Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  • Začíname novú sociálnu službu v dennom stacionári
   pdf

   Obec Raslavice, ako zriaďovateľ sociálnej služby, pripravuje pre svojich občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby novú sociálnu službu v Dennom stacionári, ktorý sa nachádza v  rekonštruovaných  priestoroch bývalej kláštornej kaplnky. Postup k posúdeniu odkázanosti na sociálnu službu a k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Dennom stacionári Raslavice.


   Voľby do NRSR 2016
   pdf Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky -Informácie pre voliča

   Pozvánka na OZ
   pdf Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 6.11.2015 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.
   Program:1.VZN Obce Raslavice o poskytovaní opatrovateľskej služby a o spôsobe a výške úhrad za sociálnu službu. 2. Úprava rozpočtu obce na rok 2015. 3. Odpredaj obecných pozemkov.4. Správa audítora k účtovnej závierke za rok 2014. 5.Zmena VZN o určení školského obvodu ZŠ Raslavice. 6.Voľba člena rady školy ZUŠ. 7. Prefinancovanie záverečných žiadostí o platbu realizovaných projektov. 8.Rôzne.

   Deň otvorených dverí
   pdf

   Pri príležitosti vyhlásenia sviatku Dňa materských škôl na Slovensku Vás pozývame na "Deň otvorených dverí", kedy - 23.10.2015, kde - v Materskej škole.


   Oznámenie o výluke
   pdf V dňoch 19., 20. a 21. októbra 2015 budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 7:30 h do 14:00 h medzi železničnými stanicami Raslavice – Kapušany pri Prešove.

   Raslavické noviny
   pdf Od vydania prvého čísla ubehli mesiace a my sme tu s novými témami a udalosťami z našej obce. Snažili sme sa, aby boli príspevky tematicky rôznorodé, obsahovo nasýtené a vyvážené.

   Babička Prešovského kraja 2015
   valentin

   Do hlasovania o Babičku Prešovského kraja sa zapojila aj naša babička č.10 Božena Lešková z Raslavíc. Svoje hlasy pre babičku posielajte do 20.10.2015 na mailovú adresu babickapresovskehokraja@gmail.com.


   4.ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína "Beh ulicami Raslavíc"
   valentin

   Obec Raslavice , ZŠ v Raslaviciach, OZ Modrý Motýľ Vás pozývaju na 4. ročník Memoriálu Jozefa Kovalčína "Beh ulicami Raslavíc" dňa 27.9.2015. Štart pred Domom kultúry - žiaci o 13:30 hod., dospelí 15:00 hod., prezentácia od 12:30 hod. Štartovné: dospelí 3 €, deti od 6 rokov - 0,50 € pri prezentácii.


   Raslavická rozlúčka s letom
   valentin

   Obec Raslavice Vás pozýva na Raslavickú rozlúčku s letom dňa 5.9.2015 do areálu prirodného amfiteátra. O zábavu sa postará Jožo Pročko, Adam Ďurica so svojou kapelou, Tublatanka revival, Olympic revival "U Baby". Sprievodné podujatia a atrakcie pre deti a rodičov od 14:00 hod. Vstup na hlavný večerný program 4€, deti do 15r. zdarma.

   

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy