Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21. 2. 2024

Memorandum o partnerstve a spolupráci pre rok 2024

2024/026

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Nadácia PSK pre podporu rodiny

21. 2. 2024

Servisná zmluva na vonkajšiu elektronickú úradnú tabuľu

2024/025

Neuvedené

DigiDay Slovakia s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21. 2. 2024

Zmluva o dielo

2024/024

9 491,00 EUR

DigiDay Slovakia s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16. 2. 2024

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2024/023

Neuvedené

Hudák Ján

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

13. 2. 2024

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy: ZoP/2024/064- BZ

2024/022

1 530,00 EUR

Východoslovenská distribučná a.s.s

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

9. 2. 2024

Zmluva o zriadení vecného bremena IBV Raslavice 5 RD-Dapak

2024/021

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 837/31, 04001 Košice-Staré Mesto

9. 2. 2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách na

2024/020

96 504,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

4. 2. 2024

Nájomná zmluva

2024/019

628,07 EUR

Miko František, MUDr.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

4. 2. 2024

Nájomná zmluva

2024/018

130,17 EUR

Miko Pavol

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

4. 2. 2024

Nájomná zmluva

2024/017

237,58 EUR

Miko Peter, Ing.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

1. 2. 2024

Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky vrátane dodatkov č. 1, 2

2024/016

Neuvedené

EWORKS.sk s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

1. 2. 2024

Zmluva o uzavretí zmluvy o výkone správy majetku verejného vodovodu

2024/015

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.

24. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí NFP

2024/014

Neuvedené

Úrad vlády SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24. 1. 2024

Zmluva o účtovnom a ekonomickom poradenstve

2024/013

1 750,00 EUR

TPA, s.r.o., Garbiarska 905, 03101 Liptovský Mikuláš

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

24. 1. 2024

Darovacia zmluva č. p. SITB-OO2-2023/001354-069

2024/012

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

23. 1. 2024

Zmluva o grantovom účte

2024/011

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 219/11, 01001 Žilina

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

12. 1. 2024

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb na zber a odvoz vyseparovaných zložiek z komunálneho odpadu

2024/010

Neuvedené

Obec Kochanovce

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11. 1. 2024

Nájomná zmluva

2024/009

290,00 EUR

Štefánia Galová

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Lopúchov v centre voľného času zriadeného na území obce Raslavice na obdobie roka 2024

2024/008

10,00 EUR

Obec Lopúchov

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Vaniškovce v centre voľného času zriadeného na území obce Raslavice na obdobie roka 2024

2024/007

25,00 EUR

Obec Vaniškovce

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácii 5/2024

2024/006

6 000,00 EUR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice

11. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácii 4/2024

2024/005

4 000,00 EUR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Cyklo-klub Raslavice

11. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácii 3/2024

2024/004

5 000,00 EUR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Folklórna skupina Raslavičan z Raslavíc o.z.

11. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácii 2/2024

2024/003

30 000,00 EUR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

OFK -SIM Raslavice Raslavice

11. 1. 2024

Zmluva o poskytnutí dotácii 1/2024

2024/002

5 000,00 EUR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Divadelný súbor NA SKOK

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 1382
Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na