Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Zmluvy, faktúry a objednávky - ARCHÍV

Zmluvy 2015

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana - dodávateľ

Predmet zmluvy

Náklady na celkové plnenie

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia

 

2015/158

Obec Vaniškovce, Vaniškovce 38, 086 41

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

1438 €/rok 31.12.2015   30.12.2015  

2015/157

Obec Hervartov, Hervartov 84, 086 22

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

  31.12.2015   30.12.2015  

2015/156

Obec Richvald, Richvald 179, 085 01

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

  31.12.2015   30.12.2015  

2015/155

Obec Nižná Voľa, Nižná Voľa 30, 08621

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

  31.12.2015   30.12.2015  

2015/154

Profi dekor s.r.o., Na vyhliadke 3, Prešov

Zmluva o prenájme LED svetelnej vianočnej výzdoby 1050 € 23.12.2015 4.12.2020 22.12.2015  

2015/153

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 47/2015/§54-ŠnZ/BJ/ŠR 14 041 € 22.12.2015 30.9.2016 21.12.2015  

2015/152

Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279, 941 61

Zmluva o poskytovaní služieb- Pasportizácia cintorínu, príloha k zmluve

347,67 € 22.12.2015   21.12.2015  

2015/151

Vúb, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Zmluva o termínovanom úvere č. 1521/2015/UZ

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2218/2015/D

313 654,34 € 19.12.2015   18.12.2015  

2015/150

Vúb, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Zmluva o termínovanom úvere č. 1520/2015/UZ

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2210/2015/D

88 511 € 19.12.2015   18.12.2015  

2015/149

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 36/2015/§54-ŠnZ/BJ/ŠR 4623,84€ 4.12.2015 31.8.2016 3.12.2015  

2015/148

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 165/§54a/2015/ŠR 1429,20€ 4.12.2015 31.5.2016 3.12.2015  

2015/147

O.S.V.O. comp, a.s.Strojnícka 18, 080 01 Prešov

Zmluva o poskytnutí služby - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Raslavice LED technológiou ”,- svetelnotechnické meranie (záverečné meranie) na 262 svetelných bodov 4 558,80€ 3.12.2015   2.12.2015  

2015/146

Allianz- Slovenská poisťovňa a.s., Śturová 7, 042 70 Košice

Poistná zmluva č. 511086511, príloha 4450,37 € 3.12.2015   2.12.2015  

2015/145

Wustenrot poisťovňa a.s., Karadžičová 17, 82522 Bratislava

Návrh na poistenie poistnej zmluvy č. 6091220114 - Pohrebný voz

113,05 € 3.12.2015   2.12.2015  
2015/144 Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice Dodatok  k zmluve o nájme nebytových priestorov 0 € 2.12.2015   1.12.2015  

2015/143

GAAD REAL, s.r.o., Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov

Zmluva o dielo - "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Raslavice LED technológiou”, príloha 220 890 € 2.12.2015   1.12.2015  

2015/142

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dodatok č. 1/DZ221101208190101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012081901 298 666 € 27.11.2015 31.08.2020 26.11.2015  

2015/141

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 30/2015/§54-ŠnZ/BJ/ŠR 9247,68 € 27.11.2015 31.8.2016 26.11.2015  

2015/140

Ing. Marián Eliáš, Kutuzovova 33, 08001 Prešov

Nájomná zmluva - pozemok amfiteáter 25,27€/rok 27.11.2015 16.11.2025 26.11.2015  

2015/139

Jaroslav Herstek, Dujavská 559/41 086 41 Raslavice

Nájomná zmluva - pozemok amfiteáter 18,60€/rok 27.11.2015 16.11.2025 26.11.2015  

2015/138

Vladimír Micheľ, Osikov 10, 086 42

Nájomná zmluva - pozemok amfiteáter 18,60€/rok 27.11.2015 16.11.2025 26.11.2015  

2015/137

Kasprišin František, Dujavská 203/2 , 086 41 Raslavice

Nájomná zmluva - pozemok amfiteáter 67,20€/rok 27.11.2015 16.11.2025 26.11.2015  

2015/136

Margicinová Anna, Vaniškovská 198/5, 086 41 Raslavice

Nájomná zmluva - pozemok amfiteáter 25,27€/rok 27.11.2015 16.11.2025 26.11.2015  

2015/135

Janka Fedorková, Ku amfiteátru 520/23, 086 41 Raslavice

Nájomná zmluva - pozemok amfiteáter 25,27€/+rok 27.11.2015 16.11.2025 26.11.2015  

2015/134

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - verejné osvetlenie   27.11.2015   26.11.2015  

