Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Zmluvy, faktúry a objednávky - ARCHÍV

Zmluvy 2016

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana - dodávateľ

   

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia

 

2016/227

Ing. Jarina Jozef, Čergovská 239/4 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A 9 

25 € 30.12.2016 29 .12.2026

29.12.2016

 

2016/226

František Chovanec , Hlavná 526/91 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A 194

25 € 30.12.2016 12.12.2026

29.12.2016

 

2016/225

Štefan Nosáľ, Vyšná 490/11, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/83

40 € 30.12.2016 13.12.2026

29.12.2016

 

2016/224

UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č. 16/34/010/89 - pomoc v hmotnej núdzi

  29.12.2016  

28.12.2016

 

2016/223

VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o pripojení žiadaťeľa o pripojenie do distribúčnej sústavy - nemeraný odber

  29.12.2016  

28.12.2016

 

2016/222

MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 18/7555 , 92101 Piešťany

Rámcová dohoda č. Z201646590_Z- Dodávka elektrickej energie

53 478,00 EUR 23.12.2016 15.12.2026

22.12.2016

 

2016/221

C.solution s.r.o., Tehelná 5/A, 94912 Nitra,

Kúpna zmluva č. Z201647834_Z- tonery

240 € 23.12.2016  

22.12.2016

 

2016/220

Miloš Kovalčín , Dujavská 217/23 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A 123

40 € 22.12.2016 15.12.2026

21.12.2016

 

2016/219

UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti č. 39/§50j/NS-2016/ŠR 15 731,10 € 22.12.2016 30.9.2016

21.12.2016

 

2016/218

Štefan Buranovský, Hlavná 161/44 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A 190

25 € 22.12.2016 14.12.2026

21.12.2016

 

2016/217

Štefan Buranovský, Hlavná 161/44 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A 144 

40 € 22.12.2016 14.12.2026

21.12.2016

 

2016/216

Mária Petraninová ,Pod papierňou 1524/45 , 085 01 Bardejov

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/117

40 € 22.12.2016 21.12.2026

21.12.2016

 

2016/215

Magdaléna Packová ,Dujavská 678/30 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/20

25 € 22.12.2016 14.12.2026

21.12.2016

 

2016/214

Miloslav Hovanec ,Hlavná 648/96 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/71

40 € 15.12.2016 13.12.2026

14.12.2016

 

2016/213

Mária Petraninová ,Pod papierňou 1524/45 , 085 01 Bardejov

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. B/24 A

25 € 09.12.2016 06.12.2026

08.12.2016

 

2016/212

Mária Petraninová ,Pod papierňou 1524/45 , 085 01 Bardejov

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. B/24

40 € 09.12.2016 06.12.2026

08.12.2016

 

2016/211

UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č. 107/§ 51/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, Príloha č. 1 k Dohode č. 107/§51/2016 0 €

2.12.2016

31.5.2017

1.12.2016

 

2016/210

Viera Bělunková ,Vaniškovce 2, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/186

25 € 29.11.2016 23.11.2026

28.11.2016

 

2016/209

Monika Chovancová ,Vyšná 370/54 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/202

25 € 29.11.2016 16.8.2026

28.11.2016

 

2016/208

Stanislava Vavreková ,Hlavná 227/65, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. B/15

10 € 29.11.2016 12.8.2026

28.11.2016

 

2016/207

František Tomaščík ,Toplianska 555/4 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. C/18

25 € 29.11.2016 12.8.2026

28.11.2016

 

2016/206

Anton Saloky ,Hlavná 176/72 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.C/19

25 € 29.11.2016 16.8.2026

28.11.2016

 

2016/205

Alena Fejcová ,Toplianska 412/32 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 302 

40 € 29.11.2016 16.8.2026

28.11.2016

 

2016/204

Jolana Lacková ,Klepár 42/16 , 086 12 Kurima

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 328 

25 € 29.11.2016 12.8.2026

28.11.2016

 

2016/203

O.S.V.O.comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov

Zmluva o dielo 3A-ZoD-0011116

31 749,41 € 23.11.2016  

22.11.2016

 

2016/202

Ing. Vladimír Fedorko , Ku amfiteátru 520/23 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 129 

40 € 23.11.2016 16.11.2026

22.11.2016

 

2016/201

Hudák František , Vyšná 281/42 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/77

40 € 10.11.2016 7.11.2026

9.11..2016

 

2016/200

Komunálna poisťovňa a.s,V.I.G. Štefan 17, 81105 Bratislava Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby 6,64 € 10.11.2016  

9.11.2016

 
2016/199

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-611-02991 - Modernizácia vybavenia a vybavenie nových priestorov knižnice v Raslaviciach 4000 € 3.11.2016  

2.11..2016

 

2016/198

Čekan Jaroslav, Hlavná 234/51 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 21 

25 € 3.11.2016 31.10.2026

2.11..2016

 

2016/197

Novotná Viera , Hlavná 158/38, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 110 

40 € 3.11.2016 31.10.2026

2.11..2016

 

2016/196

W-Control, s.r.o., Kuzmányho 5000/1
058 01 Poprad

Zmluva č.161 /2016 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

 

3.11.2016

 

2.11..2016

 

2016/195

Miroslava Bednárová
Sekčovská 23/7, 086 41 Raslavice

Zmluva o udelení grantu č.4/2016 100 €

3.11.2016

30.11.2016

2.11..2016

 

2016/194

Cyklo – klub Raslavice
Alejová 32/33, 086 41 Raslavice

Zmluva o udelení grantu č.3/2016 378 €

3.11.2016

30.11.2016

2.11..2016

 

2016/193

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Raslavice, Kostolná 1, 086 41 Raslavice

Zmluva o udelení grantu č.2/2016 400 €

3.11.2016

30.11.2016

2.11..2016

 

2016/192

POST BELLUM SK, o.z.
Klincova 35, Bratislava

Zmluva o udelení grantu č.1/2016 122 €

3.11.2016

30.11.2016

2.11..2016

 

2016/191

UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č. 98/§ 52a/2016/ŠR/BJ o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

278,70 €

1.11.2016

30.4.2017

31.10.2016

 

2016/190

UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č. 79/§ 51/2016 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, Príloha č. 1 k Dohode č. 79/§51/2016 - Menný zoznam absolventov škôl - 243.57 kB  

1.11.2016

30.4.2017

31.10.2016

 

2016/189

UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č. 29/§50j/NS-2016/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.

6 101,82 €

1.11.2016

31.7.2017

31.10.2016

 
2016/188

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-613-02963 -Doplnenie knižničného fondu v Obecnej knižnici 1000 €

1.11.2016

 

31.10.2016

 
2016/187

DataCentrum- DEUS, Kýčerského 5, 811 05 Bratislava

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému Dátového centra obcí a miest  

25.10.2016

 

24.10.2016

 

2016/186

Alianz Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava

Súhrn návrh poistnej zmluvy PP01 - Zmena poistnej zmluvy č. 511086511 4 583,88 € 21.10.2016  

20.10.2016

 

2016/185

Zuščinová Božena , Alejová 49/8 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 55 

40 € 13.10.2016 12.10.2016

12.10.2016

 

2016/184

Zuščinová Božena , Alejová 49/8 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 58 

40 € 13.10.2016 12.10.2016

12.10.2016

 

2016/183

FALCO SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 8-10, 85101 Bratislava

Kúpna zmluva č. Z201626532_Z- Rokovacie stoličky

1 712,88 € 13.10.2016  

12.10.2016

 

2016/182

Jozef Marinčin, Hertník 156, 086 42 Hertník

Nájomná zmluva - nebytové priestory

  8.10.2016  

7.10.2016

 

2016/181

Anna Maršalová, Abrahámovce 10, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 48 

25 € 5.10.2016 4.10.2026

4.10.2016

 

2016/180

Obecné služby Raslavice s.r.o., Hlavná 154 0 , 086 41 Raslavice

Kúpna zmluva MŠ II. - dodávka zemiakov, zeleniny a ovocia

  4.10.2016  

3.10.2016

 

2016/179

Obecné služby Raslavice s.r.o., Hlavná 154 0 , 086 41 Raslavice

Kúpna zmluva MŠ I. - dodávka zemiakov, zeleniny a ovocia

  4.10.2016  

3.10.2016

 

2016/178

Andrej Remeta, Okružná 84/10 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 162 

40 € 30.9.2016 27.9.2026

29.9.2016

 

2016/177

Andrej Remeta, Okružná 84/10 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 180 

25 € 30.9.2016 27.9.2026

29.9.2016

 
2016/175, 176 Orange Slovensko a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb, Dodatok k zmluve

  30.9.2016  

29.9.2016

 
2016/174 JURIGA spol. s r. o.
Gercenova 3, 85101 Bratislava
Kúpna zmluva č. Z201626059_Z - tonery 230 € 30.9.2016  

29.9.2016

 
2016/173 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o technických požiadavkách na dodávku druhotných surovín č. ZTP06022016015   30.9.2016  

29.9.2016

 

2016/172

Koloman Žolták,Toplianska 411/23 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 266 

20 € 30.9.2016 27.5.2024

29.9.2016

 

2016/171

Hlavinková Anna, Pod kaštieľom, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 61 

25 € 30.9.2016 26.9.2026

29.9.2016

 

2016/170

Imrich Železník, Kostolná 557/20 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.C 20 

25 € 19.9.2016 6.9.2026

6.9.2016

 
2016/169 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201517/A - Vyšný Kručov   19.9.2016   18.9.2016  
2016/168 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201515/A - Vaniškovce   19.9.2016   18.9.2016  
2016/167 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201513/A - Šiba   19.9.2016   18.9.2016  
2016/166 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201512/A - Stuľany   19.9.2016   18.9.2016  
2016/165 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201511/A - Richvald   19.9.2016   18.9.2016  
2016/164 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201507/A - Oľšavce   19.9.2016   18.9.2016  
2016/163 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201506/A - Nižná Voľa   19.9.2016   18.9.2016  
2016/162 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201505/A - Marhaň   19.9.2016   18.9.2016  
2016/161 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201502/A - Koprivnica   19.9.2016   18.9.2016  
2016/160 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201501/A - Kochanovce   19.9.2016   18.9.2016  
2016/159 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201550/A - Kobyly   19.9.2016   18.9.2016  
2016/158 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201549/A - Janovce   19.9.2016   18.9.2016  
2016/157 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201547/A - Hervartov   19.9.2016   18.9.2016  
2016/156 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201546/A - Harhaj   19.9.2016   18.9.2016  
2016/155 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201545/A - Hankovce   19.9.2016   18.9.2016  
2016/154 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201544/A - Fričkovce   19.9.2016   18.9.2016  
2016/153 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201543/A - Buclovany   19.9.2016   18.9.2016  
2016/152 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201541/A - Raslavice   19.9.2016   18.9.2016  
2016/151 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201539 /A - Hertník   19.9.2016   18.9.2016  
2016/150 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0703201537/A - Abrahámovce   19.9.2016   18.9.2016  
2016/149 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Zmluva o prevádzke triedeného zberu č. ZPVSN0622201503/A - Lopúchov   19.9.2016   18.9.2016  
2016/148 ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava Rámcová zmluva č. RZVSN0419201612 k Zmluvám o prevádzke triedeného zberu   19.9.2016   18.9.2016  
2016/147 Karpatská nadácia, Letná 27, 040 01 Košice Zmluva o poskytnutí grantu - Zvýšenie počtu zamestnancov z MRK rozšírením sortimentu pestovania zeleniny, príloha 7 000 € 19.9.2016 15.9.2017 18.9.2016  
2016/146 VSD a.s., Mlynská 31, 043 91 Košice Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy - č.ZoP/2016/372   6.9.2016   5.9.2016  
2016/145

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava - Staré mesto

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-420-01841 - Dorota - 85. výročie založenia DFSk 8 000 € 6.9.2016   5.9.2016  
2016/144 Wustenrot poisťovňa a.s., Karadžičová 17, 82522 Bratislava Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu- poistná zmluva 610/293013-2- Fiat Doblo 92,65 € 6.9.2016   5.9.2016  

2016/143

Obec Vyšná Šebestová, Vyšná Šebestová 157, Kúpno predajná zmluva na auto 300 € 24.8.2016   23.8.2016  

2016/142

Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Kúpno predajná zmluva - pozemky 1136 € 17.8.2016   16.8.2016  

2016/141

Laser servis spol. s.r.o., Lipová 3 90081 Šenkvice Kúpna zmluva č. Z201619544_Z- tonery 110,16€ 17.8.2016   16.8.2016  

2016/140

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike, so sídlom Panenská 4, 811 03 Bratislava Zmluva o nájme nehnuteľností - židovská synygóga 1€ 17.8.2016 11.8.2036 16.8.2016  

2016/139

MONTOZVAR, s.r.o., Raslavice 498, 086 41

Nájomná zmluva

170 €/rok 9.8.2016 31.12.2026

8.8.2016

 

2016/138

Štefan Angelovič, Hlavná 5/12 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A56

16,60 € 30.7.2016 15.11.2020

29.7.2016

 

2016/137

Štefan Angelovič, Hlavná 5/12 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A36

40 € 30.7.2016 18.11.2026

29.7.2016

 

2016/136

Jaroslav Remeta, Janoušková 12, 08001 Prešov

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.28

80 € 30.7.2016 15.7.2036

29.7.2016

 

2016/135

Kračanská Margita, Alejová 40/23, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.99

25 € 30.7.2016 15.7.2026

29.7.2016

 

2016/134

Ján Kancír, Vyšná 304/17 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.C 16 

25 € 30.7.2016 20.7.2026

29.7.2016

 

2016/133

Paľa Ján, Pod kaštieľom 125/9 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.159

25 € 30.7.2016 20.7.2026

29.7.2016

 

2016/132

Paľa Ján, Pod kaštieľom 125/9 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.329

40 € 30.7.2016 20.7.2026

29.7.2016

 

2016/131

Emília Maniková, Vaniškovská 398/22 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.C 17 

25 € 30.7.2016 22.7.2026

29.7.2016

 

2016/130

Ján Kancír, Vyšná 304/17 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.B 18 

25 € 30.7.2016 22.7.2026

29.7.2016

 

2016/129

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 81108 Bratislava - Staré mesto

Zmluva p poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-430-01156 - realizácia festivalu v oblasti kultúry 12 000€ 30.7.2016  

29.7.2016

 

2016/128

Balur s.r.o., Nám. Sv. Egídia 40/93, 08501 Poprad

Zmluva o poskytovaní služieb - nelegálne skládky   30.7.2016  

29.7.2016

 

2016/127

PSK, Námestie mieru 2, 08001 Prešov

Zmluva č. 393/2016/OK   30.7.2016  

29.7.2016

 

2016/126

PSK, Námestie mieru 2, 08001 Prešov

Zmluva č. 570/2016/ODDRC

1000 € 30.7.2016  

29.7.2016

 

2016/125

Milan Michalík AUTO ALLES, Trusalová 1002/22, Turany 03853

Kúpna zmluva č.795/V

2000 € 21.7.2016  

20.7.2016

 

2016/124

Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finanč. príspevku č.z. 248/2015-2050-1200

  21.7.2016  

20.7.2016

 

2016/123

Remeta Dušan, Ku amfiteátru 456/22, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.188

10 € 8.7.2016 30.06.2026

7.7.2016

 

2016/122

Remeta Dušan, Ku amfiteátru 456/22, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.8

16,60 € 8.7.2016 05.02.2018

7.7.2016

 

2016/121

TPA, s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01

Doplnok č. 2 k zmluve o zabezpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

2 600 € 8.7.2016  

7.7.2016

 

2016/120

Martin Gdovin, Dujavská 216/25, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.B 43 

16,60 € 1.7.2016 24.07.2020

30.06.2016

 

2016/120

UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti"- č.126/2016/§ 54 - CzKN

24 639,75 € 1.7.2016 31.09.2017

30.06.2016

 

2016/119

Ratica Marek, Alejová 46/16 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.89

25 € 1.7.2016 27.6.2026

30.06.2016

 

2016/118

UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č. 19/§50j/NS-2016/ŠR o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.

6 101,82 € 30.6.2016  

29.06.2016

 

2016/117

Božena Bartková, Na kameni 359/8 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A 179

25 € 30.6.2016 20.6.2026

29.06.2016

 

2016/116

Božena Bartková, Na kameni 359/8 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A 180

25 € 30.6.2016 20.6.2026

29.06.2016

 

2016/115

Pavlína Cinová, Toplianska 418/38, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.315

25 € 30.6.2016 20.6.2026

29.06.2016

 

2016/114

Komunálna poisťovňa a.s,V.I.G.

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 10949101765 - Avia

114,75 €/rok 30.6.2016  

29.06.2016

 

2016/113

Obec Predajná, J.Pejku 67, 976 63

Kúpna zmluva - Avia

400 € 30.6.2016  

29.06.2016

 

2016/112

HOOK, s.r.o., Toryská 6, 040 11 Košice

Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich

  24.6.2016  

23.06.2016

 

2016/111

Ing. Rudolf Novotný – DRUPROJEKT IPZ Okružná č. 33, 080 01 Prešov

Zmluva o dielo - Kompostáreň v obci Raslavice

2.520 € 24.6.2016  

23.06.2016

 

2016/110

TOP GRILL LM, s.r.o., Hlavná 42/160, 086 41 Raslavice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/109

RIMI-Security s.r.o.,Duklianska 14, 085 01 Bardejov

Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 100 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/108

STAVONA, s.r.o. Prešov, Metodova 8, 080 01 Prešov Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/107

SAGANSPORT s.r.o. , Duklianska 15, 085 01 Bardejov Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT   14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/106

RAKY stav, s.r.o., Hlavná 387/87, Raslavice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 1000 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/105

PROENERGS s.r.o., Strojnícka 12, 080 06 Prešov Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/104

PARE Invest, s.r.o., Vyšná 309, 086 41 Raslavice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 100 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/103

P.A.Ľ.A., s.r.o., Kláštorná 450/28, 086 41 Raslavice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/102

O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 01 Prešov Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 500 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/101

Motor-Car Prešov, s.r.o. , Petrovanská 36, 080 01 Prešov Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 500 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/100

MIRAD, s.r.o., Bardejovská 23, 080 06 Ľubotice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 500 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/099

MCOM-NET s. r. o., Dujavská 23/217, 086 41 Raslavice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/098

Imrich Goliaš - LIANA-GOLF, Lopuchovská 734/1, 086 41 Raslavice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 250 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/097

KOMFOS Prešov, s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 300 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/096

JK MET, s.r.o., Čergovská 584, Raslavice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/095

KLAMP - PLAST, s.r.o., Bardejovská Zábava 3820, 085 01 Bardejov Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/094

František Hvizda - HM-COMP, Janovce 85, 086 41 Raslavice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 400 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/093

Ladislav Hudák, Kláštorná 91/29, 086 41 Raslavice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/092

HERACO s.r.o., Čergovská 635/12, 086 41 Raslavice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/091

GMT projekt, spol. s r.o., Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 500 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/090

GAS – MG, s.r.o. , Komenského 315, Svidník 089 01 Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 500 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/089

Ondrej Demo, Sekčovská 388/4, 086 41 Raslavice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/088

Limousin travel s.r.o., Pod furčou 7, 040 01 Košice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/087

BAPE FOOD s.r.o., Ovocinárska 51, Sabinov 083 01 Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/086

AGRO RASLAVICE, s.r.o. , Čergovská 583, 086 41 Raslavice Zmluva o nájme plochy pre umiestnenie reklamy - ŠSPaT 200 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/085

Eurovia a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Zmluva o dielo - Vysprávky MK

10 775,83 € 14.6.2016  

13.06.2016

 

2016/084

Numeral, spol. s.r.o., Tačevská 19, 08501 Bardejov

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 28.5.2012 - vyhotovenie PD - Rekonštrukcia MŠ

  11.6.2016  

10.06.2016

 

2016/083

Stanislava Vavreková,Hlavná 227/65 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. C14

25 € 30.5.2016 18.05.2026

29.5.2016

 

2016/082

Marta Jančušová,Vaniškovská 189/4, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. C15

25 € 30.5.2016 09.05.2026

29.5.2016

 

2016/081

Ing. Vladimír Droblienka,Kostolná 31, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. C13

25 € 30.5.2016 03.05.2026

29.5.2016

 

2016/080

Mária Sabolová,Vaniškovská 440/14, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.B 45

16,60 € 30.5.2016 06.09.2022.

29.5.2016

 

2016/079

Mária Sabolová,Vaniškovská 440/14, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A167

25 € 30.5.2016 17.05.2026

29.5.2016

 

2016/078

Vladimír Jančuš,Vaniškovská 23, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A78

40 € 30.5.2016 17.05.2026

29.5.2016

 

2016/077

Peter Gdovin,Sekčovská 22/10, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A182

16,60 € 28.5.2016 28.11.2018

27.5.2016

 

2016/076

TIDE , s.r.o., Sibírska 6945/19, Prešov 080 01

Zmluva o nájme nebytových priestorov 2500 € 28.5.2016  

27.5.2016

 

2016/075

Jozef Olšavský – Pohrebné služby
Lúčna 470/9, 086 41 Raslavice

Zmluva o poskytnutí pohrebných služieb

  28.5.2016  

27.5.2016

 

2016/074

DANA-ALARM s.r.o., Janáčková 45, 080 05 Prešov

Rámcová zmluva o poskytnutí technickej služby   27.5.2016 06.05.2018

26.5.2016

 

2016/073

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona -16/§50j/NS 2016 10 816,65 € 25.5.2016 28.2.2017

24.5.2016

 

2016/072

DD21 s.r.o.
Švábska 107, 08005 Prešov

Kúpna zmluva - Z201611396_Z

  25.5.2016  

24.5.2016

 

2016/071

Lukas Metal s.r.o., Slanská 2488/10, 08006 Prešov- Nižná

Zmluva o dodávkach tovaru - odpady

  21.5.2016  

20.5.2016

 

2016/070

ENVI- PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

Zmluva č. VSN0703201541

  21.5.2016  

20.5.2016

 

2016/069

Dôvera zdravotná poisťovňa a.s., Einsteinova 25, 85101 Bratislava

Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb

  21.5.2016  

20.5.2016

 

2016/068

Komunálna poisťovňa a.s. V.I.G., Štefaniková 17, 811 05 Bratislava 1

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

26,56 € 21.5016  

20.5.2016

 

2016/067

Martin Kmec, Kmec Ján, Dávid Domen a Veronika Domenová,Kmec František, Šrámková Zuzana, Labudová Božena, Bašistová Magdaléna, Tomáš Goč

Kúpno predajná zmluva - predlženie ul. Na kameni

  7.5.2016  

6.5.2016

 

2016/066

General Plastic, a.s., Priemyselný areál 3677, 946 03 Kolárovo

Rámcová kúpna zmluva 310321/2016

  6.5.2016  

5.5.2016

 

2016/065

Implementačná agentúra MPSVaR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Dodatok k Zmluve o spolupráci -N20160121022D01 - Podpora opatrovateľskej služby

  6.5.2016  

5.5.2016

 

2016/064

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o zriadení vecného bremena - Terénne schodisko

1210 € 6.5.2016  

5.5.2016

 

2016/063

Vúb, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Dodatok č. 9 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 968/2008/UZ

  3.5.2016  

2.5.2016

 

2016/062

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby- 48/§52a/2016/ŠR/BJ

1 950,96 € 28.4.2016 31.10.2016

27.4.2016

 

2016/061

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti"- č.76/2016/§ 54 - CzKN

54 617,85 € 28.4.2016 31.10.2017

27.4.2016

 

2016/060

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti"- č.107/2016/§ 54 - CzKN

5 256,48 € 28.4.2016 31.10.2017

27.4.2016

 

2016/059

Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

19,99 € 28.4.2016 31.10.2017

27.4.2016

 

2016/056

Asekol SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava

Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérii a akumulátorov

  19.4.2016  

18.4.2016

 

2016/055

Komunálna poisťovňa a.s. V.I.G., Štefaniková 17, 811 05 Bratislava 1

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

6,64 € 19.4.2016  

18.4.2016

 

2016/054

Obec Abrahámovce 26, 086 41

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

1374 €/rok 10.4.2016  

9.4.2016

 

2016/053

ZŠ Raslavice
Toplianska 144, 086 41 Raslavice

Zmluva o spolupráci na realizácii projektu

735 € 3.4.2016  

2.4.2016

 

2016/052

Obec Hankovce, Hankovce 1, 086 46 Hankovce

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

1 494,00 € / rok 30.1.2016  

29.1.2016

 

2016/051

Jackanin Ján, Podhradík 59, 080 06 Ľubotice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A201

25 € 3.4.2016 18.3.2026

2.4.2016

 

2016/050

Peter Saloky, Vyšná 37, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.B 19

25 € 3.4.2016 17.3.2026

2.4.2016

 

2016/049

Gút Art, veronika Šoltýsová, Alejová 36, 086 41 Raslavice

Nájomná zmluva

419 € /rok 3.4.2016  

2.4.2016

 

2016/048

Bona Market s.r.o., Železničná 319, 086 41 Raslavice

Kúpna zmluva č.2

  3.4.2016  

2.4.2016

 

2016/047

Obec Vyšný Kručov, Vyšný Kručov 26, 086 45

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

564€/rok 3.4.2016  

2.4.2016

 

2016/046

Obec Stuľany, Stuľany 42, 086 43

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

2155€/rok 3.4.2016  

2.4.2016

 

2016/045

Obec Koprivnica, Koprivnica 126, 086 43

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

2558€/rok 3.4.2016  

2.4.2016

 

2016/044

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovová 17, 83103 Bratislava 3

Zmluva č. 26377 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľníckej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianského zákonníka

2000 € 3.4.2016  

2.4.2016

 

2016/043

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci NP "Cesta z kruhu nezamestnanosti"- č.73/2016/§ 54 - CzKN

54 617,85 € 3.4.2016  

2.4.2016

 

2016/042

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dodatok č.1 k dohode 6/2015/§54-ŠnZ/ŠR/BJ

  3.4.2016  

2.4.2016

 

2016/041

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dodatok č.1 k dohode 30/2015/§54-ŠnZ/ŠR/BJ

  3.4.2016  

2.4.2016

 

2016/040

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dodatok č.1 k dohode 36/2015/§54-ŠnZ/ŠR/BJ

  3.4.2016  

2.4.2016

 

2016/039

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dodatok č.1 k dohode 47/2015/§54-ŠnZ/ŠR/BJ

  3.4.2016  

2.4.2016

 

2016/038

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č. 41/§52a/2016/ŠR/BJ

487,74€ 3.4.2016 30.9.2016

2.4.2016

 

2016/037

Helena Štiblárová, Alejová 13, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 69

40 € 16.3.2016 14.01.2026

15.3.2016

 

2016/036

Marcela Chovancová, Kláštorná 38, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 148

25 € 16.3.2016 29.01.2026

15.3.2016

 

2016/035

Jolana Lacková, Kopčaková 404/9, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. 359

25 € 16.3.2016 14.03.2026

15.3.2016

 

2016/034

Komunálna poisťovňa a.s. V.I.G., Štefaniková 17, 811 05 Bratislava 1

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby

19,92 €/rok 16.3.2016  

15.3.2016

 

2016/033

Obec Kobyly, Kobyly 57, 086 22 Kľušov

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

3 238 € /rok 16.3.2016  

15.3.2016

 

2016/032

VIJOFEL trade s.r.o., Bartošovce č.182/1, 086 42 Hertník,

Kúpna zmluva - mäso a mäsové výrobky

0 € 16.3.2016  

15.3.2016

 

2016/031

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dodatok č.1 k dohode č.61/§50j/2015/ŠR

0 € 2.3.2016 31.8.2016

1.3.2016

 

2016/030

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č.17/§52a/2016/ŠR/BJ

1 463,22 € 2.3.2016 31.8.2016

1.3.2016

 

2016/029

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č.12/2016/§54-CzKN

15605,10 € 2.3.2016 31.5.2017

1.3.2016

 

2016/028

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č.13/2016/§54-CzKN

7 802,55 € 2.3.2016 31.5.2017

1.3.2016

 

2016/027

GMT development, s.r.o. Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. 1/2016 - prílohy: - Štandardné vybavenie bytov, - Výpočet podlahovej plochy bytov v m2, - Projektová štúdia SO-01, - Projektová štúdia SO-02

  24.2.2016   23.2.2016  

2016/026

SPF, Búdková 36, 817 15 Bratislava

Zmluva o bezodplatnom prevode č. 04083/2015-PKZO-K40039/15.00 - Obec Raslavice

  19.2.2016   18.2.2016  

2016/025

Obec Janovce, Janovce 62, 086 41 Raslavice

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

1617 € /rok 19.2.2016   18.2.2016  

2016/024

TPA s,r.o., audítorská spoločnosť, Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš

Doplnok č.1 k zmluve o zaberpečení overenia účtovníctva a účtovnej závierky

970 € 19.2.2016   18.2.2016  

2016/023

VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy - Sokolov Dom

  17.2.2016  

16.2.2016

 

2016/022

HYMES MK s.r.o., K Železnej studienke 28, 811 04 Bratislava

Rámcová zmluva č.002/2016 o poskytovaní služieb

966 € 17.2.2016  

16.2.2016

 

2016/020

MPSVaR SR, Špitálska 4,6,8 816 43 Bratislava

Zmluva o poskytnutí finan. príspevku na financovanie soc. služby v zariadení soc. služieb, príloha

88 320 €/rok 17.2.2016  

16.2.2016

 

2016/019

Imlementačná agentúra MPSVaR SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Zmluva o spolupráci - opatrovateľská služba

  17.2.2016  

16.2.2016

 

2016/018

Obec Harhaj, Harhaj 35, 086 45

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

1008 € /rok 17.2.2016  

16.2.2016

 

2016/017

Obec Kochanovce, Kochanovce 46, 086 46

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

941 € /rok 17.2.2016  

16.2.2016

 

2016/016

Obec Hertník, Hertník 162, 086 42

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

3 828 € /rok 17.2.2016  

16.2.2016

 

2016/015

Ondrej Demo, Sekčovská 388/4, 086 41 Raslavice

Nájomná zmluva -nebytové priestory

600 €/rok 11.2.2016  

10.2.2016

 

2016/014

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Zmluva o poskytovaní verejných služieb /Denny stacionar/

  9.2.2016  

8.2.2016

dodatok 2016/021 -9.2.2016

2016/013

Obec Buclovany, Buclovany 19, 086 43

Zmluva o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

796 € /rok 9.2.2016  

8.2.2016

 

2016/012

Komunálna poisťovňa a.s. V.I.G., Štefaniková 17, 811 05 Bratislava 1

Návrh na uzavretie poistnej zmluvy č. 1049030491 /Mazda/

97,50 €/rok 9.2.2016  

8.2.2016

 

2016/011

ENVI-PAK a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy č. VSN0703201541

  9.2.2016  

8.2.2016

 

2016/010

LASER servis, spol. s.r.o.

Kúpna zmluva
Z2016646_Z

109 € 30.1.2016  

29.1.2016

 

2016/009

ALŽBETKA, n.o., Školská 4, Spišská Nová Ves

Zmluva č. 01/2016 o poskytovaní stravovacích služieb

  19.1.2016  

18.1.2016

 

2016/008

SPP- distribúcia , a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 41/2015/RCV

1€ 19.1.2016  

18.1.2016

 

2016/007

KaMK, s.r.o., MUDr. Katarína Koščová, Kružlov 144, 086 04

Dohoda o vyhotovení lekárskych posudkov pre účely sociálnych služieb

15€ /1 19.1.2016  

18.1.2016

 

2016/006

GMT development, s.r.o., Kúpeľná 3, 080 01 Prešov

Nájomná zmluva - prenájom pozemku CKN 612/1, 612/3

2994 €/rok 19.1.2016 31.12.2019

18.1.2016

 

2016/005

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č.177/§52a/2015/ŠR

476,40 € 7.1.2016 30.6.2016

6.01.2016

 
2016/004

UPSVaR, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda č.15/34/010/209

0 € 7.1.2016 31.12.2016

6.01.2016

 
2016/003

Martin Cvoreň, Toplianska 427/28

Kúpno - predajná zmluva

181 € 7.1.2016  

6.01.2016

 
2016/002

Miková Pavlína, Kopčaková 655/15, 086 41 Raslavice

Kúpno - predajná zmluva

337 € 7.1.2016  

6.01.2016

 
2016/001

Milan Bili , Kopčaková 11/406, 086 41 Raslavice

Kúpno - predajná zmluva

231 € 7.1.2016  

6.01.2016

 

Úrad

Sviatok a výročie

Meniny má Marina

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Ak bol celý rok samá voda, blato - na Silvestra nenapadne zlato.

Ďalší

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:410
TÝŽDEŇ:2439
CELKOM:1098907

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na