Obsah

EGER

05.12.2018

Výzva: obsadzovanie komisií pri obecnom zastupiteľstve

Výzva: obsadzovanie komisií pri obecnom zastupiteľstve

Vážení občania, prosíme záujemcov o participovanie na činnosti niektorej z novozvolených komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Raslaviciach, aby venovali pozornosť nasledujúcej výzve:

Detail

28.11.2018

POZVÁNKA: slávnostné ustanovujúce zasadnutie OZ v Raslaviciach 1

POZVÁNKA: slávnostné ustanovujúce zasadnutie OZ v Raslaviciach

Vážení občania, v mene starostu obce Raslavice si Vás dovoľujeme pozvať na prvé slávnostné zasadnutie nového zastupiteľského zboru, o ktorom rozhodli obyvatelia v novembrových komunálnych voľbách.

Detail

13.11.2018

land

Zastavenie výrubu drevín na území obce

Vážení občania, dovoľte, aby sme vyjadrili k výrubu náletových drevín v chotári našej obce. Na základe ohlasu verejnosti sme spoločne s lesoochranárskym zoskupením Vlk preskúmali stanoviská príslušných orgánov dozoru ochrany prírody, ako aj dotknutých účastníkov konania, a vydali predbežné opatrenie, ktorým sa zdržal výrub drevín. Zároveň sme podnietili konanie o zrušenie rozhodnutia, ktoré administruje poverený orgán Spoločný obecný úrad Sveržov.

Detail

07.11.2018

Dobré správy pre rodičov 1

Dobré správy pre rodičov

Vážení občania, radi by sme Vás informovali, že v týchto dňoch začína práca na ďalších 2 projektoch pre naše ratolesti - „Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice“ a „Rekonštrukcia a rozšírenie kapacít MŠ Alejová“, na ktoré obec získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Detail

25.10.2018

MŠ Raslavice: Prerušenie prevádzky od 29.10.2018 do 02.11.2018 1

MŠ Raslavice: Prerušenie prevádzky od 29.10.2018 do 02.11.2018

Vážení rodičia alebo zákonní zástupcovi, zriaďovateľ materských škôl na uliciach Toplianska a Alejová, v zastúpení starostom obce, oznamuje, že z objektívnych príčin (nahlásená 84 % a 73 % neúčasť detí z dôvodu chorobnosti alebo individuálnych plánov spojených s dňami pracovného pokoja) sa prerušuje ich prevádzku v dňoch 29.10.2018-02.11.2018. Za porozumenie Vám vopred ďakujeme. (Informácie Vám poskytne riaditeľka Gabriela Hanisek Salová osobne alebo na t. č. 054/479 21 31)

Detail

23.10.2018

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA: Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vážení občania, pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29.10.2018 /pondelok/ o 18:00 v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Detail

23.10.2018

Základná škola vyhlásila riaditeľské voľno 1

Základná škola: jesenné prázdniny

Riaditeľ ZŠ v Raslaviciach, Mgr. Martin Klempay, týmto oznamuje, že na deň 29. októbra 2018 (pondelok) udelil žiakom so súhlasom zriaďovateľa riaditeľské voľno.Riadne vyučovanie sa skončí v piatok 26.10.2018 a pokračovať bude po jesenných prázdninách v pondelok 5.11.2018.

Detail

22.10.2018

Výzva

Výzva na predloženie ponuky: Výstavba miestnej komunikácie na ulici Nad železničnou stanicou Raslavice

Obec Raslavice v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

Detail

22.10.2018

POZVÁNKA: Október - mesiac úcty k starším 1

POZVÁNKA: Október - mesiac úcty k starším

Obec Raslavice srdečne pozýva seniorov, pri príležitosti ich sviatku, na slávnostné posedenie spojené s kultúrnym programom a občerstvením. Podujatie sa uskutoční 30.10.2018 o 14:30 v Dome kultúry.

Detail

19.10.2018

Oznam 1

OZNÁMENIE: Platí zákaz spaľovania zeleného odpadu zo záhrad

Upozorňujeme občanov, že v súčasnosti je v platnosti niekoľko zákonov, ktoré zakazujú spaľovanie odpadov v domácnostiach a na voľných priestranstvách.

Detail

17.10.2018

Rozhlas

OZNÁMENIE: Dočasná odstávka časti rozhlasového vedenia v obci

Vážení občania, v týchto dňoch prebieha rozsiahla oprava obecného rozhlasu, ktorú spôsobila nedávna výmena stĺpov elektrického vedenia. Predmetom rekonštrukcie je odstránenie starých drôtov a inštalovanie nového káblového vedenia. Tým sa podstatne zlepší šírenie zvukového signálu. Dočasne sú odpojené ulice Vaniškovská, Pod Kaštieľom a Hlboká. Odhadovaný termín ukončenia prác je 1-2 týždne. Ospravedlňujeme sa za dočasné nepohodlie a ďakujeme Vám za porozumenie.

Detail

11.10.2018

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 1

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §11a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov v rámci realizácie „Národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I — NP PR1M (Projekt Inklúzie v Materských školách)".

Detail