Obsah

18.07.2018

Oznam o vyhlásení výberového konania

Obec Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice vyhlasuje výberové konanie na •jedno pracovné miesta terénneho sociálneho pracovníka (TSP), počas trvania materskej dovolenky. Výberové konanie sa uskutoční dňa 07. 08. 2018 o 9.00 hod. v priestoroch obradnej miestnosti na Obecnom úrade v Raslaviciach.

Detail

04.07.2018

Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce Raslavice

Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce Raslavice

Detail

26.06.2018

Raslavická nočná

Raslavická nočná 2018

DHZ V Raslaviciach Vás pozýva 29.6.2018 na hasičskú súťaž Raslavická nočná 2018.

Detail

26.06.2018

 Pomaturitné  štúdium na Obchodnej akadémii v Bardejove - vzdelávanie pre dospelých.

Riaditeľstvo Obchodnej akadémie, Komenského 5, 085 28  Bardejov oznamuje záujemcom o pomaturitné štúdium, že v školskom roku 2018/2019 otvára študijné odbory.

Detail

25.06.2018

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2018 /štvrtok/ o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Detail