Obsah

14.07.2020

eVSD - Planovane prerusenie distribucie elektriny

Plánovane prerušenie distribúcie elektriny

VSD a.s. oznamuje pre odberné miesta v našej obci, že je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v týchto dňoch 30.7 -31.7.2020 v čase od 8:30 -15:00 hod.

Detail

01.07.2020

Voľné pracovné miesto- Koordinátor práce s rodinou

MV SR/Úrad splnomocnenca SR pre rómske komunity obsadzuje voľné pracovné pozície Koordinátor/Koordinátorka práce s rodinou, pre Národný projekt Podpora predprimárného vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunítI.-NP PRIM.

Detail

25.06.2020

OZ

Oznam

Pozývame Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 30.06.2020 o 18.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Detail

19.06.2020

oznam o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“

Obstarávateľ – Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán štátnej správy, doručil dňa 11.05.2020 Okresnému úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027“

Detail

18.06.2020

Dotazník

Dotazník k Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

Za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.

Detail

18.06.2020

výluka vlakov

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Bardejov – Raslavice

V dňoch 22 a 23. júna 2020 (pondelok, utorok) budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy od 7:30 do 14:30 hod. na úseku Raslavice- Kapušany pri Prešove.

Detail

16.06.2020

prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ZUŠ do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021

Riaditeľ Základnej umeleckej školy v Raslaviciach v súlade s Rozhodnutím Ministra školstva č. 2020/11326:2 o hodnotení, organizácii záverečnej skúšky a prijímacom konaní žiakov základných umeleckých škôl v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 11. júna 2020 vyhlasuje prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru na školský rok 2020/2021.

Detail

11.06.2020

výluka vlakov

Výluka železničnej dopravy v úseku trate Bardejov – Raslavice

V dňoch 18 a 19. júna 2020 (štvrtok, piatok) budú ŽSR realizovať výlukové práce, ktoré budú mať za následok dočasné vylúčenie osobnej železničnej dopravy od 7:20 do 14:20 hod. na úseku Bardejov - Raslavice.

Detail

11.06.2020

stk farmárskych vozidiel

Oznam - STK na farmárske vozidlá

Oznamujeme tým občanom, ktorí vlastnia a používajú vozidlá s obmedzenou prevádzkou t.j. traktory, malotraktory a vlečky, že je možné v našej obci zabezpečiť mobilnú STK dňa 15.8.2020, súkromnou firmou . Záujemcovia o túto službunech sa nahlásia na obecnom úrade u p. Markušovej (0917 708 651) , kde im budú podané aj bližšie informácie.

Detail

08.06.2020

prijímacie skúšky

Prijímacie skúšky ZUŠ

Riaditeľstvo ZUŠ v Raslaviciach oznamuje rodičom a záujemcom o štúdium v základnej umeleckej škole, že prihlášky na školský rok 2020/2021 prijíma do 15. júna 2020.

Detail

29.05.2020

Zmena cestovných poriadkov

Zmeny cestovných poriadkov platné od 1.6.2020 do 30.6.2020

Zmeny v cestovných poriadkoch platné od 1.6.2020 do 30.6.2020 súvisiace s uvoľňovaním opatrení proti šíreniu COVID 19 a otváraním ZŠ prvého stupňa a 5 ročníka sú zverejnené na web stránke sad-po.sk. Cestujúca verejnosť, zriaďovatelia školských zariadení a školy si zmeny v cestovných poriadkoch môžu pozrieť podľa liniek ktoré prechádzajú ich obcou a zástavkami.

Detail

19.05.2020

52. ročník ŠSPaT sa neuskutočnia

Oznámenie o neuskutočnení podujatia 52. ŠSPaT

Z dôvodu mimoriadnej situácie vyhlásenou vládou SR v súvislosti s pandémiou spôsobenou vírusom COVID-19 sa 52. ročník Šarišských slávnosti piesní a tancov v Raslaviciach neuskutoční.

Detail