Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Zmluvy, faktúry a objednávky - ARCHÍV

Zmluvy 2014

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana - dodávateľ

Predmet zmluvy

Náklady na celkové plnenie

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia

 
2015/011-RZ 827

Stanim s.r.o., Šindliar 138, 082 36

Mandátna zmluva - Územný plán obce   14.2.2015  

13.2.2015

 
2014/119-RZ 914

Jozef Choma, Šiba 34, 086 22 Kľušov

Dodatok k mandátnej zmluve pre výkon práce PZS   3.1.2015  

2.1.2015

 
2014/120-RZ 916

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 5

Zmluva o poskytovaní verejných služieb   1.1.2015  

31.12.2014

 
2014/118-RZ 908

Agro Raslavice s.r.o., Čergovská 583, 086 41 Raslavice

Zmluva o vývoze fekálii do ČOV

  31.12.2014  

30.12.2014

 
2014110-RZ 749

MŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodatok č. 1 k zmluve o podkytovaní nenavratného finančného príspevku č. zmluvy 038/4.1MP/2013 - Zberný dvor v obci Raslavice

  18.12.2014  

17.12.2014

 
2014/035

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dodatok č. 1 k dohode č. 15/§52/2014/ŠR

  18.12.2014  

17.12.2014

 
2014/112-RZ 859

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb

  17.12.2014  

16.12.2014

 
2014/113-RZ 855

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dodatok č. 1 k dohode č. 37/§50j/2014/ŠR

  13.12.2014  

12.12.2014

 
2014/115-RZ 858

SPP a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Zmluva o dodávke plynu

  13.12.2014  

12.12.2014

 
2014/116-RZ 861

MV SR, Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Zmluva č. 405/2014/OO - o poskytovaní dotácie zo štátneho rozpočtu SR - prevencia kriminality

  13.12.2014  

12.12.2014

 

2014/114-RZ 865

ISPO spol. s.r.o., inžinierske stavby, Slovenská 86, 080 01 Prešov

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2627/2013

  13.12.2014  

12.12.2014

 
2014/111

ALPED, s.r.o., Sekčovská 26/1, 086 01 Raslavice

Nájomná zmluva-nebytové priestory v budove zdravotného strediska

  27.11.2014  

26.11.2014

 

2014/109-RZ 719

ÚPSVaR, Dlhý rad 17, 085 77 Bardejov

Dohoda č.5/2015/§10 o pomoci v hnotnej núdzi v platnim znení   22.11.2014  

21.11.2014

 
2014/069

Metodicko-pedagogické centrum , Ševčenkova 11, 85005 Bratislava

Dodatok č. 1 k Zmluve o účasti na projekte č. 30131/26120130025

1381 € 22.11.2014  

21.11.2014

 
2014/107-RZ 713

DataCentrum- DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest  

14.11.2014

30.9.2015

13.11.2014

 
2014/106-RZ 739

Ateliér URBEKO s.r.o.
Konštantínova 3, 080 01 PREŠOV

Zmluva o dielo -„Územný plán obce Raslavice“ 11.496,- €

14.11.2014

 

13.11.2014

 
2014/105 RZ 695

VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy- nové odberné miesto- zberný dvor  

13.11.2014

 

12.11.2014

 
2014/104 RZ 718

Obec Orechová Potôň, Orechová Potôň 281, 930 02 Orechová Potôň

Príkazná zmluva- Dodávka zemného plynu so zabezpečením distribučných služieb.

 

11.11.2014

 

10.11.2014

 
2014/103 RZ 718

Obec Orechová Potôň, Orechová Potôň 281, 930 02 Orechová Potôň

Príkazná zmluva- Dodávka elektrickej energie so zabezpečením distribučných služieb.

 

11.11.2014

 

10.11.2014

 
2014/102 RZ 651

Obec Demjata, Obecný úrad
082 13

Sponzorská zmluva -DFS Raslavičanik

50 €

18.10.2014

 

17.10.2014

 
2014/101 RZ 652

Obec Vaniškovce, Obecný úrad
086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva - DFS Raslavičanik

50 €

18.10.2014

 

17.10.2014

 
2014/100 RZ 650

Obec Janovce, Obecný úrad
086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva - DFS Raslavičanik

40 €

18.10.2014

 

17.10.2014

 
2014/099 RZ 632

Komfos Prešov, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice

Sponzorská zmluva- knižnica

100 €

16.10.2014

 

15.10.2014

 
2014/098 RZ 621

Obec Koprivnica
086 43 Koprivnica

Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu Základnej školy v Raslaviciach

 

16.10.2014

 

15.10.2014

 
2014/097

VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o pripojení do distribúčnej sústavy- nové odberné miesto -cintorín  

16.10.2014

 

15.10.2014

 
2014

Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
Okružná č. 33, 080 01 Prešov

Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve zo dňa 28.10.2011 - stavebný dozor zberný dvor

8 791,45 €

16.10.2014

 

15.10.2014

 
2014/062

Right Power Energy s.r.o., M.R.Štefanika 3570/129,010 01 Žilina

Zmluva o združenej dodávke elektriny - nové odberné miesto -cintorín  

15.10.2014

 

14.10.2014

 
2014/096 RZ 618

ŠTÝL – Ivanov, s.r.o.
Vyšný Kazimír 23 09409

Kúpna zmluva - technika Zberný dvor

162 859,20 €

10.10.2014

 

9.10.2014

 

2014/095

RZ 590

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4,6,8, Bratislava 816 43

Zmluva oposkytnutí nenavratného finančného príspevku

114 702 €

30.9.2014

 

29.9.2014

 
2014/094 -RZ 584

Malokarpatská knižnica, Holubyho 5, 902 01 Pezinok

Zmluva o bezplatnom prevode kníh  

30.9.2014

 

29.9.2014

 
2014/093 RZ 599

Peter Demo, Sekčovská 388/4, 086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva 50 €

30.9.2014

 

29.9.2014

 
2014/092 RZ 598

MCOM-NET s.r.o, Dujavská 23
086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva 100 €

30.9.2014

 

29.9.2014

 
2014/091

MCOM-NET s.r.o, Dujavská 23
086 41 Raslavice

Dodatok č. 1/2014/ NZ k Nájomnej zmluve

 

20.9.2014

 

19.9.2014

 

2014/090

RZ 130

SNK, Námestie J.C.Hronského 1, Martin

Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu  

20.9.2014

 

19.9.2014

 
2014/089

SR zastúpená SPF, Búdková 36, 817 15 Bartislava,

Zmluva o zriadení VB č. 01284/2014-PKZO-B40041/14.00 448,59 €

13.9.2014

 

12.9.2014

 
2014/088

SR zastúpená SPF, Búdková 36, 817 15 Bartislava,

Zmluva o zriadení VB č. 01282/2014-PKZO-B40040/14.00 515,31 €

13.9.2014

 

12.9.2014

 
2014/087

SR zastúpená SPF, Búdková 36, 817 15 Bartislava,

Zmluva o zriadení VB č. 01275/2014-PKZO-B40039/14.00 295,74 €

13.9.2014

 

12.9.2014

 
2014/086

SR zastúpená SPF, Búdková 36, 817 15 Bartislava,

Zmluva o zriadení VB č. 01274/2014-PKZO-B40038/14.00 187,81 €

13.9.2014

 

12.9.2014

 
2014/061-RZ 548

EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Zmluva o dielo č. : 4909.4070009FNO - „Vysprávky miestnych komunikácií Raslavice“

17 174,16 € 4.9.2014  

3.9.2014

 
2014/085

SR zastúpená SPF, Búdková 36, 817 15 Bartislava,

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 00827/2014-PKZO-K40010/14.00

  23.8.2014  

22.8.2014

 
2014/084

SR zastúpená SPF, Búdková 36, 817 15 Bartislava,

Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec č. 00826/2014-PKZO-K40009/14.00

  23.8.2014  

22.8.2014

 
2014/083

Obec Raslavice, Hlavná 154, 08641 Raslavice

Zámenná zmluva 

  23.8.2014  

22.8.2014

 
2014/082-RZ 535

Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 4882098

20€ 21.8.2014  

20.8.2014

 
2014/081-RZ 535

Slovak Telekom a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 4792222

20€ 21.8.2014  

20.8.2014

 

2014/080-RZ 495

VVS a.s, .Komenského 50, 04248 Košice

Dodatok č. 1 k zmluve 10-000056692PO2012

  21.8.2014  

20.8.2014

 
2014/079

ALPED, s.r.o., Sekčovská 26/1, 086 01 Raslavice

Zmluva o uzatvorení budúcej nájomnej zmluvy

1 399,43 € 19.8.2014  

18.8.2014

 
2014/078

ÚPSVaR, Dlhý rad 17, 085 77 Bardejov

Dodatok č.1 k Dohode č.12/§50j/2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti   19.8.2014  

18.8.2014

 
2014/077

ÚPSVaR, Dlhý rad 17, 085 77 Bardejov

Dodatok č.1 k Dohode č.25/§50j/2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j   19.8.2014  

18.8.2014

 
2014/076

ÚPSVaR, Dlhý rad 17, 085 77 Bardejov

Dohoda o podmienkach vykonávanian MOS podľa §12 ods.3 písm.b)bod4 zákona 417/2013   19.8.2014  

18.8.2014

 
2014/075 MP Profit, s.r.o., Bulíková 21, Bratislava 85 104 Mandátna zmluva - Zabezpečenie procesu VO -Rekonštrukcia MŠ I.   19.8.2014  

18.8.2014

 
2014/074 DOXX- Stravné lístky , spol. s.r.o., Kálov 356, 010 01 Žilina Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č.14K775127   14.8.2014  

13.8.2014

 

2014/073

RZ 511

Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Zmluva č. 448/2014/OK 1000 € 14.8.2014  

13.8.2014

 

2014/072-RZ 450

ŽSR, Klemensová 8, 813 61 Bratislava

Zmluva č. 871419026-2-2014 o uzavretí dudúcej zmluvy o zriadení vecného bremena   7.8.2014  

6.8.2014

 
2014/071

Obec Stuľany
086 43 Koprivnica

Dohoda o vytvorení spoločného školského obvodu Základnej školy v Raslaviciach   31.7.2014  

30.7.2014

 

2014/070-RZ 447

ÚPSVaR, Dlhý rad 17, 085 77 Bardejov

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi   22.7.2014  

21.7.2014

 

2014/069-RZ 449

Metodicko-pedagogické centrum , Ševčenkova 11, 85005 Bratislava

Zmluva o účasti na projekte č. 30131/26120130025

  22.7.2014  

21.7.2014

 
2014/068

Raslazdrav s.r.o.
Sekčovská 26, 086 41 Raslavice

Zmluva o nájme zdravotníckych prístrojov a vybavenia

  12.7.2014  

11.7.2014

 

2014/067-RZ 425

ÚPSVaR, Dlhý rad 17, 085 77 Bardejov

Dohoda 15/§52/2014/ŠR 7350 € 2.7.2014  

1.7.2014

 
2014/066-RZ 351

Ján Rybár, Ševčenková 12
066 01 Humenné

Zmluva -o užívaní verejného priestranstva 500 € 2.7.2014  

1.7.2014

 
2014/065

František Chovanec
Hlavná 526/91,086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov 20 € 2.7.2014  

1.7.2014

 
2014/064

RAKY-stav, s.r.o.
Hlavná 387/87
086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov 200 € 2.7.2014  

1.7.2014

 
2014/063

Imrich Goliaš – LIANA-GOLF
Lopuchovská 734/1, 086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov 150 € 2.7.2014  

1.7.2014

 
2014/059

Ladislav Hudák
Kláštorná 91/29
086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov 100 € 2.7.2014  

1.7.2014

 
2014/058

BONA MARKET, s.r.o
Železničná 319
086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov 50 € 2.7.2014  

1.7.2014

 
2014/057

MPaRV SR , Dobrovičová 12, 812 66 Bratislava

Dodatok č. 1/DZ22101201390101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2212012013901 157 999 € 1.7.2014  

30.6.2014

 
2014/056

Obec Lopúchov,
zastúpená Ing. Františkom Palkom, starostom obce, 086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov 50 € 28.6.2014  

27.6.2014

 
2014/055

M-com NET – Miloš Kovalčin
Dujavská 217/23, 086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov

 

100 € 28.6.2014  

27.6.2014

 
2014/054

WI-NET – Ing. Miroslav Goliaš
Hlavná ul., 086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov

 

100 € 28.6.2014  

27.6.2014

 
2014/053

VIJOFEL, s.r.o., Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov

 

100 € 28.6.2014  

27.6.2014

 
2014/052

AGRO Raslavice, s.r.o., Čergovská 583, 086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov

 

100 € 28.6.2014  

27.6.2014

 
2014/051-RZ 351

Proenergs, s.r.o., Ján Riegel, Lúčna 6, 086 41 Raslavice

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov

 

200 € 28.6.2014  

27.6.2014

 

2014/050-RZ 418

ÚPSVaR, Dlhý rad 17, 085 77 Bardejov

Dohoda č.37/§50j/2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z. z. 9011,88 € 27.6.2014  

26.6.2014

 
2014/042

MAFEX, s.r.o.Popradska 56/B, 040 01 Košice

 

Kúpno – predajná zmluva
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991- prestrešenie objektu Zberného dvora

14105,12 € 25.6.2014  

24.6.2014

 

2014/040-RZ 355

MK SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štát. rozpočtu MK SR č.MK-2984/2014/2.5 500 € 11.6.2014  

10.6.2014

 

2014/039-RZ 401

MK SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štát. rozpočtu MK SR č.MK-2083/2014/7.1 - 46.ŠSPaT 5000 € 11.6.2014  

10.6.2014

 

2014/038

RZ 404

MK SR, Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 1

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štát. rozpočtu MK SR č.MK-7724/2014/5.1 - Raslavičan 7000 € 11.6.2014  

10.6.2014

 

2014/037-RZ 133

Viera Pelíková - Bianca, Bzenov 131, 08242 Bzenov

Nájomná zmluva 88,67 € 11.6.2014  

10.6.2014

 

2014/036-RZ 390

UNIQA poisťovňa a.s., Lazaretská 15,820 07 Bratislava

Poistná zmluva - MŠ2 34,76 € 30.5.2014  

29.5.2014

 
2014/035

ÚPSVaR, Dlhý rad 17, 085 77 Bardejov

Dohoda č.25/§50j/2014/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z. z. 7 326 € 28.5.2014  

27.5.2014

 
2014/034

GMT projekt, spol. s.r.o., Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

Zmluva o reklame - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov

 

100 € 28.5.2014  

27.5.2014

 
2014/2014

PaSA, Kmeťovo stromoradie 5,080 01, Prešov

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA   27.5.2014  

26.5.2014

 
2014/032

Remopel s.r.o., Hollého 30, Sabinov 083 01

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov

 

100 € 21.5.2014  

20.5.2014

 
2014/031

Komfos Prešov, s.r.o
Ľubochnianska 2, 080 06 ĽUBOTICE

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov

 

101 € 21.5.2014  

20.5.2014

 
2014/030

František Hvizda HM-comp
Janovce 85, 086 41

Sponzorská zmluva - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov

 

200 € 21.5.2014  

20.5.2014

 
2014/029

ECIVALSAR, s.r.o.
Sekčovská 20/21, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame - 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov

 

100 € 21.5.2014  

20.5.2014

 
2014/028

PROGRES-TS, s.r.o.
Na Križovatkách 44, 821 07 Bratislava

Zmluva o reklame- 46. Šarišské slávnosti piesní a tancov

 

75 € 21.5.2014  

20.5.2014

 
2014/027

Vychod.distrib. a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy - zníženie MRK - Dom smútku

  17.5.2014  

16.5.2014

 
2014/026

GMT projekt, spol. s r.o.
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

Zmluva o dielo č. 1403/ 2014- Rekonštrukcia multifunkčného centra Raslavice

125 700,00 € 14.5.2014  

13.5.2014

 
2014/025

INCO – AG, s.r.o.
Volgogradská 9, 086 41 Raslavice

Kúpno – predajná zmluva-dodanie výpočtovej techniky v rámci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného centra“ 11 386,80 € 14.5.2014  

13.5.2014

 
2014/024

REPASE SK, s.r.o.
Štefánikova 81, 085 01 Bardejov

Kúpno – predajná zmluva- dodanie prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, technika a náradie v rámci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného centra“ 3 414,00 € 14.5.2014  

13.5.2014

 
2014/023

Marek Ratica - DREVORAT
Hrabovecká 540/3, 086 41 Raslavice

Kúpno – predajná zmluva
-dodanie interiérového vybavenia v rámci projektu „Rekonštrukcia multifunkčného centra“

10 940,40 € 14.5.2014  

13.5.2014

 
2014/022

VUB a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Dodatok č.7 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968/2008/UZ   6.5.2014  

5.5.2014

 
2014/021

RIMI - Security Bardejov s.r.o., Duklianská 14, 08501 Bardejov

Zmluva o dielo - kamerový systém

Dodatok č.1 k zmluve

18 867,92 €

6.5.2014

1.1.2015

 

5.5.2014

31.12.2014

 

2014/020-RZ 349

WI-NET s.r.o., Hlavná 8/18, 08641 Raslavice

Zmluva o využívaní stĺpov obecného rozhlasu   6.5.2014  

5.5.2014

 

2014/019-RZ 333

MINEVAX s.r.o., Dlhý rad 7, 08501 Bardejov

Zmluva o sprostredkovaní 1000 € 3.5.2014  

2.5.2014

 

2014/018-RZ 338

Marta Dvorská, Tehelná 10, 08501 Bardejov

Zmluva o poskytnutí služieb - audit 1200 € 3.5.2014  

2.5.2014

 
2014/017

ÚPSVaR, Dlhý rad 17, 085 77 Bardejov

Dohoda č.12 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z. z. 14652 € 30.4.2014  

29.4.2014

 
2014/015

Vychod.distrib. a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
(ďalej len „zmluva“) č. zmluvy: ZoP/2014/085 - Raslavice IBV Nad Ihriskom -Rozšírenie NN siete

1890 € 27.4.2014  

26.4.2014

 

 

Made spol s.r.o., Lazovna 69,Banská Bystrica Dodatok č. 2k Licenčnej zmluve č. U1168/2013, príloha 173,50 € 17.4.2014  

16.4.2014

 
2014/014

PARE INVEST s.r.o., Vyšná 309, 086 41 Raslavice

Zmluva o dielo - "Dodávka a montáž priehradových väzníkov na prestrešenie objektu Zberného dvora"

21 419,83 € 12.4.2014 31.07.2014

11.4.2014

 
2014/048

Numeral spol. s.r.o., Tačevská 19, 085 01 Bardejov

Zmluva o dielo - Zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie pre stavbu „Zberný dvor v obci Raslavice“

9600 € 1.4.2014  

31.3.2014

 
2014/018

Mgr. Milan Glevický - MimoArt, Čsl. Armády 367/37, 053 02 Spišský Hrhov

Zmluva o poskytnutí služieb-Zabezpečenie publicity projektu: „Zberný dvor v obci Raslavice“

485 € 1.4.2014  

31.3.2014

 
2014/013

Šarišské múzeum, Radničné nám.13, Bardejov 08501

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 7/2014

  28.3.2014 31.12.2015

27.3.2014

 
2014/012

Rímskokatolícka Cirkev farnosť Raslavice, Kostolná 1, 086 41 Raslavice

Zmluva o spolupráci pri zaznamenaní a živom vysielaní zvukovo-obrazového záznamu svätých omší z kostola Narodenia Panny Márie v Raslaviciach

  28.3.2014 31.3.2015

27.3.2014

 
2014/010

Vychod.distrib. a.s., Mlynská 31, 04291 Košice

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy-Raslavice IBV Nad Ihriskom -Rozšírenie NN siete

  13.3.2014  

12.3.2014

 
2014/009

GMT projekt, spol. s.r.o., Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 0310011 zo dňa 28.10.2011

  8.3.2014  

7.3.2014

 
2014/008

Obec Raslavice

Zamenná zmluva   5.3.2014  

4.3.2014

 
2014/007

Ing. Ľubomír Grocký - DRUPROJEKT IPZ
Okružná č. 33, 080 01 Prešov

Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve zo dňa 28.10.2011

  4.3.2014  

3.3.2014

 
2014/006

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Slovenská 86, 080 01 Prešov

Dodatok č. 1 k zmluve „Inžinierske siete – ul. Nad železničnou stanicou Raslavice“

4.697,14 € 21.2.2014  

20.2.2014

 
2014/005

Slavomír Šerdzik,Kopčaková 407/12, 08641 Raslavice

Zmluva o zriadení vecného bremena in rem   18.2.2014  

17.2.2014

 
2014/004

ÚPSVaR, Dlhý rad 17, 085 77 Bardejov

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec....   31.1.2014  

30.1.2014

 

2014/003

Ing. Jaroslav Hrabčák -ZOJOS Pod Papierňou 39, 085 01 Bardejov

Zmluva o dielo -vypracovanie PD "Fitnes centrum Raslavice" 3000 € 29.1.2014  

28.1.2014

 
2014/002

Groupama poisťovňa a.s., Miletičová 21, Bratislava 82505

Poistná zmluva- PZP 90,68 € 24.1.2014  

23.1.2014

 
2014/001

Ministerstvo životného prostredia SR,Nám. Ľudovíta Štúra 1 , 81235 Bratislava

Zmluva o poskytnutí NFP-038/4.1MP/2013 470 996 € 24.1.2014  

23.1.2014

 

Úrad

Sviatok a výročie

Meniny má Marina

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aký je december, taký je jún.

Ďalší

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:415
TÝŽDEŇ:2444
CELKOM:1098912

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na