Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  • 4.ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína "Beh ulicami Raslavíc"
   valentin

   Obec Raslavice , ZŠ v Raslaviciach, OZ Modrý Motýľ Vás pozývaju na 4. ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína "Beh ulicami Raslavíc" dňa 27.9.2015. Štart pred Domom kultúry - žiaci o 13:30 hod., dospelí 15:00 hod., prezentácia od 12:30 hod. Štartovné: dospelí 3 €, deti od 6 rokov - 0,50 € pri prezentácii.


   Raslavická rozlúčka s letom
   valentin

   Obec Raslavice Vás pozýva na Raslavickú rozlúčku s letom dňa 5.9.2015 do areálu prirodného amfiteátra. O zábavu sa postará Jožo Pročko, Adam Ďurica so svojou kapelou, Tublatanka revival, Olympic revival "U Baby". Sprievodné podujatia a atrakcie pre deti a rodičov od 14:00 hod. Vstup na hlavný večerný program 4€, deti do 15r. zdarma.


   Pozvánka na OZ
   pdf Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.8.2015 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
   Program:1.VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole atď.2.VZN obce Raslavice o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby, 3.Plnenie rozpočtu obce Raslavice k 30.6.2015, 4.Rôzne

   Výberové konanie na funkciu riaditeľa MŠ  v Raslaviciach
   pdf Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41  Raslavice vyhlasuje podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5  zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme - výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Raslaviciach, Toplianska  152, 086 41 Raslavice

   Správa o hodnotení strategického dokumentu
   pdf Správa o hodnotení strategického dokumentu "Generel dopravnej infraškruktúry Prešovského kraja" a návrh strategického dokumentu. Stanoviská verejnosti k správe o hodnotení  strategického dokumentu je možné predkladať do 19.08.2015

   Oznámenie o strategickom dokumente
   pdf Oznámenie o strategickom dokumente "Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj" . Stanoviská verejnosti k oznámeniu  strategického dokumentu je možné predkladať najneskôr do 6. 8.2015

   Česká filharmonia, Ida Kelarová a Miret
   valentin

   Pozývame Vás na koncert Idy Kelarovej, speváckeho zboru Čhavorenge, Českej filharmónie a hostí v rámci projektu ROMANO DROM 2015 dňa 31.7.2015 o 21:00 hod v športovom areáli v Raslaviciach.


   Oznam
   pdf Oznamujeme občanom, ktorí boli postihnutí povodňami, dňa 15.6. -16.6.2015 aby do utorka 14.7.2015 nahlásili na Obecný úrad výšku povodňových škôd. Na tento účel si môžete vyzdvihnuť tlačivo u p. Markušovej.

   Oznam
     Oznamujeme občanom, že v dňoch 6.-8.7.2015 budú pracovníci obecného úradu vykonávať odpočty vodomerov z dôvodu vyúčtovania stočného za 1.polrok 2015. Žiadame občanov, aby pracovníkom umožnili prístup k vodomerom. V opačnom prípade  žiadame  oznámiť  stav  vodomeru  na  obecný  úrad.  Ďakujeme  za pochopenie

   Memoriál Jozefa Džalaja - hasičská súťaž
   valentin

   Dobrovoľný Hasičský zbor Raslavice a Obec Raslavice, Vás srdečne pozývajú na VII.ročník Hasičskej súťaže "Memoriál Jozefa Džalaja", dňa 11.7. zo začiatkom o 14:00 hod. na prírodnom amfiteátri v Raslaviciach.


   Pozvánka na OZ
   pdf Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2015 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
   Program:1.Záverečný účet obce za rok 2014, 2.Náplň práce komisií OZ, 3.Krízový štáb obce Raslavice , 4.Rokovací poriadok OZ, 5.Rôzne

   

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy