Menu
Obec Raslavice
Raslavice

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
8. 1. 2024

Poistná zmluva

2024/001

250,00 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29. 12. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/259

Neuvedené

Gvušč Peter

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29. 12. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/258

Neuvedené

Kivader František

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29. 12. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/257

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Lukáč Róbert

29. 12. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/256

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Maniková Lenka Mgr.

29. 12. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/255

Neuvedené

Namešpetra Nikola

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

29. 12. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/254

Neuvedené

Skirka Jaroslav

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27. 12. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/253

Neuvedené

Novotný Ján

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27. 12. 2023

Zmluva o odvádzaní odpadových vôd

2023/252

Neuvedené

Baláž Dávid Mgr.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27. 12. 2023

Dohoda o urovnaní

2023/251

Neuvedené

Ján Riegel, Ing. Veronika Riegel

Obec Raslavice

27. 12. 2023

Hromadná licenčná zmluva č.VP/23/05489/002

2023/250

Neuvedené

SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

27. 12. 2023

Zmluva č. A/17/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Raslavice - Vyšné Raslavice

2023/249

25,00 EUR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Bicaková Marta

27. 12. 2023

Zmluva č. C/5/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Raslavice - Vyšné Raslavice

2023/248

25,00 EUR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Jančušová Terézia

22. 12. 2023

Zmluva o zverení ďalšieho majetku do správy

2023/247

184 984,47 EUR

Základná škola Raslavice, Toplianska 144, 086 41 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

22. 12. 2023

Poistná zmluva číslo 550 9001591

2023/246

532,39 EUR

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 81105 Bratislava

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

21. 12. 2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 23225887

2023/245

Neuvedené

ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 01701 Považská Bystrica

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

15. 12. 2023

Zmluva o poskytovaní služieb

2023/244

114 265,76 EUR

KOSIT a.s., Rastislavova 98, 04346 Košice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

11. 12. 2023

Nájomná zmluva

2023/243

282,18 EUR

Nora Vermešová

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

14. 12. 2023

Zmluva o termínovanom úvere č. 1535/2023/UZ

2023/242

250 000,00 EUR

VÚB a.s.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

7. 12. 2023

DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC411-2019-61/BBS8

2023/241

Neuvedené

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

7. 12. 2023

Zmluva o spolupráci č. N20231129011 Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

2023/240

Neuvedené

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

5. 12. 2023

Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_619 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít

2023/239

Neuvedené

Národný inštitút vzdelávania a mládeže

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

30. 11. 2023

Záložná zmluva č. 0130-PRB/2020/Z

2023/238

Neuvedené

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

21. 11. 2023

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve zo dňa 08. októbra 2009 v znení neskorších dodatkov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

2023/237

Neuvedené

ECIVALSAR, s.r.o.

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

16. 11. 2023

Dodatok č. 4 k Nájomnej zmluve zo dňa 14. októbra 2008 v znení neskorších dodatkov uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

2023/236

Neuvedené

RASLAZDRAV s.r.o., zastúpená konateľom, Sekčovska 26, 086 41 Raslavice

Obec Raslavice, Hlavná 154/30, 08641 Raslavice

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 1382
Obec Raslavice

Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na