Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

  • Fašiangový ples
   pdf OFK SIM Raslavice Vás pozýva na "Fašiangový ples" dňa 4.2.2017 o 18:30 hod. do Domu kultúry v Raslaviciach. O skvelú zábavú sa postará hudobná skupina Lexel a spevácke trio Sabrosa,. Cena vstupenky 20 €. Vstupenky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade, informácie 0919 298 899.

   1. Hasičský bál
   valentin

   Dobrovoľný hasičský zbor Raslavice Vás srdečne pozýva na 1. Hasičský bál , dňa 28.1.2017 do domu kultúry o 19:00 hod. Predpredaj vstupeniek: Penzión Raslavičan, Demo bar, cena vstupenky 18 €.


   Raslavické noviny
   pdf Od vydania štvrtého čísla ubehli mesiace a my sme tu s novými témami a udalosťami z našej obce. Snažili sme sa, aby boli príspevky tematicky rôznorodé, obsahovo nasýtené a vyvážené.

   Výtvarné vianočné tvorivé dielne a Vianoce Zajka Hrajka
   valentinvalentin

   ZUŠ Raslavice Vás pozýva na výtvarné vianočné tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia 21. decembra 2016 od 15:00 v priestoroch ZUŠ v Raslaviciach a 22. decembra 2016 Vás pozývame oddýchnuť pri vianočnom programe žiakov a pedagógov ZUŠ v Raslaviciach s názvom „VIANOCE ZAJKA HRAJKA“, ktorý sa uskutoční o 17:00 v Dome kultúry v Raslaviciach.


   Pozvánka na zasadnutie OZ
    

   Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.12.2016 /piatok/  o 19.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach. Program: 1. Návrh rozpočtu obce Raslavice na rok 2017., 2. VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Raslavice a Centier voľného času, 3. VZN o výške príspevkov školách a školských zariadeniach, 4. VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Raslavice, 5. Miestny poplatok za rozvoj, 6.Odpredaj obecných pozemkov, 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2017., 8. Ponuka na využitie predkupného práva na byty v Dome služieb., 9.Rôzne


   Koncert hudobnej školy z Poľska
   valentin

   ZUŠ Raslavice Vás pozýva na koncert žiakov Základnej hudobnej školy ks. prof. Jozefa Tischnera v Domoslawiciach (Poľsko) dňa 10 .11. 2016 o 17: 00 hod. v divadelnej sále Domu kultúry v Raslaviciach.

   

 • Strana 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14Meniny na web

 • Partnerské obce • Vyhľadávač

   Google
 • Odkazy