke - knižnica   17.10.2013  

16.10.2013

 
15/2013 -RZ 722

Nadácia Allianz, Dostojevského rad 4, 815 74 Bartislava

Zmluva o poskytnutí grantu č. 022/2013 - merač rýchlosti 2500 € 17.10.2013  

16.10.2013

 
194/2013 -RZ 703

Ing. Marta Dvorská, Tehelná 10, 08501 Bardejov

Zmluva o poskytnutí služieb 350 € 4.10.2013  

3.10.2013

 
357/2013 -RZ 672

GAS -MG, spol.s.r.o., Komenského 315, 089 01 Svidník

Zmluva o dielo č. 12/2013- Rozšírenie inž. sietí ul.Lopuchovská plyn 6209,25 € 25.9.2013  

24.9.2013

 
24/2013 -RZ 674

Advertea spol.s.r.o., Slovenská 9 , 085 01 Bardejov

Zmluva o dielo- Grafické spracovanie publikácie"Sprievodca folklórnymi festivalmi" 4440 € 25.9.2013  

24.9.2013

 
24/2013 -RZ 673

TB - Tlačiareň Bardejov, spol.s.r.o., Dukelská 14, 085 01 Bardejov

Zmluva o dielo- Tlač publikácie"Sprievodca folklórnymi festivalmi"

9493 € 25.9.2013  

24.9.2013

 

59/2013-RZ

Obec Raslavice, Hlavná 154, Raslavice

Zmluva o zriadení vecného bremena - ČOV   25.9.2013  

24.9.2013

 
359/2013 -RZ 677

Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.,Dostojevského rad 4,81574 Bratislava

Poistná zmluva - poistenie majetku ČOV 2278,13 € 25.9.2013  

24.9.2013

 
92/2013 RZ 424

RENT - INVEST REALITY, s.r.o.,Sabinovská 1, 080 01 Prešov

Zmluva o zriadení vecného bremena in rem   6.9.2013  

5.9.2013

 

335/2013 RZ 633

Olšavský Jozef, Lúčna 470/9, Raslavice Kúpno predajná zmluva - miestna komunikácia 26,14 € 28.8.2013  

27.8.2013

 

141/2013 RZ 603

ÚPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 08501 Bardejov Dodatok č. 1 k dohode č. 31/§50j/2013úŠR/BJ 0 € 15.8.2013  

14.8.2013

 

17/2013 RZ 471

RIMI Security Bardejov s.r.o., Duklianská 14, Bardejov Dodatok č.1 k zmluve o dielo uzat.v zmysle § 536 a nasl. Obch. zákonníka 0 € 15.8.2013  

14.8.2013

 

16/2013 RZ 539

MK SR, SNP 33, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2013
číslo: MK-5496/2013/2.5
500 € 15.8.2013  

14.8.2013

 

23/2013

Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 279/2013

1500 € 13.8.2013  

12.8.2013

 

285/2013 RZ 533

Remopel s.r.o., Holého 44, Sabinov Zmluva o bezúčelovej pôžičke peňazí 150 000 € 8.8.2013  

7.8.2013

 

303/2013 RZ 568

Kováč Vladimír, Dujavská 553/24, Raslavice Kúpna zmluva - pozemok 4901 € 7.8.2013  

6.8.2013

 

294/2013 RZ 556

Anna Tomková,Novosad 50 Zmluva o zrušení vecného bremena   6.8.2013  

5.8.2013

 

17/2013 RZ 471

RIMI- Security Bardejov s.r.o.,Rádničné námestie 25, Bardejov Zmluva o dielo - dodávka a montáž kamerového systému 6636 € 13.7.2013  

12.7.2013

 

142/2013 RZ

GMT projekt, s.r.o., Nám. SNP 1, 085 01 Bardejov Zmluva o reklame - 45.ŠSPaT 200 € 2.7.2013  

1.7.2013

 

263/2013-RZ 486

ÚPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, Bardejov Dohoda č. 25/§52/2013/NP VAOTP SR-2 3315 € 28.6.2013  

27.6.2013

 

5/2013-RZ 483

MK SR , Námestie SNP 33, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu- 45.ŠSPaT 4000 € 28.6.2013  

27.6.2013

 

184/2013-RZ 452

MPaRV SR, Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku- Rekonštrukcia multifunkčného centra 164 137,15€ 21.6.2013  

20.6.2013

 

257/2013-RZ 466

Beluna, a.s., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany Nájomná zmluva- úsporné Led svietidlá   21.6.2013  

20.6.2013

 

17/2013-RZ 454

MV SR, Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov Zmluva č. 91/2013/OO o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu- Vybudovanie kamerového systému v obci Raslavice 5000 21.6.2013  

20.6.2013

 

225/2013-RZ 464

Ardsystém, s.r.o.Pavla Mudroňa 5, 01001 Žilina Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov   21.6.2013  

20.6.2013

 

 

Ing. Daniel Nosáľ, Vyšná 491/9, Raslavice, Marta Riegelová, Slovenská 1539/15, Bardejov Kúpno predajná zmluva - obecná komunikácia   20.6.2013  