2015/133

MUDr. Igor Madzin, Nižná Olšava 61

Kúpno predajná zmluva 41 € 19.11.2015   18.11.2015  

2015/132

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č.144/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1429,20 € 3.11.2015 30.4.2016 2.11.2015  

2015/131

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č.6/2015/§54-ŠnZ/BJ/ŚR -o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta v rámci projektu "Šanca na zamestnanie" 32 712 € 3.11.2015 31.7.2016 2.11.2015  

2015/130

Obecné služby Raslavice, s.r.o., Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Kúpna zmluva- dodavka zeleniny a ovocia - MŠ   16.10.2015   15.10.2015  

2015/129

MDVaRR SR, Nám.sloboby 6, 81005 Bratislava

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR na rok 2015 - koncept riešenia územného plánu obce a návrh územného plánu 8428,80 € 3.10.2015   2.10.2015  

2015/128

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č.61/§50j/2015/ŚR -príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionalnej zamestnanosti 11 440,26 € 3.10.2015   2.10.2015  

2015/127

Komunálna poisťovňa, Horná 25, Banská Bystrica,97401

Poistenie majetku obce - Revitalizácia obecnej zóny 702,68 € 3.10.2015   2.10.2015  

2015/126

Ing. Jaroslav Fedor, Tichá 3, 08001 Prešov Komisionárska zmluva - stavebný dozor - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ I 1188 € 30.9.2015   29.9.2015  

2015/125

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z. 248/2015-2050-1200- Modernizácia verejného osvetlenia LED technologiou v obci 209 567, 96 € 29.9.2015   28.9.2015  

2015/124

DataCentrum- DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava a

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest 0 € 29.9.2015   28.9.2015  

2015/123

Antoňak Michal, Duchnovičova 473/1, 06801 Medzilaborce

Kúpna zmluva - Praga V3S 2800 € 26.9.2015   25.9.2015  

2015/122

jump in! s.r.o. Stromová 54/A, 83101 Bratislava

Kúpna zmluva č. Z201520449_Z - IKT vybavenie pre projekt Rekonštrukcia budov MŠ 1 640 € 25.9.2015   24.9.2015  

2015/121

ŽSR, Klemensová 8, 813 61 Bratislava 813 61

Zmluva č. 871419027-2-2015 o uzavretí bedúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 176,40 € 25.9.2015   24.9.2015  

2015/120

TOWDY s.r.o., Planckova 4, Bratislava 85101

Kúpna zmluva č. Z201523429_Z - tonery 279,99 € 15.9.2015   14.9.2015  

2015/119

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda -príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s č.113/§52a/2015/ŠR 476 € 11.9.2015   10.9.2015  

2015/117

RÁDIO KISS, s.r.o., prev:Žižkova 30,040 01 Košice

Obchodná zmluva - vysielanie reklám na rozhlasovej stanici Rádio KISS

182 € 3.9.2015   2.9.2015  

2015/116

RÁDIO KISS, s.r.o., prev:Žižkova 30,040 01 Košice

- výroba reklamy

36€ 3.9.2015   2.9.2015  

2015/113

Obecné služby Raslavice, s.r.o., Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Zmluva o nájme nebytových priestorov

50€ 26.8.2015   25.8.2015  

2015/112

SPP- distibúcia , a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 25/2015/RCV

1€ 26.8.2015   25.8.2015  

2015/111

MK SR, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 č. MK-6016/2015/5.1

6000 € 26.8.2015   25.8.2015  

2015/110

Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, 821 08 Bratislava

Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 9100176792

2464,96 € 19.8.2015   18.8.2015  

2015/109

MV SR – Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Zmluva č. 107/2015/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

7000 € 19.8.2015   18.8.2015  

2015/108

Ladislav Hudák, Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice

Dodatok č.2 k zmluve o zvoze a manipulácii odpadu

  19.8.2015   18.8.2015  

2015/107

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Slovenská provincia, Zimná 201/66 , Spišská Nová Ves

