Obsah

05.12.2019

20 výročie DFS Raslavičanik

20. výročie DFS Raslavičanik

ZUŠ v Raslaviciach a DFS Raslavičanik Vás srdečne pozývajú na slávnostný program pri príležitosti 20. výročia DFS Raslavičanik "KEDZ JA BULA MALA" dňa 8.12.2019 o 16: 00 hod. v kinosále Kultúrneho domu v Raslaviciach.

Detail

26.11.2019

zdravotné stredisko

Oznam

Dovoľujeme si oznámiť, že obec Raslavice sa s projektom „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Raslavice“ (ďalej aj „CIZS Raslavice“) zapojí do výzvy zameranej na integráciu primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) č. IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky .

Detail

14.11.2019

Plánovaná výstavba optickej siete-oznam

Modernizácia telekomunikačnej siete Slovak Telekom – oznam

Milí občania, V týchto dňoch ste do Vašich poštových schránok dostali informačný list od spoločnosti Slovak Telekom, ktorá plánuje v blízkej budúcnosti modernizáciu telekomunikačnej siete v našej obci. Vyplnením uvedeného letáku, poskytnete informáciu pre investora o Vašom záujme resp. nezáujme o danú službu, ktorú Slovak Telekom zrealizuje bezplatne. V prípade, že Vás uvedená ponuka zaujala, vyplnený leták môžete poslať elektronicky na adresu suhlasy@gmail.com alebo ju môžete osobne odovzdať na obecnom úrade v podateľni.

Detail

08.11.2019

Pozvánka na premiéru 3 letušky v Paríži

Tri letušky v Paríži

Členovia OD NA SKOK vás srdečne pozývajú na premiéru ďalšej inscenácie zo svojej dielne. Komédia Tri letušky v Paríži spracovaná na motívy najúspešnejšej francúzskej komédie Boeing-Boeing, útočí na bránice divákov z celého sveta.

Detail

06.11.2019

V zmysle §19 ods. 8. zákona č.292/2014 Z.z. o príspevkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste členov Miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOPS )

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

V zmysle §19 ods. 8. zákona č.292/2014 Z.z. o príspevkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste členov Miestnej občianskej poriadkovej služby ( MOPS )

Detail

26.10.2019

Pozvánka na OZ

POZVÁNKA: zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 29.10.2019 o 17.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Raslaviciach.

Detail

23.10.2019

 Z babičkinej kuchyne 3

Z babičkinej kuchyne

Milí naši starí rodičia, pozývame Vás na posedenie: „ Z babičkinej kuchyne“, ktoré sa uskutoční dňa:7. novembra 2019 o 15.00 hod.

Detail

08.10.2019

prerušenie elektriny

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 24.10.2019

VSD a.s. oznamuje občanom, že dňa 24.10.2019 od 7.50 hod. do 15.30 hod. bude prerušenie distribúcie elektriny v časti obce Nižné Raslavice na uliciach: - Hlboká, Kláštorná, Alejová -rodinné domy č. 13 a 15 /Štiblár Marek,Štiblár Jozef, Biroš Ján/.

Detail

08.10.2019

dedina roka

Dedina roka 2019

Obec Raslavice sa na podnet Slovenskej agentúry životného prostredia, Sekcie environmentalistiky so sídlom v Banskej Bystrici zapojila do súťaže Dedina roka 2019 a získala 3 miesto.

Detail

04.10.2019

Dotazník spokojnosti v autobusovej doprave

Dotazník spokojnosti v autobusovej doprave

Prešovský samosprávny kraj týmto žiada občanov o vyplnenie dotazníka pomocou ktorého bude môcť spoznať požiadavky a spokojnosť cestujúcich na území PSK. Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave.

Detail

02.10.2019

výberové konanie

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste

Obec Raslavice V zmysle §84 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických a odborných zamestnancov: Kategória voľného pracovného miesta: pedagogický asistent/asistentka ( 1 prac. miesto) Podkategória: asistent/asistentka učiteľa Materskej školy

Detail

13.09.2019

Rozlúčka s letom

Rozlúčka s letom - oznam

Vážení občania Srdečne Vás pozývame na hudobno-kultúrne podujatie „Rozlúčka s letom“, ktoré sa uskutoční 14. septembra 2019 v priestoroch prírodného amfiteátra. Aj tento rok je pre vás pripravený bohatý kultúrny program....

Detail