Obsah

25.02.2021

výluka vlakov

Výluka vlakov

V dňoch 4. a 5. marca 2021 (štvrtok a piatok) budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy od 7:20 do 13:00 h na úseku Bardejov – Raslavice. V dôsledku výluky budú na úseku Bardejov – Raslavice nahradené autobusmi vlaky.

Detail

25.02.2021

testovanie

Testovanie na COVID -19

Dňa 27.2.2021 /sobota/ sa v našej obci uskutoční testovanie na COVID-19 (zúčastniť sa môžu aj občania z iných obcí). Testovanie bude prebiehať v kultúrnom dome, kde budú dve odberné miesta, bez poradovníka, v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod.

Detail

23.02.2021

materská škola

Prieskum záujmu o materskú školu

Vážení rodičia zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v mesiaci Máj 2021.Od 1.3.2021 -31.3.2021 sa uskutoční prieskum záujmu o materskú školu.

Detail

18.02.2021

testovanie

Testovanie na COVID -19

Dňa 20.2.2021 /sobota/ sa v našej obci uskutoční testovanie na COVID-19 (zúčastniť sa môžu aj občania z iných obcí). Testovanie bude prebiehať v kultúrnom dome, kde budú dve odberné miesta, bez poradovníka, v čase od 8.00 hod. do 20.00 hod.

Detail

15.02.2021

prerušenie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. oznamuje pre odberné miesta v našej obci, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 8.3 a 9.3.2021 v čase od 08:10 -16:30 hod.

Detail

10.02.2021

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

V súvislosti s ochorením COVID-19 sa v poslednom období v našom okrese vyskytli ďalšie prípady, kde podvodníci telefonicky kontaktovali seniorov s tým, že je v ich okolí veľa infikovaných ľudí koronavírusom, preto ich prídu očkovať vakcínou proti ochoreniu COVID-19, za ktorú je potrebné zaplatiť 7.500 eur. Taktiež sa vyskytli prípady, v ktorých podvodníci v telefonickom kontakte so seniormi uviedli, že ich príbuzný sa nachádza v nemocnici na pľúcnej ventilácii a potrebuje peniaze na vakcínu vo výške 5.000 až 7.500 eur.

Detail

07.02.2021

krízový štáb

UZNESENIE zo zasadnutia krízového štábu obce Raslavice

Na dnešnom krízovom štábe obce Raslavice bolo prijaté uznesenie k neotváraniu škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Raslavice, ale pokračovanie v dištančnom vzdelávaní do 09.02.2021 (vrátane 09.02.2021). Otvorenie škôl sa bude realizovať v závislosti od rozhodnutia RÚVZ Bardejov.

Detail

22.01.2021

obecný úrad

Oznámenie

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamujeme nastúpenie náhradníka na uvoľnený post poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Raslavice.

Detail

18.01.2021

priamy prenos sv. omší

Oznam - priamy prenos sv. omší

Z dôvodu zlej pandemickej situácie sú zakázané verejné bohoslužby, verejné služby božie a verejné spovede. Zákaz sa netýka obradu krstu, pohrebného a sobášneho obradu, aj bohoslužby vykonávanej iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou- od dnes opäť spustený prenos svätých omší.

Detail

18.01.2021

smetná nádoba

Oznam

Od 18. 01. do 31.01. 2021 Vám bude do poštovej schránky doručená obálka s nálepkou na smetnú nádobu na rok 2021. Žiadame Vás, aby ste si ju nalepili na smetnú nádobu najneskôr do prvého zvozu komunálneho odpadu, ktorý bude 1. februára 2021. V opačnom prípade Vám komunálny odpad k 1.2.2021 nebude vyvezený.

Detail

04.01.2021

obecný úrad

Oznam

Vážení občania, OZNAMUJEME Vám, že od 08.01.2021 do odvolania je Obecný úrad Raslavice pre verejnosť ZATVORENÝ z dôvodu Lockdown-. Bližšie informácie a prípadné zmeny nájdete na stránke obce a na dverách OcÚ, tel. kontakt: 054/4792 222. Za pochopenie Ďakujeme

Detail

30.12.2020

zberný dvor

Oznam

Oznamujem občanom , že dňa 2.1.2021 bude zberný dvor z technických príčin zatvorený, náhradný termín je 6.2.2021.

Detail