Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Zmluvy, faktúry a objednávky - ARCHÍV

Zmluvy 2017

 

Číslo zmluvy

Zmluvná strana - dodávateľ

   

Dátum účinnosti zmluvy

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum zverejnenia

 

2017/100

Komunálna poisťovňa a,s,, Štefaniková 17, 811 05 Bratislava

Poistná zmluva -úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

13,28 € 19.3.2017 30.8.2017 18.3.2017  

2017/099

Kultúrne zariadenia Petržalky, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov - Dorota

1500 € 19.3.2017   18.3.2017  

2017/098

Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-431-02033 -49. ŠSPaT

12 000 € 19.3.2017 31.12.2017 18.3.2017  

2017/097

VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce č.182/1, 086 42

Kúpna zmluva MX 32 -dodanie tovaru – mäso a mäsové výrobky Školská jedáleň pri I. MŠ, Toplianska 152

  19.3.2017   18.3.2017  

2017/096

Helena Kolcunová Okružná 86/1 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku .č. II/70

25 € 19.3.2017 18.01.2027 18.3.2017  

2017/095

Imrich Gaži ,Alejová 70/17 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku .č. II/68

25 € 19.3.2017 01.03.2027 18.3.2017  

2017/094

Imrich Gaži ,Alejová 70/17 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku .č. IV/130

40 € 19.3.2017 24.02.2027 18.3.2017  

2017/093

Verona Jurčišinová,Toplianska 54/9 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.IV/132 A

25 € 19.3.2017 17.03.2027 18.3.2017  

2017/092

Verona Jurčišinová,Toplianska 54/9 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.IV/132

40 € 19.3.2017 17.03.2027 18.3.2017  

2017/091

Obec Lopúchov, Lopúchov 85, 086 41 Raslavice

Dohoda o odbere stravy

  11.3.2017 31.12.2017 10.3.2017  

2017/090

Anna Ščecinová a Anna Kotiková, Na kameni 348/2, 086 41 Raslavice

Darovacia zmluva a zmluva o vysporiadaní vlastníctva

  11.3.2017   10.3.2017  

2017/089

Tibor Gužik, Hlavná 233/55,086 41 Raslavice

Kúpno - predajná zmluva

63 € 11.3.2017   10.3.2017  

2017/088

Monika Hammerová ,Dujavská 218/21 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/113

25 € 10.3.2017 28.02.2027 9.3.2017  

2017/087

Marta Miškovská ,Mpčľ. 3053/7 , 058 01 Poprad

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.X/342

10 € 10.3.2017 01.03.2027 9.3.2017  

2017/086

Terézia Bačová , Kláštorná 371/39 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.III/117

25 € 10.3.2017 01.03.2027 9.3.2017  

2017/085

Vincent Bača, Kláštorná 371/39 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.X/338

10 € 10.3.2017 13.02.2027 9.3.2017  

2017/084

VUB a.s., Mlynské nivy 1, 829 09 Bratislava

Zmluva o bežnom účte na dotácie   10.3.2017   9.3.2017  

2017/083

UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 17/§50j/NS-2017 8 453,16 € € 1.3.2017 31.8.2017 28.2.2017  

2017/082

UPSVaR Bardejov, Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe- 10/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2/BJ 574,92 € 1.3.2017 31.8.2017 28.2.2017  

2017/081

VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o pripojení žiadaťeľa o pripojenie do distribúčnej sústavy - zníženie MRK - Čov

  1.3.2017   28.2.2017  

2017/080

VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o pripojení žiadaťeľa o pripojenie do distribúčnej sústavy - zníženie MRK Knižnica

  1.3.2017   28.2.2017  

2017/079

Slavka Ivanová-Štýl, Sládkovičova 1970/12, 09302 Vranov nad Topľou

Kúpna zmluva č. Z20176405_Z - Technické a technologické zabezpečenie výroby a pokládky betónových výrobkov

8 499,00 1.3.2017   28.2.2017  

2017/078

Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Námestie Legionárov 6, 081 61 Prešov

Zmluva o organizovaní podujatia-
Z 13/PR/2017 - "Dorota"

820 € 1.3.2017   28.2.2017  

2017/077

Vladimír Novotný ,Hlavná 4/10, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/88

40 € 1.3.2017 1.2.2027 28.2.2017  

2017/076

Eva Ščešňaková ,Hlavná 12/26, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.B/6

10 € 1.3.2017 8.2.2027 28.2.2017  

2017/075

Ján Uhrin ,Kláštorná 64/12 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.III/96

40 € 22.2.2017 24.1.2027 21.2.2017  

2017/074

Ján Uhrin ,Kláštorná 64/12 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.IV/151

10 € 22.2.2017 15.2.2027 21.2.2017  

2017/073

Jozef Angelovič ,Ku amfiteátru 439/11 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/133

40 € 22.2.2017 15.2.2027 21.2.2017  

2017/072

Ján Paľa , Ing., Kláštorná 450/28, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.V/167

40 € 17.2.2017 15.2.2027 16.2.2017  

2017/071

Ján Paľa , Ing., Kláštorná 450/28, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.II/74

10 € 17.2.2017 15.2.2027 16.2.2017  

2017/070

Mária Koscová, Sekčovská 17/12 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.IV/158

25 € 17.2.2017 1.2.2027 16.2.2017  

2017/069

Angelika Koscová , PhDr. , Sekčovská 17/12 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.III/126

25 € 17.2.2017 1.2.2027 16.2.2017  

2017/068

Helena Vaňová , Alejová 82/40, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.III/95

40 € 17.2.2017 24.1.2027 16.2.2017  

2017/067

Eva Krupová , Alejová 45/18, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.IV/155

25 € 17.2.2017 25.1.2027 16.2.2017  

2017/066

Ján Opett ,Kláštorná 65/20 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.II/64

40 € 15.2.2017 18.1.2027 14.2.2017  

2017/065

Ján Opett ,Kláštorná 65/20 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.VIII/281

10 € 15.2.2017 18.1.2027 14.2.2017  

2017/064

Milan Gvušč, Bezručova 545/14 , 085 01 Bardejov

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/52

40 € 15.2.2017 14.2.2027 14.2.2017  

2017/063

Jozef Matys ,Čergovská 313/1 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.B/3

10 € 15.2.2017 2.2.2027 14.2.2017  

2017/062

Andrej Hudáček,Papajová 376/15 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/54

40 € 15.2.2017 24.1.2027 14.2.2017  

2017/061

Andrej Hudáček ,Papajová 376/15 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/74

25 € 15.2.2017 24.1.2027 14.2.2017  

2017/060

Mária Kurucová ,Alejová 474/6, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/55

40 € 15.2.2017 1.2.2027 14.2.2017  

2017/059

František Hudák,Vyšná 281/42, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/76

40 € 14.2.2017 9.2.2027 13.2.2017  

2017/058

Štefan Novotný ,Papajová 254/2 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/68

40 € 14.2.2017 13.2.2027 13.2.2017  

2017/057

Ján Gaži ,Kopčákova 522/5, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.I/26

25 € 14.2.2017 2.2.2027 13.2.2017  

2017/056

HRDZA, Štefanovce 58, 082 35 Hendrichovce

Dohoda o účinkovaní na 49. ročníku Šarišských slávnosti piesni a tancov v Raslaviciach

1000 € 14.2.2017   13.2.2017  

2017/055

Mária Opettová ,Alejová 81/35, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.VI/211

25 € 12.2.2017 8.2.2027 11.2.2017  

2017/054

Vincent Obšašnik ,Dujavská 212/27 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/57

40 € 12.2.2017 1.2.2027 11.2.2017  

2017/053

Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Kúpna zmluva č. Z20174050_Z-Dodávka zemného plynu 41 854,30 EUR 12.2.2017 31.12.2018 11.2.2017  

2017/052

Anton Biroš,Toplianska 135/11 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.V/169

40 € 12.2.2017 25.1.2027 11.2.2017  

2017/051

Mária Salová ,Kostolná 489/3 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.I/39

10 € 12.2.2017 18.1.2027 11.2.2017  

2017/050

Mojmír Kašprišin , Ing.,Bystřice 1377, ČR,

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/48

40 € 12.2.2017 6.2.2027 11.2.2017  

2017/049

Obecné služby Raslavice, s.r.o. Hlavná 154, 086 41 Raslavice

Zmluva o zabezpečení stravovania

  8.2.2017   7.2.2017  

2017/048

Mária Cunderová ,Sekčovská 457/9 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.I/6

25 € 8.2.2017 19.1.2027 7.2.2017  

2017/047

Mária Cunderová ,Sekčovská 457/9 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.VI/199

40 € 8.2.2017 19.1.2027 7.2.2017  

2017/046

František Pillár ,Ku amfiteátru, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.VI/200

40 € 8.2.2017 24.1.2027 7.2.2017  

2017/045

Anna Čverhová ,Papajová 248/14 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/21

25 € 8.2.2017 14.12.2026 7.2.2017  

2017/044

Peter Marcin Ing. ,Kláštorná 60/5, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.VII/241

40 € 8.2.2017 2.2.2027 7.2.2017  

2017/043

VIJOFEL trade s.r.o. Bartošovce č.182/1, 086 42

Kúpna zmluva -dodanie tovaru – mäso a mäsové výrobky Školská jedáleň pri II. MŠ, Alejová ul. č. 504

  4.2.2017   3.2.2017  

2017/042

Anna Šestáková , Hlavná 485/84 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/53

25 € 3.2.2017 12.1.2027 2.2.2017  

2017/041

Milan Novotný , Arm.gen.L.Svobodu 2677/18 , 085 01 Bardejov

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/27

40 € 3.2.2017 12.1.2027 2.2.2017  

2017/040

Anna Frőhlichová , Hlboká 94/1 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.II/57

40 € 3.2.2017 18.1.2027 2.2.2017  

2017/039

MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2016-Technické a technologické zabezpečenia výroby a pokládky betónových výrobkov v obci Raslavice 7 000 € 3.2.2017   2.2.2017  

2017/038

OTIS Výťahy, spol. s r. o.,Rožňavská 2, 830 00 Bratislava

Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení 264 € 3.2.2017   2.2.2017  

2017/037

Jana Chovancová , Čergovská 360/8, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/121

40 € 3.2.2017 11.1.2027 2.2.2017  

2017/036

Anna Hlavinková , Pod kaštieľom 123/11, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.III/97

40 € 3.2.2017 1.2.2027 2.2.2017  

2017/035

Kristína Vaňová , Hlboká 476/5 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.VII/255

25 € 1.2.2017 18.1.2027 31.1.2017  

2017/034

Mária Kohútová, Čergovská 363/11, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/65

40 € 1.2.2017 26.1.2027 31.1.2017  

2017/033

Alena Majdová Mgr., Hlavná 11/24, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/38

40 € 1.2.2017 26.1.2027 31.1.2017  

2017/032

Helena Palšová, Topllianska 134/12 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.II/62

40 € 28.1.2017 18.1.2027 27.1.2017  

2017/031

Ján Opet, Kláštorná 446/18, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.XI/333

25 € 28.1.2017 18.1.2027 27.1.2017  

2017/030

Ján Vavrek, Kláštorná 59/3, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.III/98

40 € 28.1.2017 24.1.2027 27.1.2017  

2017/029

František Angelovič, Lúčna 472/14 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/155

25 € 28.1.2017 12.1.2027 27.1.2017  

2017/028

Martin Kovalčín , Ku amfiteátru 151/1 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.B/36

25 € 28.1.2017 13.1.2027 27.1.2017  

2017/027

Ján Biroš, Alejová 68/15, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.III/92

25 € 28.1.2017 24.1.2027 27.1.2017  

2017/026

Mária Marcinová, Hlavná 9/20, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.A/149

25 € 28.1.2017 24.1.2027 27.1.2017  

2017/025

Marta Nováková, Pod kaštieľom 114/2 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.I/43

25 € 28.1.2017 18.1.2027 27.1.2017  

2017/024

Gabriela Raticová ,Alejová 493/7, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.VII/261

25 € 28.1.2017 18.1.2027 27.1.2017  

2017/023

Ján Opet, Kláštorná 446/18, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.XI/387

40 € 28.1.2017 18.1.2027 27.1.2017  

2017/022

Anna Kostárová , Pod kaštieľom 460/7 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. I/4

40 € 28.1.2017 19.1.2027 27.1.2017  

2017/021

Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

  24.1.2017   23.1.2017  

2017/020

Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany

Dodatok č.1 k kúpnej zmluve č.Z201646590

  24.1.2017 31.12.2018 23.1.2017  

2017/019

Magdaléna Bašistová, Na kameni 372/14 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. B/10

25 € 24.1.2017 13.1.2027 23.1.2017  

2017/018

Helena Sabolová, Sekčovská 22/10, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/145

25 € 24.1.2017 18.1.2027 23.1.2017  

2017/017

Jozef Obšut , Dujavská 226/1 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/6

25 € 24.1.2017 12.1.2027 23.1.2017  

2017/016

Štefan Matys , Vaniškovská 367/21 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. B/2

10 € 24.1.2017 3.1.2027 23.1.2017  

2017/015

Mária Belunková, Hlavná 180/78 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/173

40 € 24.1.2017 13.1.2027 23.1.2017  

2017/014

Jozef Kontura ,Sekčovská 615/27 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/90

40 € 24.1.2017 16.1.2027 23.1.2017  

2017/013

Magdaléna Bašistová, Na kameni 372/14 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. B/47

25 € 24.1.2017 16.1.2027 23.1.2017  

2017/012

Kohút Vincent, Hlavná 6 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/39

40 € 16.1.2017 11.1.2027 15.1.2017  

2017/011

VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o pripojení - zvýšenie MRK ČOV

  16.1.2017   15.1.2017  

2017/010

Anna Gužiková rod. Guňová,Hlavná 233/55 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/109

40 € 16.1.2017 11.1.2027 15.1.2017  

2017/009

Andrej Kuchcik,Hlavná 357/5 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/46

40 € 16.1.2017 13.1.2027 15.1.2017  

2017/008

Andrej Kuchcik,Hlavná 357/5 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/192

40 € 16.1.2017 13.1.2027 15.1.2017  

2017/007

Anna Salokyová rod. Oravcová ,Vyšná 290/43 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/103

40 € 16.1.2017 12.1.2027 15.1.2017  

2017/006

Vladimír Pavel , Papajová 250/5 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/29

25 € 16.1.2017 29.12.2026 15.1.2017  

2017/005

Anton Kontura , Dujavská 225/3, 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A/7

25 € 16.1.2017 12.1.2027 15.1.2017  

2017/004

Milan Vaško, Ku amfiteátru 397/14 , 086 41 Raslavice

Zmluva o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č. A 136 

25 € 16.1.2017 11.1.2027 15.1.2017  

2017/003

VSD a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Zmluva o pripojení žiadaťeľa o pripojenie do distribúčnej sústavy - zvýšenie MRK Alejova

  16.1.2017   15.1.2017  

2017/002

Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Zmluva o prevádzke webového sídla a poskytovania ďalších webhostingových služieb

399,- Eur + DPH
16.1.2017   15.1.2017  

2017/001

Galileo Corporation s.r.o.
Čierna Voda 468, 925 06 Čierna Voda

Zmluva o dielo - webove sídlo obce

 

2 080,- Eur + DPH 16.1.2017   15.1.2017  

Úrad

Sviatok a výročie

Meniny má Marina

Preklad (translations)

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Mrazy, čo december zaseje, až január a február zožne.

Ďalší

Aktuálne projekty

IROP

OP

Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry

 

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:409
TÝŽDEŇ:2438
CELKOM:1098906

Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na