Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Zmluvy, faktúry a objednávky - ARCHÍV

Zmluvy 2013

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana - dodávateľ

Predmet zmluvy

Náklady na celkové plnenie

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia

 

24/2013-RZ

Numeral spol. s.r.o., Tačevská 19, 08501 Bardejov

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 090312 zo dňa 09.03.2012 Vyhotovenie PD stavby v rozsahu projektu pre SP Rekonštrukcia multifunkčného centra

6 558,00 € 31.12.2013  

30.12.2013

 
2013087-RZ 859

TENDERTEAM, s.r.o.
Volgogradská , 080 01 Prešov

Mandátna zmluva-vypracovanie súťažných podkladov- Rekonštrukcia multifunkčného centra 200 € 18.12.2013  

17.12.2013

 

2013/084-RZ 766

BELLIMPEX, s.r.o.
Kossúthova č. 6, 943 01 Štúrovo

Kúpna zmluva merač rýchlosti 1651 € 18.12.2013  

17.12.2013

 
2013/086 -RZ 576 FSR, Śpitalska 6, 814 55 Bratislava Dodatok č. DOD/01 -2013//215/2012-IZ-5.0/V k Zmluve o spolupráci v rámci NP   14.12.2013  

13.12.2013

 
2013/085- RZ 864

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov

Zmluva o dielo - „Inžinierske siete – ul. Nad železničnou stanicou Raslavice“

4316,66 € 14.12.2013  

13.12.2013

 

2013/083-RZ 874

AGRO Raslavice s.r.o.
Čergovská 583, 086 41 Raslavice

Zmluva o vývoze fekálií do ČOV v Raslaviciach   11.12.2013  

10.12.2013

 

2013/082-RZ 875

RE-PACK, s.r.o. , Dlhá 95, 010 01 Žilina

Nájomná zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov

380,80 11.12.2013  

10.12.2013

 

2013/081-RZ 823

Vúb banka a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava

Dodatok č.2 k zmluve o termínovanom úvere č. 319/2011/UZ   19.11.2013  

18.11.2013

 

420/2013 RZ 784

Falck Záchranná a.s., Bačíková 7, 040 01 Košice Zmluva o nájme nebytových priestorovn a o užívaní priľahlích komunikácii a plôch  

30.10.2013

 

29.10.2013

doba neurčitá

414/2013 RZ 777

ÚPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 08501 Bardejov Dohoda č.19/§50j/NS2013 0 € 30.10.2013  

29.10.2013

 
416/2013 RZ 779 Matúš Stachura,Sekčovská 471/18, 086 41 Raslavice

Zmluva o nadstavbe bytov

  25.10.2013  

24.10.2013

 
2013/079 -RZ 766-1 BELLIMPLEX s.r.o., Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo Zmluva o výpožičke - merač rýchlosti   25.10.2013  

24.10.2013

 
2013/080 -RZ 766 BELLIMPLEX s.r.o., Kossuthova 6, 943 01 Štúrovo Kúpna zmluva - merač rýchlosti 3125 € 25.10.2013  

24.10.2013

 
406/2013 -RZ 762 MK SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu MK SR na rok 2013 č. MK-8830/2013/5.1 7000 € 23.10.2013  

22.10.2013

 
388/2013 -RZ 737 Umelecká agentúra eŠ s.r.o., Námestie 1. mája 16, 814 77 Bartislava Zmluva o zabezpešení vystúpenia Františka Nedvěda so skupinou   17.10.2013  

16.10.2013

 
357/2013 -RZ 730

GAS -MG, spol.s.r.o., Komenského 315, 089 01 Svidník

Dodatok č.1 k zmluve o dielo č.12/2013 zo dňa 10.9.2013 6321 € 17.10.2013  

16.10.2013

 
9/2013 -RZ 725

SNK, Námestie J.H.Hronského 1, 036 01 Martin

Zmluva o výpožičke - knižnica   17.10.2013  

16.10.2013

 
15/2013 -RZ 722

Nadácia Allianz, Dostojevského rad 4, 815 74 Bartislava

Zmluva o poskytnutí grantu č. 022/2013 - merač rýchlosti 2500 € 17.10.2013  

16.10.2013

 
194/2013 -RZ 703

Ing. Marta Dvorská, Tehelná 10, 08501 Bardejov

Zmluva o poskytnutí služieb 350 € 4.10.2013  

3.10.2013

 
357/2013 -RZ 672

GAS -MG, spol.s.r.o., Komenského 315, 089 01 Svidník

Zmluva o dielo č. 12/2013- Rozšírenie inž. sietí ul.Lopuchovská plyn 6209,25 € 25.9.2013  

24.9.2013

 
24/2013 -RZ 674

Advertea spol.s.r.o., Slovenská 9 , 085 01 Bardejov

Zmluva o dielo- Grafické spracovanie publikácie"Sprievodca folklórnymi festivalmi" 4440 € 25.9.2013  

24.9.2013

 
24/2013 -RZ 673

TB - Tlačiareň Bardejov, spol.s.r.o., Dukelská 14, 085 01 Bardejov

Zmluva o dielo- Tlač publikácie"Sprievodca folklórnymi festivalmi"

9493 € 25.9.2013  

24.9.2013

 

59/2013-RZ

Obec Raslavice, Hlavná 154, Raslavice

Zmluva o zriadení vecného bremena - ČOV   25.9.2013  

24.9.2013

 
359/2013 -RZ 677

Alianz - Slovenská poisťovňa a.s.,Dostojevského rad 4,81574 Bratislava

Poistná zmluva - poistenie majetku ČOV 2278,13 € 25.9.2013  

24.9.2013

 
92/2013 RZ 424

RENT - INVEST REALITY, s.r.o.,Sabinovská 1, 080 01 Prešov

Zmluva o zriadení vecného bremena in rem   6.9.2013  

5.9.2013

 

335/2013 RZ 633

Olšavský Jozef, Lúčna 470/9, Raslavice Kúpno predajná zmluva - miestna komunikácia 26,14 € 28.8.2013  

27.8.2013

 

141/2013 RZ 603

ÚPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 08501 Bardejov Dodatok č. 1 k dohode č. 31/§50j/2013úŠR/BJ 0 € 15.8.2013  

14.8.2013

 

17/2013 RZ 471

RIMI Security Bardejov s.r.o., Duklianská 14, Bardejov Dodatok č.1 k zmluve o dielo uzat.v zmysle § 536 a nasl. Obch. zákonníka 0 € 15.8.2013  

14.8.2013

 

16/2013 RZ 539

MK SR, SNP 33, Bratislava 1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2013
číslo: MK-5496/2013/2.5
500 € 15.8.2013  

14.8.2013

 

23/2013

Úrad vlády SR, Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 279/2013

1500 € 13.8.2013  

12.8.2013

 

285/2013 RZ 533

Remopel s.r.o., Holého 44, Sabinov Zmluva o bezúčelovej pôžičke peňazí 150 000 € 8.8.2013  

7.8.2013

 

303/2013 RZ 568

Kováč Vladimír, Dujavská 553/24, Raslavice Kúpna zmluva - pozemok 4901 € 7.8.2013  

6.8.2013

 

294/2013 RZ 556

Anna Tomková,Novosad 50 Zmluva o zrušení vecného bremena   6.8.2013  

5.8.2013

 

17/2013 RZ 471

RIMI- Security Bardejov s.r.o.,Rádničné námestie 25, Bardejov Zmluva o dielo - dodávka a montáž kamerového systému 6636 € 13.7.2013  

12.7.2013

 

142/2013 RZ

GMT projekt, s.r.o., Nám. SNP 1, 085 01 Bardejov Zmluva o reklame - 45.ŠSPaT 200 € 2.7.2013  

1.7.2013

 

263/2013-RZ 486

ÚPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, Bardejov Dohoda č. 25/§52/2013/NP VAOTP SR-2 3315 € 28.6.2013  

27.6.2013

 

5/2013-RZ 483

MK SR , Námestie SNP 33, Bratislava Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu- 45.ŠSPaT 4000 € 28.6.2013  

27.6.2013

 

184/2013-RZ 452

MPaRV SR, Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku- Rekonštrukcia multifunkčného centra 164 137,15€ 21.6.2013  

20.6.2013

 

257/2013-RZ 466

Beluna, a.s., Beethovenova 5, 921 01 Piešťany Nájomná zmluva- úsporné Led svietidlá   21.6.2013  

20.6.2013

 

17/2013-RZ 454

MV SR, Obvodný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov Zmluva č. 91/2013/OO o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu- Vybudovanie kamerového systému v obci Raslavice 5000 21.6.2013  

20.6.2013

 

225/2013-RZ 464

Ardsystém, s.r.o.Pavla Mudroňa 5, 01001 Žilina Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov   21.6.2013  

20.6.2013

 

 

Ing. Daniel Nosáľ, Vyšná 491/9, Raslavice, Marta Riegelová, Slovenská 1539/15, Bardejov Kúpno predajná zmluva - obecná komunikácia   20.6.2013  

19.6.2013

 

142/2013-RZ

Agro Raslavice s.r.o., Čergovská 583, Raslavice Sponzorská zmluva- 45.ŠSPaT 100 6.6.2013  

5.6.2013

 

239/2013 RZ 429

Ondrej Demo, Sekčovská 388/4, Raslavice Rekonštrukcia Domu kultúry 52 678,07 € 5.6.2013  

4.6.2013

 

142/2013 RZ

WEGA -MS s.r.o., Pálenická 601/1, Moravany n. Váhom Zmluva o reklame - 45.ŠSPaT 200 5.6.2013  

4.6.2013

 

142/2013-RZ

INŠTALCOMP s.r.o., Duklianska 17, Bardejov Sponzorská zmluva- 45.ŠSPaT 50 5.6.2013  

4.6.2013

 

142/2013-RZ

Imrich Goliáš -LIANA GOLF, Hlavná 325, Raslavice Sponzorská zmluva- 45.ŠSPaT 100 29.5.2013  

28.5.2013

 

142/2013-RZ

Ing. Miroslav Goliáš WI-NET, Sekčovská 483/23, Raslavice Sponzorská zmluva- 45.ŠSPaT 100 29.5.2013  

28.5.2013

 

142/2013-RZ

Komfos Prešov, s.r.o., Ľubochnianska 2, Ľubotice Sponzorská zmluva- 45.ŠSPaT 101 29.5.2013  

28.5.2013

 

94/2013-RZ 385

SVP, š.p, Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica Zmluva o zriadení vecného bremena   28.5.2013  

27.5.2013

 

92/2013-RZ 252

ŽSR, Klemensová , 813 61 Bratislava Zmluva č. 871419024-2-2013 o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena   18.5.2013  

17.5.2013

 

192/2013-RZ 340

Orange Slovensko a.s., Metodová á, 82108 Bratislava Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej kom.služby cez pevné pripojenie 0544792126   18.5.2013  

17.5.2013

 

192/2013-RZ 340

Orange Slovensko a.s., Metodová á, 82108 Bratislava Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej kom.služby cez pevné pripojenie 0544792131   18.5.2013  

17.5.2013

 

192/2013-RZ 340

Orange Slovensko a.s., Metodová á, 82108 Bratislava Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej kom.služby cez pevné pripojenie 054 4885543   18.5.2013  

17.5.2013

 

105/2013-RZ 260

Stanim s.r.o., Šindliar 138, 08236 Mandátna zmluva č. 03/2013 ÚP 300 15.5.2013  

14.5.2013

 

24/2013-RZ 345

Numeral spol. s.r.o., Tačevská 19, 08501 Bardejov Zmluva o dielo - vypracovanie PD "Kultúrne centrum ľudová stodola" 9600 15.5.2013  

14.5.2013

 

194/2013-RZ 344

Ing. Marta Dvorská, Tehelná 10, 085 01 Bardejov Zmluva o poskytnutí služieb - audit za rok 2012 664 15.5.2013  

14.5.2013

 

151/2013-RZ 263

Východoslovenska distribučná a.s., Mlynská 31, Košice Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy   25.4.2013  

24.4.2013

 

168/2013-RZ 292

Vúb banka a.s., Mlynské Nivy 1, 82990 Bratislava

Dodatok č.6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968/2008/UZ 168 000 25.4.2013  

24.4.2013

 

133/2013-RZ 262

UniCredit Leasing Slovakia a.s.

Kúpna zmluva k LZ č. 5200503- pohredný voz   25.4.2013  

24.4.2013

 

59/2013-RZ 291

Franek Jozef, Ján Franek, Špirková Mária

Zmluva o zriadení vecného bremena - ČOV   24.4.2013  

23.4.2013

 

142/2013-RZ

PROGRES -TS, s.r.o., Na križovatkách 35/E, Bratislava 82104 Zmluva o reklame- 45.ŠSPaT 100 19.4.2013  

17.4.2013

 

/2013-RZ

Vijofel - Viliam Ďzubakovský, Bartošovce 172, 08642 Zmluva o nájme nebytových priestorov   18.4.2013  

17.4.2013

 

142/2013-RZ

Obec Lopúchov, Sponzorská zmluva- 45.ŠSPaT 50 18.4.2013  

17.4.2013

 

141/2013-RZ 238

UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 08571 Bardejov Dohoda č. 31/§50j/2013/ŠR/BJ 3240 18.4.2013  

17.4.2013

 

142/2013-RZ 239

ECILVAR s.r.o., Sekčovská 20/21, Raslavice Zmluva o reklame- 45.ŠSPaT 101 17.4.2013  

16.4.2013

 

8/2013-RZ 250

PROGRES -TS, s.r.o., Na križovatkách 35/E, Bratislava 82104 Dodatok č. 3 k zmluve o prevádzkovaní č. 0113   17.4.2013  

16.4.2013

 

24/2013-RZ 251

Cipisek art, s.r.o., Podhradík 9, 08006 Zmluva o dielo - Tradičný ľudový odev obce Raslavice 11 700 17.4.2013  

16.4.2013

 

67/2013-RZ 219

Mgr. Milan Glevický - MimoART, Grófska 325/33, 05302 Spišský Hrhov Zmluva o poskytovaní služieb - ČOV a Raslavice, zabezpečenie publicity projektu 640 10.4.2013  

9.4.2013

 

24/2013-RZ 169

Minist.pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12,81266 Bratislava

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku zo štátneho rozpočtu SR
č. zmluvy: HUSKROUA/1001/123

5508,20 23.3.2013  

22.3.2013

 

93/2013-RZ 147

MŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 81235 Bratislava Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. z. 014/1:2/MP/2009 3 548 283,26 23.3.2013  

22.3.2013

sken

41/2013-RZ 163

Made spol s.r.o., Lazovna 69,Banská Bystrica Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr   23.3.2013  

22.3.2013

 

22/2013 RZ 170

Komunal Energy s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku   23.3.2013 1.3.2015

22.3.2013

sken

94/2013-RZ 161

Ondek Anton a Ondeková Pavlína,,Rychvalská Božena, Varchol Gabriel,Bartková Božena, Bartko František,Raslavice

Zmluva o zriadení vecného bremena - ČOV   8.3.2013  

7.3.2013

 

79/2013-RZ

ARDE, s.r.o., Kellerova 1
085 01 Bardejov

Dodatok č.1 k zmluve oposkytnutí služieb:Riadenie a implementáciu projektu s názvom „Zbernýdvor v obci Raslavice.“

  20.2.2013 31.12.2014

19.2.2013

 

19/2013-RZ 21

Alžbetka, n.o. nezisková organizácia, Školská 4, Spišská Nová Ves, 052 01 Zmluva o poskytnutí finanančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na fin. príspevok na zabezezpečenie poskytovania sociálnej služby 38 400 € 19.2.2013 31.12.2013

18.2.2013

 

59/2013-RZ 76

Jozef Fornadeľ, Fričkovce č. 96, a Emília Klimkovská, Fulianka č. 102

Zmluva o zriadení vecného bremena - ČOV

  19.2.2013  

18.2.2013

 

77/2013-RZ 115

Obec Podvysoká, Podvysoká 26, 023 57

Kúpna zmluva č. 1/2013 - špeciálne požiarné vozidlo

1200 16.2.2013  

15.2.2013

 

76/2013-RZ 116

Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10, Bratislava, 825 13

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb , uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elek. komunikáciách 0902914070

  15.2.2013  

14.2.2013

 

76/2013-RZ 114

Slovak Telekom a.s., Karadžičová 10, Bratislava, 825 13

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb , uzavretý podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elek. komunikáciách 0903540701

  15.2.2013  

14.2.2013

 

75/2013-RZ 113

Správa katastra Prešov, Konštantínova 6, Bratislava Zmluva č.165/2013-HU zo dňa 31.1.2013 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností.   15.2.2013  

14.2.2013

 

19/2013-RZ 21

MPSVaR SR, Špitálska 4, Bratislava Zmluva o poskytnutí finanančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na fin. príspevok na zabezezpečenie poskytovania sociálnej služby 38 400 € 8.2.2013 31.12.2013

7.2.2013

 

22/2013-RZ 82

Komunal Energy s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny   8.2.2013 31.1.2015

7.2.2013

 

 

Iveta Kašperová, Bratislava, Čiližská 26 Zmluva o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva   1.2.2013  

31.1.2013

 

8/2013 RZ 8

Progres - TS , s,r.o., Na križovatkách 35/E, Bratislava Dodatok č. 2 k zmluve o prevádzkovaní č. 0112   30.1.2013  

29.1.2013

 

48/2013 RZ 61

Groupama Garancia poistovňa a.s., Miletičová 21, Bratislava Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 0831000149   29.1.2013  

28.1.2013

 

40/2013 RZ 51

Energocom s.r.o., Ľanová 9, 04001 Košice Zmluva o dodávke dokumentácie pre žiadosť o dotáciu č. ZoDD 2013.01.18/06 /Raslavice   24.1.2013  

23.1.2013

 

26/2013-RZ 31

Made spol s.r.o., Lazovna 69,Banská Bystrica URBIS – Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve č. U1168/2013   24.1.2013  

23.1.2013

 

26/2013-RZ 31

Východoslovenska distribučná a.s., Mlynská 31, Košice Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy   19.1.2013  

18.1.2013

 

313/2012-RZ 558

Alianz -Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava Zmluva o nájme nebytových priestorov 100 € 19.1.2013  

18.1.2013

 

25/2013-RZ 28

VVS , a.s.Komenského 50, Košice Zmluva o postupení práv investora - Raslavice- rozšírenie vodovodu ul.Hlavná   19.1.2013  

18.1.2013

 

22/2013-RZ 24

Komunal Energy s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, Žilina Zmluva o združenej dodávke elektriny   17.1.2013 31.1.2015

16.1.2013

 

22/2013-RZ 25

Komunal Energy s.r.o., M.R. Štefánika 3570/129, Žilina Zmluva o združenej dodávke plynu   17.1.2013 31.1.2015

16.1.2013

 

Úrad

Sviatok a výročie

Meniny má Marina

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží.

Ďalší

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:416
TÝŽDEŇ:2445
CELKOM:1098913

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na