19.6.2013

 

142/2013-RZ

Agro Raslavice s.r.o., Čergovská 583, Raslavice Sponzorská zmluva- 45.ŠSPaT 100 6.6.2013  

5.6.2013

 

239/2013 RZ 429

Ondrej Demo, Sekčovská 388/4, Raslavice Rekonštrukcia Domu kultúry 52 678,07 € 5.6.2013  

4.6.2013

 

142/2013 RZ

WEGA -MS s.r.o., Pálenická 601/1, Moravany n. Váhom Zmluva o reklame - 45.ŠSPaT 200 5.6.2013  

4.6.2013

 

142/2013-RZ

INŠTALCOMP s.r.o., Duklianska 17, Bardejov Sponzorská zmluva- 45.ŠSPaT 50 5.6.2013  

4.6.2013

 

142/2013-RZ

Imrich Goliáš -LIANA GOLF, Hlavná 325, Raslavice Sponzorská zmluva- 45.ŠSPaT 100 29.5.2013  

28.5.2013

 

142/2013-RZ

Ing. Miroslav Goliáš WI-NET, Sekčovská 483/23, Raslavice Sponzorská zmluva- 45.ŠSPaT 100 29.5.2013  

28.5.2013

 

142/2013-RZ

Komfos Prešov, s.r.o., Ľubochnianska 2, Ľubotice Sponzorská zmluva- 45.ŠSPaT 101 29.5.2013  

28.5.2013

 

94/2013-RZ 385

SVP, š.p, Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica Zmluva o zriadení vecného bremena   28.5.2013  

27.5.2013

 

92/2013-RZ 252

ŽSR, Klemensová , 813 61 Bratislava Zmluva č. 871419024-2-2013 o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena   18.5.2013  

17.5.2013

 

192/2013-RZ 340

Orange Slovensko a.s., Metodová á, 82108 Bratislava Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej kom.služby cez pevné pripojenie 0544792126   18.5.2013  

17.5.2013

 

192/2013-RZ 340

Orange Slovensko a.s., Metodová á, 82108 Bratislava Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej kom.služby cez pevné pripojenie 0544792131   18.5.2013  

17.5.2013

 

192/2013-RZ 340

Orange Slovensko a.s., Metodová á, 82108 Bratislava Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej kom.služby cez pevné pripojenie 054 4885543   18.5.2013  

17.5.2013

 

105/2013-RZ 260

Stanim s.r.o., Šindliar 138, 08236 Mandátna zmluva č. 03/2013 ÚP 300 15.5.2013  

14.5.2013

 

24/2013-RZ 345

Numeral spol. s.r.o., Tačevská 19, 08501 Bardejov Zmluva o dielo - vypracovanie PD "Kultúrne centrum ľudová stodola" 9600 15.5.2013  

14.5.2013

 

194/2013-RZ 344

Ing. Marta Dvorská, Tehelná 10, 085 01 Bardejov Zmluva o poskytnutí služieb - audit za rok 2012 664 15.5.2013  

14.5.2013

 

151/2013-RZ 263

Východoslovenska distribučná a.s., Mlynská 31, Košice Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy   25.4.2013  

24.4.2013

 

168/2013-RZ 292

Vúb banka a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava

Dodatok č.6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968/2008/UZ 168 000 25.4.2013  

24.4.2013

 

133/2013-RZ 262

UniCredit Leasing Slovakia a.s.

Kúpna zmluva k LZ č. 5200503- pohredný voz   25.4.2013  

24.4.2013

 

59/2013-RZ 291

Franek Jozef, Ján Franek, Špirková Mária

Zmluva o zriadení vecného bremena - ČOV   24.4.2013  

23.4.2013

 

142/2013-RZ

PROGRES -TS, s.r.o., Na križovatkách 35/E, Bratislava 82104 Zmluva o reklame- 45.ŠSPaT 100 19.4.2013  

17.4.2013

 

/2013-RZ

Vijofel - Viliam Ďzubakovský, Bartošovce 172, 08642 Zmluva o nájme nebytových priestorov   18.4.2013  

17.4.2013

 

142/2013-RZ

Obec Lopúchov, Sponzorská zmluva- 45.ŠSPaT 50 18.4.2013  

17.4.2013

 

141/2013-RZ 238

UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 08571 Bardejov Dohoda č. 31/§50j/2013/ŠR/BJ 3240 18.4.2013  

17.4.2013

 

142/2013-RZ 239

ECILVAR s.r.o., Sekčovská 20/21, Raslavice Zmluva o reklame- 45.ŠSPaT 101 17.4.2013  

16.4.2013

 

8/2013-RZ 250

PROGRES -TS, s.r.o., Na križovatkách 35/E, Bratislava 82104 Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzkovaní č. 0113   17.4.2013  

16.4.2013

 

24/2013-RZ 251

Cipisek art, s.r.o., Podhradík 9, 08006 Zmluva o dielo - Tradičný ľudový odev obce Raslavice 11 700 17.4.2013  

16.4.2013

 

67/2013-RZ 219

Mgr. Milan Glevický - MimoART, Grófska 325/33, 05302 Spišský Hrhov Zmluva o poskytovaní služieb - ČOV a Raslavice, zabezpečenie publicity projektu 640 10.4.2013  

9.4.2013

 

24/2013-RZ 169

Minist.pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12,81266 Bratislava

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR
č. zmluvy: HUSKROUA/1001/123

5508,20 23.3.2013  

22.3.2013

 

93/2013-RZ 147

MŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 81235 Bratislava Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. z. 014/1:2/MP/2009 3 548 283,26 23.3.2013  

22.3.2013

sken

41/2013-RZ 163

Made spol s.r.o., Lazovna 69,Banská Bystrica Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr   23.3.2013  

22.3.2013

 

22/2013 RZ 170

Komunal Energy s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   23.3.2013 1.3.2015

22.3.2013

sken

94/2013-RZ 161

Ondek Anton a Ondeková Pavlína,,Rychvalská Božena, Varchol Gabriel,Bartková Božena, Bartko František,Raslavice

Zmluva o zriadení vecného bremena - ČOV   8.3.2013  

7.3.2013

 

79/2013-RZ

ARDE, s.r.o., Kellerova 1
085 01 Bardejov

Dodatok č.1 k zmluve oposkytnutí služieb:Riadenie a implementáciu projektu s názvom „Zbernýdvor v obci Raslavice.“

  20.2.2013 31.12.2014

19.2.2013

 

19/2013-RZ 21

Alžbetka, n.o. nezisková organizácia, Školská 4, Spišská Nová Ves, 052 01 Zmluva o poskytnutí finanančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na fin. príspevok na zabezezpečenie poskytovania sociálnej služby 38 400 € 19.2.2013 31.12.2013

18.2.2013

 

59/2013-RZ 76

Jozef Fornadeľ, Fričkovce č. 96, a Emília Klimkovská, Fulianka č. 102

Zmluva o zriadení vecného bremena - ČOV

  19.2.2013  

18.2.2013

 

77/2013-RZ 115

Obec Podvysoká, Podvysoká 26, 023 57

Kúpna zmluva č. 1/2013 - špeciálne požiarné vozidlo

1200 16.2.2013  

15.2.2013

 

76/2013-RZ 116

Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10, Bratislava, 825 13

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb , uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elek. komunikáciách 0902914070

  15.2.2013  

14.2.2013

 

76/2013-RZ 114

Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10, Bratislava, 825 13

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb , uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elek. komunikáciách 0903540701

  15.2.2013  

14.2.2013

 

75/2013-RZ 113

Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, Bratislava Zmluva č.165/2013-HU zo dňa 31.1.2013 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností.   15.2.2013  

14.2.2013

 

19/2013-RZ 21

MPSVaR SR, Špitálska 4, Bratislava Zmluva o poskytnutí finanančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na fin. príspevok na zabezezpečenie poskytovania sociálnej služby 38 400 € 8.2.2013 31.12.2013

7.2.2013

 

22/2013-RZ 82

Komunal Energy s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny   8.2.2013 31.1.2015

7.2.2013

 

 

Iveta Kašperová, Bratislava, Čiližská 26 Zmluva o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva   1.2.2013  

31.1.2013

 

8/2013 RZ 8

Progres - TS , s,r.o., Na križovatkách 35/E, Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 0112   30.1.2013  

29.1.2013

 

48/2013 RZ 61

Groupama Garancia poistovňa a.s., Miletičová 21, Bratislava Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 0831000149   29.1.2013  

28.1.2013

 

40/2013 RZ 51

Energocom s.r.o., Ľanová 9, 04001 Košice Zmluva o dodávke dokumentácie pre žiadosť o dotáciu č. ZoDD 2013.01.18/06 /Raslavice   24.1.2013  

23.1.2013

 

26/2013-RZ 31

Made spol s.r.o., Lazovna 69,Banská Bystrica URBIS – Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U1168/2013   24.1.2013  

23.1.2013

 

26/2013-RZ 31

Východoslovenska distribučná a.s., Mlynská 31, Košice Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy   19.1.2013  

18.1.2013

 

313/2012-RZ 558

Alianz -Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 100 € 19.1.2013  

18.1.2013

 

25/2013-RZ 28

VVS , a.s.Komenského 50, Košice Zmluva o postupení práv investora - Raslavice- rozšírenie vodovodu ul.Hlavná   19.1.2013  

18.1.2013

 

22/2013-RZ 24

Komunal Energy s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny   17.1.2013 31.1.2015

16.1.2013

 

22/2013-RZ 25

Komunal Energy s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, Žilina Zmluva o združenej dodávke plynu   17.1.2013 31.1.2015

16.1.2013

 

Úrad

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ľadeň studený, mrazivý, poľu, ľuďom je priaznivý.

Pranostika na akt.deň

Ak je Karol Veľký málo ľadový, február to zas napraví.

Ďalší

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:187
TÝŽDEŇ:2669
CELKOM:952245

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na