Obsah

16.08.2018

Prerušenie dodávky elektrickej energie

Oznamujeme občanom, že z dôvodu prekládky a opravy distribučnej siete bude nasledujúci týždeň vypnutý elektrický prúd v nasledovných častiach Nižných Raslavíc:

Detail

16.08.2018

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obecné zastupiteľstvo v Raslaviciach podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 39/2018 zo dňa 14.8.2018 určilo, že

Detail

06.08.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Vážení občania a obyvatelia obce,

Detail

03.08.2018

Výberové konanie na odborného pracovníka Komunitného centra v Raslaviciach

Obec Raslavice vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborného pracovníka v Komunitnom centre Raslavice.

Detail

18.07.2018

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice vyhlasuje výberové konanie na •jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), počas trvania materskej dovolenky. Výberové konanie sa uskutoční dňa 07. 08. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Raslaviciach.

Detail