Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  • Veľkonočná výstava
   pdf

   Obec Raslavice už tradične pred Veľkou Nocou organizuje veľkonočnú výstavu.  V. ročník tejto výstavy sa uskutoční v dňoch 29.3. -31.3.2015 v obradnej miestnosti obecného úradu.


   Oznam - ochrana lesa pred požiarmi
   pdf Vážení občania, príchodom  jari dochádza  k prebúdzaniu  života v  prírode a zároveň  aj  k  vytvoreniu  nebezpečenstva  vzniku požiarov najmä vypaľovaním suchých porastov a rozkladaním ohňov v prírode....

   Koncert učiteľov a žiakov spojený s výstavou výtvarných prác
   valentin

   ZUŠ v Raslaviciach Vás pozýva na koncert učiteľov a žiakov spojený s výstavou výtvarných prác, dňa 24.3.2014 o 17:00 v Koncertnej sále ZUŠ.


   Pozvánka na OZ
   pdf Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.3.2015 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

   Výberové konanie
   pdf Prevádzkovateľ komunitného centra Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice vyhlasuje výberové konanie na: jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného riadením komunitného centra (OPPRKC).

   Tvorivá Veľkonočná dielňa
   valentin

   Výtvarníci ZUŠ v Raslaviciach Vás pozývajú na Tvorivú Velkonočnú dielňu 30.3.2015 od 15:00 -18:00 hod. v priestoroch ZUŠ.


   Výtvarna súťaž na tému „FOLKLÓR“.
   valentin

   ZUŠ v Raslaviciach vyhlasuje výtvarnú súťaž na tému „FOLKLÓR“. Pošli výtvarnú prácu , na ktorej znázorníš zvyky a tradície, tanec, kroje, ľudové remeslá, spev, piesne či nárečie.


   Oznámenie o strategickom dokumente PSK
   pdf Oznámenie o strategickom dokumente "Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja. Stanoviská verejnosti k Oznámeniu  strategického dokumentu je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia 03.03.2015

   Zápis do Materskej školy na školský rok 2015/2016

   Riaditeľky Materských škôl na ul. Alejovej a Toplianskej oznamujú, že od 16. februára 2015 do 16. marca 2015 prebieha zápis detí do materskej školy na školský rok 2015/2016. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť osobne v MŠ v čase od 7.00 hod. – 16.00 hod. u riaditeľky MŠ, alebo u učiteľky ak riaditeľka nie je v MŠ prítomná.

   

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy