Obsah

29.05.2020

Zmena cestovných poriadkov

Zmeny cestovných poriadkov platné od 1.6.2020 do 30.6.2020

Zmeny v cestovných poriadkoch platné od 1.6.2020 do 30.6.2020 súvisiace s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID 19 a otváraním ZŠ prvého stupňa a 5 ročníka sú zverejnené na web stránke sad-po.sk. Cestujúca verejnosť, zriaďovatelia školských zariadení a školy si zmeny v cestovných poriadkoch môžu pozrieť podľa liniek ktoré prechádzajú ich obcou a zástavkami.

Detail

19.05.2020

52. ročník ŠSPaT sa neuskutočnia

Oznámenie o neuskutočnení podujatia 52. ŠSPaT

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenou vládou SR v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 sa 52. ročník Šarišských slávnosti piesní a tancov v Raslaviciach neuskutoční.

Detail

06.05.2020

Kostol Narodenia Panne Márii

Oznam

Od dnes, 06.05., budú sväté omše pre verejnosť, ale v obmedzenom počte veriacich. Stále platí dišpenz od účasti na svätej omši v nedele a prikázané sviatky až do odvolania.

Detail

04.05.2020

Oznam SAD

Zmena cestovných poriadkov od 1. mája 2020

Vzhľadom na snahu o postupný návrat do bežného režimu života Prešovský samosprávny kraj reaguje na uvoľňovanie opatrení, ktorými bola snaha zastaviť šírenie ochorenia Covid-19 v SR. Od 1. mája 2020 na území Prešovského samosprávneho kraja budú dopravcovia SAD Prešov, SAD Humenné, SAD Poprad, BUS Karpaty premávať podľa cestovných poriadkov platných pre školské prázdniny. Autobusy budú jazdiť ako počas školských prázdnin. Ponuka spojov sa zvýši oproti aktuálnemu stavu. Prázdninové cestovné poriadky sú vytvorené na základe reálnych potrieb občanov.

Detail

28.04.2020

Folklor

Výtvarná súťaž „FOLKLÓR“

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA V RASLAVICIACH vyhlasuje 6. ročník výtvarnej súťaže „FOLKLÓR“ na tému„SVADBA“

Detail

28.04.2020

Oznam

Oznam

Dňa 30.4.2020/štvrtok/ o 17.00 hodine sa v sále kultúrneho domu v Raslaviciach uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva. Program zasadnutia: 1. Úprava rozpočtu 2. Schválenie kontokorentu 3. Čerpanie úveru 4. Mimoriadna situácia 5. Rôzne Z dôvodu mimoriadnej situácie sa zasadnutie uskutoční bez prítomnosti verejnosti.

Detail

20.04.2020

UPD

Oznámenie

Obec Raslavice oznamuje podľa § 19b ods. (1) písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), že dňom zverejnenia tohto oznámenia sa začalo obstarávanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie –Územného plánu obce Raslavice, Zmeny a doplnky č. 1/2020 /v ďalšom texte „ ZaD č. 1/2020 ÚPN-O Raslavice

Detail

16.04.2020

zápis detí do mš

Zápis do materskej školy

Materská škola Raslavice oznamuje rodičom detí vo veku 2 – 6 rokov, že Zápis do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční od 30. apríla do 31. mája 2020

Detail

15.04.2020

Požiar

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Bardejov od 07.04.2020 od 12:00 hod. do odvolania.

Detail

15.04.2020

stop podvodníkom

„SENIORI, SME TU PRE VÁS! Povedzme STOP podvodníkom“

Z dôvodu predchádzania trestnej činnosti v súčasnej krízovej situácii sa odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR rozhodol pripraviť leták obsahujúci krátke rady a odporúčania. Tieto informácie sú predovšetkým určené pre zvýšenie bezpečnosti najrizikovejšej cieľovej skupiny - SENIOROV, avšak obsah letáku je prospešný aj pre ďalšie skupiny obyvateľstva.

Detail

08.04.2020

zápis detí do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka

Základná škola v Raslaviciach Vás srdečne pozýva na Zápis do 1. ročníka dňa 20.4. - 22.4.2020

Detail

06.04.2020

Informácia o režime dopravy počas Veľkonočných sviatkov

Informácia o režime dopravy počas Veľkonočných sviatkov

Prešovský samosprávny kraj prichádza s opatrením zrušiť všetky spoje prímestskej autobusovej dopravy počas Veľkonočných sviatkov, t. j. od 10.4.2020 do 13.4.2020. Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.

Detail