Zmluva o nájme nebytových priestorov

  19.8.2015   18.8.2015  

2015/106

GAS – MG, spol. s.r.o., Komenského 315, 089 01 Svidník

Zmluva o dielo č...5/2015 -„Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ I. Raslavice“. priloha -rozpočet

355 000 € 01.8.2015 30.11.2015 31.7.2015  

2015/105

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 99/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 952,80 € 30.7.2015 31.1.2016 29.7.2015  

2015/104

 

Imlpementačná agentúra MP , 811 05 Bratislava

Dodatok č. DOD/01-2015//062/2015-IZ-4.0/V k Zmluve o spoluprácii v rámci Národného projektu Komunitné centrá   10.7.2015   9.7.2015  

2015/102

Komunálna poisťovňa a.s., Śtefaniková 17, 811 05 Bratislava

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 19,92 € 4.7.2015 31.12.2015 3.7.2015  

2015/101

Prešovská úniverzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Darovacia zmluva 120 € 4.7.2015   3.7.2015  

2015/100

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 150/2015/§12 -o pomienkach vykonávania menších obecných služieb 0 € 4.7.2015 31.12.2015 3.7.2015  

2015/099

Slovenské národné múzeum-Múzeá v Martine,Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MT-ZOV – 2015/1538 0 € 4.7.2015 03.07.2015 3.7.2015  

2015/098

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 82/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1429,20 € 3.7.2015 31.12.2015 2.7.2015  

2015/097

Euro Dotacie a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

Zmluva o poskytnutí služieb- Modernizácia verejného osvetlenia LED technologiou - spracovanie žiadosti o NFP

1500€ 3.7.2015 30.6.2015 2.7.2015  

2015/096

Euro Dotacie a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

Zmluva o poskytnutí služieb- Modernizácia verejného osvetlenia LED technologiou

1000€ 3.7.2015   2.7.2015  
2015/095

MK SR, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 č. MK-4973/2015/7.1

6 000 € 3.7.2015 31.12.2015 2.7.2015 47.ŠSPaT

2015/094

MK SR, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 č. MK-1079/2015/2.5

950 € 3.7.2015 31.12.2015 2.7.2015 Obnova knižničného fondu

2015/093

Ing. Ján Štelbacký, Sídlisko Rozvoj bl.15, 054 01 Levoča

Zmluva o audítorskej činnosti

970 € 3.7.2015   2.7.2015  

2015/092

TPA s,r.o., audítorská spoločnosť, Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

870 € 3.7.2015   2.7.2015  

2015/091

STAVONA, s.r.o, Metodová 8, Prešov

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 2.7.2015   1.7.2015  

2015/090

Východoslovenská distribučná a.s,Mlynská 31, 042 91 Košice

Kúpna zmluva č. 0682/3030/2015 - PD -IBV Nad ihriskom 2544 € 1.7.2015   30.6.2015  

2015/089

Komunálna poisťovňa a.s., Śtefaniková 17, 811 05 Bratislava

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 6,64 € 1.7.2015   30.6.2015  

2015/088

Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 285/2015 - Žoltak Štefan CD nosič 2000 € 1.7.2015   30.6.2015  

2015/087

Východoslovenská distribučná a.s,Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy ul. Nad ŽSR   1.7.2015   30.6.2015  

2015/086

ŽSR" ,Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kúpna zmluva č. 871419-011/2015/O320-Ša

5 500 € 1.7.2015   30.6.2015  

2015/085

Kandračovci, Krásna Lúka 90, 082 73

Zmluva o sprostredkovaní koncertu 6 500 € 1.7.2015   30.6.2015  

2015/084

Jozef Nosaľ, bytom: Vyšná 491/9, 08641 Raslavice

Kúpno predajná zmluva - pozemok 28 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/083

Agro Raslavice, Čergovská 583, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/082

RAKY stav, s.r.o., Čergovská 691/15, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 1000 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/081

Štýl-Ivanov, s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Sedliská

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 500 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/080

Marek Ratica - DREVORAT, Hrabovecká 540/3, Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 50 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/079

BONA Market, s.r.o., Železničná 319, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 50 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/078

Ing. Ján Uderman, Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 300 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/077

REPASE SLOVAKIA, s.r.o.
Štefánikova 81, 085 01 Bardejov

Sponzorská zmluva 47.ročník ŠSPaT 150 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/076

KOVO s.r.o, Čergovská 539, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 100 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/075

KOMFOS, Prešov, s.r.o, Ľubochnianska 2, Ľubotice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 300 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/074

Ondrej Demo, Sekčovská 388/4, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/073

JK MET, s.r.o., Čergovská 584, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/072

PC Komplet, s.r.o., Kopčákova 3, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 50 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/071

Korada, s.r.o.Čergovská ul. , 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 50 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/070

LIVE sport bar, Hlavná ul., 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/069

Ladislav Hudák , Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/068

PARE INVEST, s.r.o., Vyšná 309, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/067

Imrich Goliaš- LIANA Golf, Lopuchovská 1, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/066

MIRAD, s.r.o.Bardejovská 23, Ľubotice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/065

František Hvizda – HM-COMP, Janovce 85 , 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/064

Ľ. Paľa - Autodoprava, Kláštorná 450/28 , 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/063

Mafex,Popradská 56 , 040 01 Košice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 100 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/062

WI-NET, s.r.o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 50 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/061

Marian Plančar , Vyšná 46, 08641 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/060

GMT projekt s.r.o., Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 300 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/050

MCOM-NET s. r. o., Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice

Zmluva o nájme a prevádzkovaní KDS   30.6.2015   29.6.2015  
2015/049

GONDOR s.r.o., Slovenská 14, 08001 Prešov

Zmluva o dielo - Zabezpečenie realizácie pravidelných a nepravidelných komunitných aktivít, vrátane nákupu pomôcok, materiálu, organizačného zabezpečenia 4 743,00 € 12.6.2015   11.6.2015  
2015/048

TIDE s.r.o., Sibírska 6945/19, 080 01 Prešov

Zmluva o poskytnutí služieb -Zabezpečenie externého manažmentu projektu

7 842,55 € 12.6.2015   11.6.2015  
2015/047

Laser servis, spol. s.r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkovice

Kúpna zmluva č. Z20158957_Z 148,99 € 11.6.2015   10.6.2015  
2015/046

Miko František. Ku amfiteátru 145, 086 41 Raslavice

Nájomná zmluva 700 € 11.6.2015   10.6.2015  
2015/045

MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Zmluva o výpožičke - hnuteľného majetku štátu - matrika 476,40 € 30.5.2015   29.5.2015  
2015/044

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 72/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 476,40 € 27.5.2015   26.5.2015  
2015/043

REPASE SLOVAKIA, s.r.o.
Štefánikova 81, 085 01 Bardejov

Sponzorská zmluva uzatvorená podľa § 51 v spojení s § 628 až 630 Občianského zákonníka - ŠSPaT

150 € 27.5.2015   26.5.2015  
2015/042

Pedagogická a .sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5,080 01 Prešov

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA - MŠ II.

  14.5.2015   13.5.2015  
2015/041

Pedagogická a .sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5,080 01 Prešov

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA - MŠ I.

  14.5.2015   13.5.2015  
2015/040

VATAX s.r.o., Matice Slovenskej 903/16, 091 01 Stropkov

Zmluva o odbere druhotných surovín   12.5.2015   11.5.2015  
2015/039

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 6,64 € 8.5.2015   7.5.2015  
2015/038

Le cheque dejeuner s.r.o., Tomašiková 23/D, 821 01 Bratislava

Komisionárska zmluva -stravenky pre osobitného príjemcu   8.5.2015   7.5.2015  
2015/037

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 63/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 476,40 € 8.5.2015   7.5.2015  
2015/036

VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti - ul. Hlavná

  8.5.2015   7.5.2015  
2015/035

PARE, s.r.o., Vyšná 309/3, 086 41 Raslavice

Zmluva o dielo - Dodávka a montáž konštrukcie pre prestrešenie pódia amfiteátra v obci Raslavice

  8.5.2015   7.5.2015  
2015/034

Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava

Poistná zmluva č. 441-7019359 /Zberný dvor/   29.4.2015   28.4.2015  
2015/033

SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Zmluva o dodávke plynu   15.4.2015 31.3.2017 14.4.2015  
2015/032

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dodatok k dohode č. 45/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby zo dňa 25.3.2015 952,80 € 15.4.2015   14.4.2015  
2015/031

Vúb, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Dodatok č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968/2008/UZ

  15.4.2015   14.4.2015  
2015/030

PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Zmluva o partnerstve a spolupráci - Elena   10.4.2015  

09.4.2015

 
2015/029

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 47/2015/§54-VZ/BJ - -o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov 9236,28 € 02.4.2015 31.09.2015

01.4.2015

 
2015/027

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 22/§50j/2015/ŠR-o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 9730,80 € 31.3.2015 31.12.2015

30.3.2015

 
2015/026

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 45/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 340,80 € 31.3.2015 30.09.2015

30.3.2015

dodatok č.1- 14.4.2015 dodatok č.2 -10.9.2015
2015/025

FOKUS Bardejov, s.r.o. Hurbanova 20, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Kúpna zmluva č. Z20152356_Z - tonery

39,60 € 26.3.2015   25.3.2015  
2015/024

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálnosť inklúzia, Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Zmluva o spolupráci č. 062/2015-IZ-4.0/V

  20.3.2015 31.10.2015 19.3.2015  
2015/023

Metodicko- pedagogické centrum, Ševčenková 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 2015_MPC_PRINED_041

  20.03.2015   19.3.2015  
2015/022

INCO- AG s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1 287 € 17.03.2015 30.9.2015 16.3.2015  
2015/021

Vúb, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Zmluva o termínovanom úvere č. 260/2015/ UZ.

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 414/2015/D

40 000€ 12.03.2015   11.3.2015  
2015/019

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
13,28 € 7.3.2015 31.08.2015

6.3.2015

 
2015/013

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0903 540 701   3.3.2015  

2.3.2015

- dodatok -2015/028- dodatok k Zmluve 2015/ 115 zverej.2.9.2015
2015/016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - 0917 708 651   3.3.2015  

2.3.2015

 
2015/016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - MŠ, Knižnica   3.3.2015  

2.3.2015

 
2015/014

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 26/§52a/2015/ŠR - dobrovoľnícka služba   3.3.2015  

2.3.2015

dodatok č.1 -10.9.2015
2015/017

VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o pripojení do distribúčnej sústavy - Zberný dvor   3.3.2015  

2.3.2015

 
2015/015

ALPED s.r.o., Sekčovská 26/1, 086 41 Raslavice

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2014   3.3.2015  

2.3.2015

 
2015/020

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 5/§50j/2015/ŠR - o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnannosti 18064,44 € 16.02.2015 31.11.2015

15.02.2015

 
2015/012

PROFINMET s.r.o., Jégeho 10, 821 08 Bratislava

Zmluva o zabezpečená poradenstva pri financovaní projektu "Rekonštrukcia galérie" 990 € 16.02.2015  

15.02.2015

 
2015/018

Zuzana Šrámková, Žlutická 1682/11, Plzeň 1 – Bolevec, ČR

Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena IN REM

0 € 16.02.2015  

15.02.2015

 
2015/009

MŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. z. 014/1.2MP/2009- ČOV a kanalizácia Raslavice

  14.02.2015  

13.02.2015

 
2015/010

Alianz a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,

Poistná zmluva - náves

Poistná zmluva - traktor

26,04 €

51,80 €

12.02.2015  

11.02.2015

 
2015/005

Ing. Ján Uderman, Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice

Kúpno predajná zmluva-dodanie pracovného oblečenia a obuvi v rámci projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“

  12.02.2015  

11.02.2015

 
2015/006

ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu - MŠ 2

  12.02.2015  

11.02.2015

 
2015/007

ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu - MŠ 1

  12.02.2015  

11.02.2015

 
2015/004

Made spol. s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Dodatok č.3, k Licenčnej zmluve č. U1168/2013

160 € 12.02.2015  

11.02.2015

príloha

2015/008

Magma Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Zmluva o dodávke elektriny

  12.02.2015 28.2.2017

11.02.2015

príloha
2015/003

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č.1/2015/§12- MOS

  29.01.2015  

28.01.2015

 
2015/002

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č.1/§51/2015- absolventska prax

  29.01.2015  

28.01.2015

 

Úrad

Sviatok a výročie

Meniny má Viktor, Porfýr

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.

Ďalší

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:225
TÝŽDEŇ:225
CELKOM:1160490

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na