Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Zmluvy, faktúry a objednávky - ARCHÍV

Zmluvy 2015

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana - dodávateľ

Predmet zmluvy

Náklady na celkové plnenie

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia

 

2015/158

Obec Vaniškovce, Vaniškovce 38, 086 41

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

1438 €/rok 31.12.2015   30.12.2015  

2015/157

Obec Hervartov, Hervartov 84, 086 22

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

  31.12.2015   30.12.2015  

2015/156

Obec Richvald, Richvald 179, 085 01

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

  31.12.2015   30.12.2015  

2015/155

Obec Nižná Voľa, Nižná Voľa 30, 08621

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

  31.12.2015   30.12.2015  

2015/154

Profi dekor s.r.o., Na vyhliadke 3, Prešov

Zmluva o prenájme LED svetelnej vianočnej výzdoby 1050 € 23.12.2015 4.12.2020 22.12.2015  

2015/153

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 47/2015/§54-ŠnZ/BJ/ŠR 14 041 € 22.12.2015 30.9.2016 21.12.2015  

2015/152

Pavol Halanda, Michal nad Žitavou 279, 941 61

Zmluva o poskytovaní služieb- Pasportizácia cintorínu, príloha k zmluve

347,67 € 22.12.2015   21.12.2015  

2015/151

Vúb, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Zmluva o termínovanom úvere č. 1521/2015/UZ

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2218/2015/D

313 654,34 € 19.12.2015   18.12.2015  

2015/150

Vúb, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Zmluva o termínovanom úvere č. 1520/2015/UZ

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2210/2015/D

88 511 € 19.12.2015   18.12.2015  

2015/149

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 36/2015/§54-ŠnZ/BJ/ŠR 4623,84€ 4.12.2015 31.8.2016 3.12.2015  

2015/148

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 165/§54a/2015/ŠR 1429,20€ 4.12.2015 31.5.2016 3.12.2015  

2015/147

O.S.V.O. comp, a.s.Strojnícka 18, 080 01 Prešov

Zmluva o poskytnutí služby - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Raslavice LED technológiou ”,- svetelnotechnické meranie (záverečné meranie) na 262 svetelných bodov 4 558,80€ 3.12.2015   2.12.2015  

2015/146

Allianz- Slovenská poisťovňa a.s., Śturová 7, 042 70 Košice

Poistná zmluva č. 511086511, príloha 4450,37 € 3.12.2015   2.12.2015  

2015/145

Wustenrot poisťovňa a.s., Karadžičová 17, 82522 Bratislava

Návrh na poistenie poistnej zmluvy č. 6091220114 - Pohrebný voz

113,05 € 3.12.2015   2.12.2015  
2015/144 Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice Dodatok  k zmluve o nájme nebytových priestorov 0 € 2.12.2015   1.12.2015  

2015/143

GAAD REAL, s.r.o., Námestie legionárov 5, 080 01 Prešov

Zmluva o dielo - "Modernizácia verejného osvetlenia v obci Raslavice LED technológiou”, príloha 220 890 € 2.12.2015   1.12.2015  

2015/142

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Dodatok č. 1/DZ221101208190101 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012081901 298 666 € 27.11.2015 31.08.2020 26.11.2015  

2015/141

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 30/2015/§54-ŠnZ/BJ/ŠR 9247,68 € 27.11.2015 31.8.2016 26.11.2015  

2015/140

Ing. Marián Eliáš, Kutuzovova 33, 08001 Prešov

Nájomná zmluva - pozemok amfiteáter 25,27€/rok 27.11.2015 16.11.2025 26.11.2015  

2015/139

Jaroslav Herstek, Dujavská 559/41 086 41 Raslavice

Nájomná zmluva - pozemok amfiteáter 18,60€/rok 27.11.2015 16.11.2025 26.11.2015  

2015/138

Vladimír Micheľ, Osikov 10, 086 42

Nájomná zmluva - pozemok amfiteáter 18,60€/rok 27.11.2015 16.11.2025 26.11.2015  

2015/137

Kasprišin František, Dujavská 203/2 , 086 41 Raslavice

Nájomná zmluva - pozemok amfiteáter 67,20€/rok 27.11.2015 16.11.2025 26.11.2015  

2015/136

Margicinová Anna, Vaniškovská 198/5, 086 41 Raslavice

Nájomná zmluva - pozemok amfiteáter 25,27€/rok 27.11.2015 16.11.2025 26.11.2015  

2015/135

Janka Fedorková, Ku amfiteátru 520/23, 086 41 Raslavice

Nájomná zmluva - pozemok amfiteáter 25,27€/+rok 27.11.2015 16.11.2025 26.11.2015  

2015/134

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - verejné osvetlenie   27.11.2015   26.11.2015  

2015/133

MUDr. Igor Madzin, Nižná Olšava 61

Kúpno predajná zmluva 41 € 19.11.2015   18.11.2015  

2015/132

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č.144/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1429,20 € 3.11.2015 30.4.2016 2.11.2015  

2015/131

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č.6/2015/§54-ŠnZ/BJ/ŚR -o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia prac. miesta v rámci projektu "Šanca na zamestnanie" 32 712 € 3.11.2015 31.7.2016 2.11.2015  

2015/130

Obecné služby Raslavice, s.r.o., Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Kúpna zmluva- dodavka zeleniny a ovocia - MŠ   16.10.2015   15.10.2015  

2015/129

MDVaRR SR, Nám.sloboby 6, 81005 Bratislava

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly MDVaRR SR na rok 2015 - koncept riešenia územného plánu obce a návrh územného plánu 8428,80 € 3.10.2015   2.10.2015  

2015/128

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č.61/§50j/2015/ŚR -príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionalnej zamestnanosti 11 440,26 € 3.10.2015   2.10.2015  

2015/127

Komunálna poisťovňa, Horná 25, Banská Bystrica,97401

Poistenie majetku obce - Revitalizácia obecnej zóny 702,68 € 3.10.2015   2.10.2015  

2015/126

Ing. Jaroslav Fedor, Tichá 3, 08001 Prešov Komisionárska zmluva - stavebný dozor - Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ I 1188 € 30.9.2015   29.9.2015  

2015/125

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.z. 248/2015-2050-1200- Modernizácia verejného osvetlenia LED technologiou v obci 209 567, 96 € 29.9.2015   28.9.2015  

2015/124

DataCentrum- DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava a

Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest 0 € 29.9.2015   28.9.2015  

2015/123

Antoňak Michal, Duchnovičova 473/1, 06801 Medzilaborce

Kúpna zmluva - Praga V3S 2800 € 26.9.2015   25.9.2015  

2015/122

jump in! s.r.o. Stromová 54/A, 83101 Bratislava

Kúpna zmluva č. Z201520449_Z - IKT vybavenie pre projekt Rekonštrukcia budov MŠ 1 640 € 25.9.2015   24.9.2015  

2015/121

ŽSR, Klemensová 8, 813 61 Bratislava 813 61

Zmluva č. 871419027-2-2015 o uzavretí bedúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 176,40 € 25.9.2015   24.9.2015  

2015/120

TOWDY s.r.o., Planckova 4, Bratislava 85101

Kúpna zmluva č. Z201523429_Z - tonery 279,99 € 15.9.2015   14.9.2015  

2015/119

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda -príspevok na úhradu časti nákladov, ktoré súvisia s č.113/§52a/2015/ŠR 476 € 11.9.2015   10.9.2015  

2015/117

RÁDIO KISS, s.r.o., prev:Žižkova 30,040 01 Košice

Obchodná zmluva - vysielanie reklám na rozhlasovej stanici Rádio KISS

182 € 3.9.2015   2.9.2015  

2015/116

RÁDIO KISS, s.r.o., prev:Žižkova 30,040 01 Košice

- výroba reklamy

36€ 3.9.2015   2.9.2015  

2015/113

Obecné služby Raslavice, s.r.o., Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Zmluva o nájme nebytových priestorov

50€ 26.8.2015   25.8.2015  

2015/112

SPP- distibúcia , a.s. Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ 1€ 25/2015/RCV

1€ 26.8.2015   25.8.2015  

2015/111

MK SR, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 č. MK-6016/2015/5.1

6000 € 26.8.2015   25.8.2015  

2015/110

Groupama poisťovňa a.s., Miletičova 21, 821 08 Bratislava

Dodatok č. 2 k Poistnej zmluve č. 9100176792

2464,96 € 19.8.2015   18.8.2015  

2015/109

MV SR – Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, 081 92 Prešov

Zmluva č. 107/2015/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality

7000 € 19.8.2015   18.8.2015  

2015/108

Ladislav Hudák, Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice

Dodatok č.2 k zmluve o zvoze a manipulácii odpadu

  19.8.2015   18.8.2015  

2015/107

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa, Slovenská provincia, Zimná 201/66 , Spišská Nová Ves

Zmluva o nájme nebytových priestorov

  19.8.2015   18.8.2015  

2015/106

GAS – MG, spol. s.r.o., Komenského 315, 089 01 Svidník

Zmluva o dielo č...5/2015 -„Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ I. Raslavice“. priloha -rozpočet

355 000 € 01.8.2015 30.11.2015 31.7.2015  

2015/105

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 99/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 952,80 € 30.7.2015 31.1.2016 29.7.2015  

2015/104

 

Imlpementačná agentúra MP , 811 05 Bratislava

Dodatok č. DOD/01-2015//062/2015-IZ-4.0/V k Zmluve o spoluprácii v rámci Národného projektu Komunitné centrá   10.7.2015   9.7.2015  

2015/102

Komunálna poisťovňa a.s., Śtefaniková 17, 811 05 Bratislava

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 19,92 € 4.7.2015 31.12.2015 3.7.2015  

2015/101

Prešovská úniverzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Darovacia zmluva 120 € 4.7.2015   3.7.2015  

2015/100

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 150/2015/§12 -o pomienkach vykonávania menších obecných služieb 0 € 4.7.2015 31.12.2015 3.7.2015  

2015/099

Slovenské národné múzeum-Múzeá v Martine,Vajanského nábr. 2, P.O.BOX 13, 810 06 Bratislava 16

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. SNM-MT-ZOV – 2015/1538 0 € 4.7.2015 03.07.2015 3.7.2015  

2015/098

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 82/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 1429,20 € 3.7.2015 31.12.2015 2.7.2015  

2015/097

Euro Dotacie a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

Zmluva o poskytnutí služieb- Modernizácia verejného osvetlenia LED technologiou - spracovanie žiadosti o NFP

1500€ 3.7.2015 30.6.2015 2.7.2015  

2015/096

Euro Dotacie a.s., Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina

Zmluva o poskytnutí služieb- Modernizácia verejného osvetlenia LED technologiou

1000€ 3.7.2015   2.7.2015  
2015/095

MK SR, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 č. MK-4973/2015/7.1

6 000 € 3.7.2015 31.12.2015 2.7.2015 47.ŠSPaT

2015/094

MK SR, Námestie SNP 33, 81331 Bratislava

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2015 č. MK-1079/2015/2.5

950 € 3.7.2015 31.12.2015 2.7.2015 Obnova knižničného fondu

2015/093

Ing. Ján Štelbacký, Sídlisko Rozvoj bl.15, 054 01 Levoča

Zmluva o audítorskej činnosti

970 € 3.7.2015   2.7.2015  

2015/092

TPA s,r.o., audítorská spoločnosť, Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

870 € 3.7.2015   2.7.2015  

2015/091

STAVONA, s.r.o, Metodová 8, Prešov

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 2.7.2015   1.7.2015  

2015/090

Východoslovenská distribučná a.s,Mlynská 31, 042 91 Košice

Kúpna zmluva č. 0682/3030/2015 - PD -IBV Nad ihriskom 2544 € 1.7.2015   30.6.2015  

2015/089

Komunálna poisťovňa a.s., Śtefaniková 17, 811 05 Bratislava

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 6,64 € 1.7.2015   30.6.2015  

2015/088

Úrad vlády Slovenskej republiky Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 1

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry národnostných menšín číslo: 285/2015 - Žoltak Štefan CD nosič 2000 € 1.7.2015   30.6.2015  

2015/087

Východoslovenská distribučná a.s,Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy ul. Nad ŽSR   1.7.2015   30.6.2015  

2015/086

ŽSR" ,Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Kúpna zmluva č. 871419-011/2015/O320-Ša

5 500 € 1.7.2015   30.6.2015  

2015/085

Kandračovci, Krásna Lúka 90, 082 73

Zmluva o sprostredkovaní koncertu 6 500 € 1.7.2015   30.6.2015  

2015/084

Jozef Nosaľ, bytom: Vyšná 491/9, 08641 Raslavice

Kúpno predajná zmluva - pozemok 28 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/083

Agro Raslavice, Čergovská 583, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/082

RAKY stav, s.r.o., Čergovská 691/15, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 1000 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/081

Štýl-Ivanov, s.r.o., Vyšný Kazimír 23, 094 09 Sedliská

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 500 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/080

Marek Ratica - DREVORAT, Hrabovecká 540/3, Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 50 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/079

BONA Market, s.r.o., Železničná 319, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 50 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/078

Ing. Ján Uderman, Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 300 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/077

REPASE SLOVAKIA, s.r.o.
Štefánikova 81, 085 01 Bardejov

Sponzorská zmluva 47.ročník ŠSPaT 150 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/076

KOVO s.r.o, Čergovská 539, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 100 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/075

KOMFOS, Prešov, s.r.o, Ľubochnianska 2, Ľubotice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 300 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/074

Ondrej Demo, Sekčovská 388/4, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/073

JK MET, s.r.o., Čergovská 584, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/072

PC Komplet, s.r.o., Kopčákova 3, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 50 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/071

Korada, s.r.o.Čergovská ul. , 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 50 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/070

LIVE sport bar, Hlavná ul., 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/069

Ladislav Hudák , Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/068

PARE INVEST, s.r.o., Vyšná 309, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  

2015/067

Imrich Goliaš- LIANA Golf, Lopuchovská 1, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/066

MIRAD, s.r.o.Bardejovská 23, Ľubotice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/065

František Hvizda – HM-COMP, Janovce 85 , 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/064

Ľ. Paľa - Autodoprava, Kláštorná 450/28 , 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/063

Mafex,Popradská 56 , 040 01 Košice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 100 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/062

WI-NET, s.r.o., Hlavná 8/18, 086 41 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 50 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/061

Marian Plančar , Vyšná 46, 08641 Raslavice

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 200 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/060

GMT projekt s.r.o., Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov

Zmluva o reklame 47.ročník ŠSPaT 300 € 30.6.2015   29.6.2015  
2015/050

MCOM-NET s. r. o., Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice

Zmluva o nájme a prevádzkovaní KDS   30.6.2015   29.6.2015  
2015/049

GONDOR s.r.o., Slovenská 14, 08001 Prešov

Zmluva o dielo - Zabezpečenie realizácie pravidelných a nepravidelných komunitných aktivít, vrátane nákupu pomôcok, materiálu, organizačného zabezpečenia 4 743,00 € 12.6.2015   11.6.2015  
2015/048

TIDE s.r.o., Sibírska 6945/19, 080 01 Prešov

Zmluva o poskytnutí služieb -Zabezpečenie externého manažmentu projektu

7 842,55 € 12.6.2015   11.6.2015  
2015/047

Laser servis, spol. s.r.o., Lipová 3, 900 81 Šenkovice

Kúpna zmluva č. Z20158957_Z 148,99 € 11.6.2015   10.6.2015  
2015/046

Miko František. Ku amfiteátru 145, 086 41 Raslavice

Nájomná zmluva 700 € 11.6.2015   10.6.2015  
2015/045

MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Zmluva o výpožičke - hnuteľného majetku štátu - matrika 476,40 € 30.5.2015   29.5.2015  
2015/044

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 72/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 476,40 € 27.5.2015   26.5.2015  
2015/043

REPASE SLOVAKIA, s.r.o.
Štefánikova 81, 085 01 Bardejov

Sponzorská zmluva uzatvorená podľa § 51 v spojení s § 628 až 630 Občianského zákonníka - ŠSPaT

150 € 27.5.2015   26.5.2015  
2015/042

Pedagogická a .sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5,080 01 Prešov

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA - MŠ II.

  14.5.2015   13.5.2015  
2015/041

Pedagogická a .sociálna akadémia, Kmeťovo stromoradie 5,080 01 Prešov

Zmluva o vykonaní súvislej praxe žiakov PaSA - MŠ I.

  14.5.2015   13.5.2015  
2015/040

VATAX s.r.o., Matice Slovenskej 903/16, 091 01 Stropkov

Zmluva o odbere druhotných surovín   12.5.2015   11.5.2015  
2015/039

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 6,64 € 8.5.2015   7.5.2015  
2015/038

Le cheque dejeuner s.r.o., Tomašiková 23/D, 821 01 Bratislava

Komisionárska zmluva -stravenky pre osobitného príjemcu   8.5.2015   7.5.2015  
2015/037

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 63/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 476,40 € 8.5.2015   7.5.2015  
2015/036

VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice

Zmluva o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti - ul. Hlavná

  8.5.2015   7.5.2015  
2015/035

PARE, s.r.o., Vyšná 309/3, 086 41 Raslavice

Zmluva o dielo - Dodávka a montáž konštrukcie pre prestrešenie pódia amfiteátra v obci Raslavice

  8.5.2015   7.5.2015  
2015/034

Kooperatíva poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava

Poistná zmluva č. 441-7019359 /Zberný dvor/   29.4.2015   28.4.2015  
2015/033

SPP a.s., Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava

Zmluva o dodávke plynu   15.4.2015 31.3.2017 14.4.2015  
2015/032

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dodatok k dohode č. 45/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby zo dňa 25.3.2015 952,80 € 15.4.2015   14.4.2015  
2015/031

Vúb, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Dodatok č. 8 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968/2008/UZ

  15.4.2015   14.4.2015  
2015/030

PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Zmluva o partnerstve a spolupráci - Elena   10.4.2015  

09.4.2015

 
2015/029

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 47/2015/§54-VZ/BJ - -o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov 9236,28 € 02.4.2015 31.09.2015

01.4.2015

 
2015/027

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 22/§50j/2015/ŠR-o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 9730,80 € 31.3.2015 31.12.2015

30.3.2015

 
2015/026

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 45/§52a/2015/ŠR-na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 340,80 € 31.3.2015 30.09.2015

30.3.2015

dodatok č.1- 14.4.2015 dodatok č.2 -10.9.2015
2015/025

FOKUS Bardejov, s.r.o. Hurbanova 20, 08501 Bardejov, Slovenská republika

Kúpna zmluva č. Z20152356_Z - tonery

39,60 € 26.3.2015   25.3.2015  
2015/024

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálnosť inklúzia, Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Zmluva o spolupráci č. 062/2015-IZ-4.0/V

  20.3.2015 31.10.2015 19.3.2015  
2015/023

Metodicko- pedagogické centrum, Ševčenková 11, P.O.BOX 58, 850 05 Bratislava

Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku č. 2015_MPC_PRINED_041

  20.03.2015   19.3.2015  
2015/022

INCO- AG s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1 287 € 17.03.2015 30.9.2015 16.3.2015  
2015/021

Vúb, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Zmluva o termínovanom úvere č. 260/2015/ UZ.

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 414/2015/D

40 000€ 12.03.2015   11.3.2015  
2015/019

Komunálna poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
13,28 € 7.3.2015 31.08.2015

6.3.2015

 
2015/013

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - 0903 540 701   3.3.2015  

2.3.2015

- dodatok -2015/028- dodatok k Zmluve 2015/ 115 zverej.2.9.2015
2015/016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dohoda k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - 0917 708 651   3.3.2015  

2.3.2015

 
2015/016

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - MŠ, Knižnica   3.3.2015  

2.3.2015

 
2015/014

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 26/§52a/2015/ŠR - dobrovoľnícka služba   3.3.2015  

2.3.2015

dodatok č.1 -10.9.2015
2015/017

VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o pripojení do distribúčnej sústavy - Zberný dvor   3.3.2015  

2.3.2015

 
2015/015

ALPED s.r.o., Sekčovská 26/1, 086 41 Raslavice

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 24.11.2014   3.3.2015  

2.3.2015

 
2015/020

ÚPSVaR,Dlhý rad 17, 08501 Bardejov

Dohoda č. 5/§50j/2015/ŠR - o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnannosti 18064,44 € 16.02.2015 31.11.2015

15.02.2015

 
2015/012

PROFINMET s.r.o., Jégeho 10, 821 08 Bratislava

Zmluva o zabezpečená poradenstva pri financovaní projektu "Rekonštrukcia galérie" 990 € 16.02.2015  

15.02.2015

 
2015/018

Zuzana Šrámková, Žlutická 1682/11, Plzeň 1 – Bolevec, ČR

Dodatok k zmluve o zriadení vecného bremena IN REM

0 € 16.02.2015  

15.02.2015

 
2015/009

MŽP SR, Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. z. 014/1.2MP/2009- ČOV a kanalizácia Raslavice

  14.02.2015  

13.02.2015

 
2015/010

Alianz a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava,

Poistná zmluva - náves

Poistná zmluva - traktor

26,04 €

51,80 €

12.02.2015  

11.02.2015

 
2015/005

Ing. Ján Uderman, Na Kameni 385/5, 086 41 Raslavice

Kúpno predajná zmluva-dodanie pracovného oblečenia a obuvi v rámci projektu „Raslavice – komunitnými aktivitami k lepšej kvalite života“

  12.02.2015  

11.02.2015

 
2015/006

ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu - MŠ 2

  12.02.2015  

11.02.2015

 
2015/007

ESPIK Group s.r.o., Orlov 133, 065 43

Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere a odvoze odpadu - MŠ 1

  12.02.2015  

11.02.2015

 
2015/004

Made spol. s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica

Dodatok č.3, k Licenčnej zmluve č. U1168/2013

160 € 12.02.2015  

11.02.2015

príloha

2015/008

Magma Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Zmluva o dodávke elektriny

  12.02.2015 28.2.2017

11.02.2015

príloha
2015/003

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č.1/2015/§12- MOS

  29.01.2015  

28.01.2015

 
2015/002

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č.1/§51/2015- absolventska prax

  29.01.2015  

28.01.2015

 

Úrad

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Aj malý dážď na Vstúpenie škodí senu, naproti tomu jasný deň osoží.

Ďalší

Preklad (translations)

Aktuálne projekty

IROP

OP

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 6
DNES: 294
TÝŽDEŇ: 1619
CELKOM: 820319

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu