Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  • Oznámenie o strategickom dokumente PSK

   Oznámenie o strategickom dokumente "Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  strategického dokumentu je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia 03.03.2015...čítaj ďalej


   Zápis do Materskej školy na školský rok 2015/2016

   Riaditeľky Materských škôl na ul. Alejovej a Toplianskej oznamujú, že od 16. februára 2015 do 16. marca 2015 prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť osobne v MŠ v čase od 7.00 hod. – 16.00 hod. u riaditeľky MŠ, alebo u učiteľky ak riaditeľka nie je v MŠ prítomná.


   Oznam o výberovom konaní

   Prevádzkovateľ komunitného centra Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice vyhlasuje výberové konanie na:
   - jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC),
   - tri pracovné miesta odborného pracovníka komunitného centra (OPKC),
   - dve pracovné miesta pracovníka komunitného centra (PKC) 
   Výberové konanie sa uskutoční dňa 13.03.2015 o 9:00 hod. v priestoroch Obecného úradu, Hlavná 154, 086 41 Raslavice...čítaj


   Čergovská stopa

   Cykloobchod STAR BIKE organizoval 14. februára 2015 už 10. ročník cyklistických pretekov pod názvom Čergovská stopa. Akcie sa zúčastnilo vyše 200 súťažiacich, ktorí štartovali od Kultúrneho domu v Raslaviciach až k cieľu, ktorým bola Chata Čergov. Trate boli rozdelené na krátku (18 km) a dlhú trať (28 km). Medzi cyklistami boli aj Raslavičania, pričom medailu za 3. miesto na krátkej trati v kategórii Muži 19 – 39 rokov, si domov priniesol Miroslav Opet.


   Zasadnutie obecného zastupiteľstva

   Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2015 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.Program:1. Rozpočet obce na rok 2015.,2. Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času., 3.Zmena sídla Galérie a múzea ľudového umenia Horného Šariša, .4. Predloženie žiadosti o NFP pre projekt „Rekonštrukcia Galérie a múzea ľudového umenia Horného Šariša“., 5. Zadanie územného plánu., 6. Rôzne


   Reprezentačný Hornošarišský ples
   valentin

   Pozývame Vás na " Reprezentačný Hornošarišský ples" dňa 31.1.2015 o 19:00 hod. do Domu kultúry v Raslaviciach. O skvelú zábavú sa postará hudobná skupina Artix, špeciálny hosť Katka Koščová. Počas celého večera Vás bude sprevádzať Michal Hudák alias Miki Hric. Cena vstupenky 25 €. Vstupenky sú vypredané.   Reprezentačný farský ples
   valentin

   Pozývame Vás na "Reprezentačný farský ples" dňa 24.1.2015 o 18:00 hod. do Domu kultúry v Raslaviciach. O skvelú zábavú sa postará hudobná skupina ROXIN z Nemešan, ľudový rozprávač Jožka Jožka a Latinsko americké tance. Cena vstupenky 20 €. Vstupenky si môžete zakúpiť na t.č. 0915 951 682, Mgr. Jozef Oláh.


   

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy