Obsah

24.09.2018

Oznámenie o zámere Obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa 1

Oznámenie o zámere obce Raslavice predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa

Obec Raslavice, v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 8 písm. b) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje zámer predaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce z dôvodov hodných osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne Obecné zastupiteľstvo obce trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Detail

20.09.2018

Plánované prerušenie distribúcie elektriny 1

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prekládky a opravy distribučnej siete bude nasledujúci týždeň vypnutý elektrický prúd v nasledovných častiach Raslavíc, podľa nasledujúceho listu:

Detail

20.09.2018

Pracovno-informačné stretnutie určené pre súkromný sektor

Pracovno-informačné stretnutie určené pre súkromný sektor

MAS Sekčov-Topľa pozýva zástupcov súkromného sektora na stretnutie v rámci napĺňania opatrení stratégie CLLD.

Detail

20.09.2018

Beh ulicami Raslavíc

Beh ulicami Raslavíc

Základná škola v Raslaviciach a Obec Raslavice Vás pozývajú na 7. ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína „Beh ulicami Raslavíc“.

Detail

12.09.2018

Zasadnutie OZ 1

Zasadnutie OZ

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 17.09.2018 /pondelok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Detail

10.09.2018

Rozlúčka s letom

Rozlúčka s letom

Pozývame Vás na rozlúčku s letom dňa 15.9.2018.

Detail

30.08.2018

Informácie o organizácii prvého školského dňa  1

Informácie o organizácii prvého školského dňa

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia detí, dovoľujeme si Vám oznámiť, že nástup žiakov do ZŠ dňa 3. septembra prebehne nasledovne: - zraz žiakov 1. – 5. ročníka a žiakov špeciálnych tried v Dome kultúry o 8 hod. 30 min.; - zraz žiakov 6. – 9. ročníka v triedach v ZŠ o 8 hod. 30 min. Pre viac informácii neváhajte kontaktovať riaditeľstvo školy na t.č.: 054 / 479 22 29 alebo 0919 343 818.

Detail

27.08.2018

Voľné pracovné miesto na pozícii kuchár/kuchárka

Voľné pracovné miesto na pozícii kuchár/kuchárka

Obec Raslavice príjme do trvalého pracovného pomeru uchádzača na obsadenie pracovného miesta kuchár/kuchárka v materskej škôlke.

Detail

21.08.2018

Prerušenie dodávky elektrickej energie 1

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prekládky a opravy distribučnej siete bude nasledujúci týždeň vypnutý elektrický prúd v nasledovných častiach Nižných Raslavíc:

Detail

16.08.2018

Prerušenie dodávky elektrickej energie 1

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prekládky a opravy distribučnej siete bude nasledujúci týždeň vypnutý elektrický prúd v nasledovných častiach Nižných Raslavíc:

Detail

16.08.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 1

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 39/2018 zo dňa 14.8.2018 určilo, že

Detail

06.08.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 1

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vážení občania a obyvatelia obce,

Detail