Obsah

16.03.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce  Vás pozýva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.03.2018 /utorok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Detail

15.03.2018

Divadelné predstavenie MOZOĽOVCI

Divadelné predstavenie - MOZOĽOVCI

Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Raslaviciach a KD aZI v Raslaviciach , pozývajú svojich členov a ostatných občanov na divadelné predstavenie MOZOĽOVCI, ktoré odohrajú divadelníci z Tulčíka dňa 17.marca 2018 /sobota/ o 15:00 hod. v kinosále KD Raslavice. Vstupné pre dospelých 1,50 € a deti do 15 rokov zdarma.Tešíme sa na Vašu účasť.

Detail

09.02.2018

Prieskum záujmu o Materskú školu

Vážení rodičia, Zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v mesiaci MÁJ 2018. Od 15.02.2018 – 15.03.2018 sa uskutoční PRIESKUM ZÁUJMU O MATERSKÚ ŠKOLU. Svoj záujem môžete nahlásiť: - osobne v materskej škole u riaditeľky MŠ - na telefónnom čísle 0919 073739 - emailom: msraslavice@gmail.com

Detail

10.01.2018

Úprava systému zberu zmesového komunálneho odpadu

Vážení občania, Týmto Vám oznamujeme, že dňom 1.1.2018 nadobudlo účinnosť nové VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch za komunálny odpad, ktorým sa upravuje systém zberu zmesových komunálnych odpadov. Podľa tohto VZN sa budú vyvážať len nádoby označené nálepkou (s erbom obce, označením roku). V súvislosti s týmto budú v týždni od 8.1.2018 do 12.1.2018 pracovníci Obecného úradu umiestňovať nálepky na zberové nádoby na zmesový komunálny odpad (KUKA nádoby) pri jednotlivých rodinných domoch. Počet označených nádob bude korešpondovať s počtom osôb žijúcich v rodinnom dome. V prípade ak v dome žije 1 – 5 obyvateľov, bude označená 1 nádoba, v prípade ak v dome žije 6 – 10 osôb, označené môžu byť 2 nádoby. V prípade, ak máte záujem o vývoz viacerých nádob, než na koľko máte nárok, je možné na obecnom úrade dokúpiť: a) „celoročnú“ náleku, ktorú umiestnite na ďalšiu zberovú nádobu a budú Vám vyvážané všetky označené nádoby (cena nálepky je 45,90 € - 17 vývozov v roku 2018); b) nalepovací pásik, pre označenie nádoby (kuka nádoby, vreca) pre jednorázový zber (cena 2,70 €). Zároveň Vás upozorňujeme, že vyvážané budú len označené nádoby, ktoré budú v zberový deň umiestnené v zmysle platného VZN obce o odpadoch (t.j. voľne prístupné z verejného priestranstva).

Detail

13.12.2017

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2017 /štvrtok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Detail